SHARE
TWEET

Údajná (pro)ruská propaganda a (pro)ruskí troli na internete

Cico_Ciciak Dec 5th, 2017 (edited) 153 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Už min. tisíce rokov sa na Zemi skryte hrá omnoho vyššia globálna hra ("šach"), než sú dnešní údajní (pro)ruskí troli a (pro)ruská propaganda, o čom drvivá väčšina bežných ľudí ("ovečiek") nemá ani tušenia!
 2.  
 3. Kto disponuje vyššou (ne-ovčou) mierou chápania vecí v dôsledku toho, že sa seriózne zaujíma o oblasti ľudstva, ako je napr. H-IS-TÓR(I)A, o vyššiu (globálnu) politiku, vyššiu (globálnu) ekonómiu (finančný systém založený na úroku), o teóriu riadenia, t.j. o riadenie ľudského "stáda"/"dobytka" v rámci tzv. sociálnych super-systémov (spoločností) a sociálno-kulturologické "inžinierstvo", tak ten plne chápe faktu, že moc je v praxi realizovaná schopnosť riadiť objekt(y) riadenia, a riadenie je (dez)informačný proces, t.j. adresné (= direktívne príkazy - jedná sa o pomerne nízko efektívny spôsob riadenia) alebo ne-adresné (= tvorba príslušných info-polí, podľa ktorých sa daný objekt riadenia predvídateľne správa na základe jeho stereotypov myslenia, úrovne chápania a morálky - ide o veľmi účinný spôsob riadenia) šírenie (dez)informácií v sociálnych super-systémoch!
 4.  
 5. Takémuto jedincovi je tiež nad Slnko jasné, že tzv. studená alebo hybridná, resp. (dez)informačná vojna proti ľudstvu prebieha na rôznych úrovniach/prioritách sociálnych super-systémov už od nepamäti - už od čias, keď sa Homo "Sapiens" objavil na planéte Zem!
 6.  
 7. Ďalej, platí, že kto sa chce počas svojho života úprimne približovať k objektívnej pravde, tak ten to už dávno svojpomocne robí a nikto ho do toho nemusí žiadnym spôsobom nútiť.
 8. Inak opačne platí: "Pre hlupákov len hlúposti!" - ako údajne odpovedal nejaký šéf vysielania zo slovenskej TV Markízy pri jednej príležitosti na otázku niekoho, že prečo vo svojej TV vysielajú iba hlúposti, ktoré ľuďom objektívne nič nedajú.
 9. Stručná ale jasná odpoveď.
 10.  
 11. Čo sa týka pôsobenia údajných (pro)ruských trolov na v západnom segmente internetu, nehľadiac na to, či sa jedná o reálny fakt a do akej miery (určite v nejakej miere existuje, rovnako ako západná propagandistická mašinéria), tak či sa to už niekomu na západe (v tzv. biblickej, resp. pseudo-kresťanskej civilizácii, ktorá už nemá s filozofiou života JK podľa svedomia takmer nič spoločné, možno max. do začiatku 4. str. n.l., keď v Niceji vtedajší pohlavári globálnej politiky spravili z JK ako z /ne/obyčajného Človeka oficiálne "boho-človeka") páči alebo nie, tak Rusko (okrem iných) dnes šíri o západe omnoho viac pravdivejšie informácie, ktoré ale nie sú vôbec radostné, než naopak západ o Rusku alebo o sebe samom!
 12.  
 13. Taká je objektívna pravda, a ľudia to majú možnosť vidieť na vlastné oči v realite.
 14. Mnoho ľudí na západe aj u nás sa už začína v posledných rokoch prebúdzať z tohto buržoázne-liberálneho sna, kde tzv. neviditeľná ruka trhu údajne všetko vyrieši, kde je všetko na predaj (lži, svedomie, česť i morálka) a všetko sa dovoľuje; a zisťujú, že v skutočnosti žijú v jednom obludnom lživom "matrixe" (v liberálne fašistickej parlamentnej "davo-kracii"/"démon-kracii" na západný spôsob, ktorá nemá nič spoločné so skutočnou občianskou demokraciou a humanizmom - jedná sa len o zámernú imitáciu mocných tohto sveta určenú pre manipulovanú a systematicky osprosťovanú väčšinu), kde sa jedno oficiálne tvrdí a iné v praxi robí!
 15.  
 16. A práve z tohto dôvodu, pretože špička globálnej mocenskej pyramídy (tzv. konceptuálna úroveň riadenia sveta, ktorá vytvorila súčasnú anti-ľudskú koncepciu globalizácie pravdepodobne už pred tisíckami rokov), veľko-kapitál - jeho vlastníci a poskoci skrze korporátne mienko-tvorné mejnstrímové meeediá, politické bábky, 3. sektor, rôznych blogerov alebo "aktivistov" (ktorí robia len hanbu skutočným aktivistom!) a prostredníctvom tajných služieb západu - objektívne zavádzajú, manipulujú a klamú ľudí, tak preto ľudia hľadajú informácie mimo tento západný mejnstrím buď na skutočnej alternatíve alebo fiktívnej pseudo-alternatíve (ktorá je podchytená rôznymi klanovo-korpopratívnymi mocensko-záujmovými klikami/skupinami, podobne ako mejnstrím už od počiatku svojho objavenia sa), alebo ľudia využívajú priamo ruské informačné zdroje (ruský segment internetu).
 17.  
 18. Skrátka, ľudia robia iba to, čo môžu, čo je v ich silách a možnostiach, preto im nikto nemôže vyčítať túto ich úprimnú snahu pochopiť spoločnosť, v ktorej žijú a svet okolo nich, len im v hľadaní skutočnej pravdy pomôcť, ak sú už vo svojom pátraní po pravde o čosi ďalej.
 19.  
 20. Tento objektívny proces nejde zastaviť tak, že západné "elity" budú ľuďom diktovať, čo si majú myslieť a čo majú robiť, alebo obmedzovať ľuďom prístup k určitým, pre "elitu" nepohodlným informáciám, ďalej, separovať a preparovať informácie, alebo účelovo ich interpretovať!
 21. Takýmito špinavými metódami tento objektívny proces max. pribrzdia, ale nie zastavia!
 22.  
 23. Ak chce západná "elita" a jej pro-západní poskoci v bývalom ostblocku (t.j. zradcovia vlastných národov, ktorí ich zapredávajú vo veľkom) skutočne poraziť údajnú (pro)ruskú propagandu, tak má iba jedinú možnosť, a síce, šíriť o západe viac pravdivejšie informácie + navrhovať reálne konštruktívne riešenia, než to robí Rusko!
 24. Ale to oni pochopiteľne z mocenských, politických dôvodov, a kvôli tomu, že disponujú nízkou mierou morálky ("démonickou"/"satanistickou" štruktúrou ich psychiky), nikdy nedopustia, a preto už teraz prehrali na plnej čiare!
 25.  
 26. Totižto, "Vyššie" objektívne zákonitosti Vesmíru sú "Zhora" nastavené tak, že každá spoločnosť, kde sa začne brániť cirkulácii informácie alebo vedecko-technologicko-technickému pokroku (viď znachari starých civilizácií v J. Amerike, ktorí zámerne vo svojich spoločnostiach zakázali používanie vynálezu kolesa, pretože si veľmi dobre uvedomovali, že vedecko-technologicko-technický pokrok v spoločnosti urýchľuje pôsobenie tzv. "zákona času", t.j. cirkuláciu informácií medzi ľuďmi, vďaka čomu pôvodní držitelia tzv. konceptuálnej moci prichádzajú o svoj mocenský monopol, čo vedie k rozpadu tzv. davo-"elitárneho" systému riadenia spoločnosti), začne skôr-či-neskôr vo svojom vývoji stagnovať a degradovať, až sa nakoniec ocitne na stránkach dejín, niekedy aj v dôsledku stretu s vyspelejšou civilizáciou (viď napr. prehra S. a J. Ameriky a Afriky s tzv. biblickou civilizáciou západu), resp. s menším zlom.
 27.  
 28. Západná civilizácia a jej kultúra ešte stále do určitej úrovne dominuje svetu (avšak pravdepodobne už nie nadlho - viď obrovský nástup Číny, Ruska, v budúcnosti Iránu a pod., a naopak všeobecný úpadok USA a západnej Európy - tu hlavne v dôsledku zámerne idiotskej azylovej politiky realizovanej liberálmi a neo-marxistickými "slniečkármi" v posledných dekádach), pretože v porovnaní zo zvyškom sveta, v západnej spoločnosti v dôsledku jej vysokého vedecko-technologicko-technického pokroku (ktorému sa musel v minulosti prispôsobiť aj spoločensko-politicko-ekonomický systém) je cirkulácia informácií aj vďaka internetu ešte stále najmenej obmedzovaná (ale "temné" sily západu pochopiteľne pilne pracujú na tom, ako pod rôznymi zámienkami, napr. v záujme údajnej bezpečnosti obyvateľstva alebo kvôli údajnej /pro/ruskej propagande, zaviesť štátnu cenzúru na informácie podobnú napr. v Číne).
 29.  
 30. A tak z tohto a iných dôvodov, globálne zákulisie po WW2 pracuje na likvidácii tzv. buržoázne-liberálnej ideológie západu pomocou metód biologickej degradácie a likvidácie jej nositeľov (viď tzv. liberálny fašizmus a neo-marxizmus, t.j. podpora zvráteností ako lgbtiq, genderových ideológií, multi-kulti, hedonizmu, plytkej zábavy, osprosťovania, alkoholu, drog a pod. v posledných dekádach - tu je ešte treba dodať, že klasický marxizmus, ktorý bol účelovo vytvorený zhruba pred 150 rokmi a následne mocne zo zákulisia propagovaný, bol 1. pokusom pohlavárov globálnej politiky, ideologickou cestou - tzv. permanentnou pseudo-socialistickou celo-svetovou revolúciou, pretransformovať západnú buržoázne-liberálnu, t.j. kapitalisticko-konzumnú spoločnosť, čo sa nepodarilo podľa pôvodných predstáv vtedajšieho globálneho zákulisia, a preto po WW2 pristúpili k novému plánu - na biologickej úrovni pomocou prostriedkov tzv. frankfurtskej školy a neo-marxizmu, zdegenerovať a zlikvidovať pôvodné biele obyvateľstvo, resp. "bio-masu" západnej civilizácie, čo sa dá vypozorovať z obecného chodu vecí/udalostí sveta, resp. z tzv. globálneho historického procesu).
 31.  
 32. Ďalším dôvodom pre pohlavárov globálnej politiky zlikvidovať západnú kultúru/ideológiu je neudržateľnosť konceptu riadenia sveta na základoch liberálneho konzumného kapitalizmu (v zmysle nadmerného čerpania prírodných zdrojov a znečisťovania biosféry), ktorého je USA a západná Európa symbolom pre celý svet.
 33.  
 34. Pochopiteľne, hlavným cieľom je zachovanie kontinuity globálneho mocenského monopolu (a tým i možnosti parazitovania na ľudstve a jeho vykorisťovania) pre samozvanú "elitu" sveta, pričom nie je vôbec dôležité, o koho sa presne jedná (v podstate sa to ani nedá spoľahlivo zistiť, pretože na týchto úrovniach globálneho riadenia je podmienkou absolútna anonymita!), podstatné je iba to, akým spôsobom a metódami zotročujú celé ľudstvo, ktoré o tom nemá ani poňatia, a ako sa dá z tohto začarovaného "infernálneho" kruhu dostať von!
 35.  
 36. Našťastie už existujú rôzne informačno-metodologické zdroje (vrátane ich predstaviteľov a záujemcov/študentov), ktoré túto problematiku systematicky osvetľujú a tiež aj ponúkajú reálne alternatívne riešenia globálnych a lokálnych problémov sveta a ľudstva.
 37.  
 38.  
 39. A na záver zopár výstižných citácií pre tých, ktorí ešte nemajú úplne zablokovaný mozog:
 40.  
 41. "Každý národ má len takú vládu, akú si v skutočnosti zaslúži. Treba ešte dodať, že vzhľadom na priemernú morálku a chápanie ovčanov."
 42.  
 43. "Všechno se děje tím nejlepším (možným) způsobem (teda optimálne) v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu."
 44.  
 45. "Žiadnu myšlienku nejde zakázať, len prebiť ešte silnejšou."
 46.  
 47. "Dav (stádo) je skupina lidí žijící podle tradic (/zlo/zvykov, rituálov, dogiem, stereotypov myslenia a konania) a soudící podle autorit (autoRíť)."
 48.  
 49. "Pamäť davu je +- 2 nedele. (týždne)"
 50.  
 51. "Podľa miery svojho chápania pracuješ na seba a podľa miery nechápania pracuješ na toho, kto chápe viac."
 52.  
 53. "Je to o tom, do akej miery spoločnosť chápe obecný chod vecí a vie ich pomenovať. V podstate stačí zdravý sedliacky rozum."
 54.  
 55. "Čo sa pre nejakú skupinu populácie môže javiť ako chyba riadenia, môže byť pre inú skupinu cieľom."
 56.  
 57. "Některé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že podstata (týchto) věci nespadá do okruhu našich pojmů."
 58.  
 59. "Páni, našou úlohou nie je objektívne informovať, ale pravdu vytvárať." (Voľná parafráza prednesu k "svojim", vtedajšieho šefredaktora SME Šimečku.)"
 60.  
 61.  
 62. "O skutočnej úlohe médií to do sveta veľmi dobre vytrúbil už roku 1889 celkom "zasvätený" vedúci redakcie novín NY Times a NY Sun John Swinton, keď na oslave "nezávislosti" tlače v klube prehlásil:
 63.  
 64. "Dnes v USA niet nezávislej tlače. Vy to viete i ja to viem! Nikto z vás sa neodváži napísať, čo si úprimne myslí. A ak sa aj osmelí, tak vie, že to nebude pustené do tlače. Mňa platia za to, že držím jazyk za zubami. Vás platia za to isté. A ktoréhokoľvek z vás, kto bude natoľko hlúpy, že napíše čestný článok, vyhodia na ulicu.
 65. Ak by som sa rozhodol zverejniť svoj úprimný názor, do 24 hod. by som bol bez práce.
 66. Úlohou novinárov je zabíjať pravdu, deformovať ju, klamať, haniť, očierňovať, podliezať pod m-Amon a zapredávať svoju vlasť a rasu za každodenný chleba!
 67. Vy to viete - tak prečo robiť prípitok za nezávislú tlač? My sme nástroje a sluhovia bohatých ľudí, ktorí stoja za kulisami. Sme bábky, ktoré poťahujú za nitky a my tancujeme. Naše talenty, spôsobilosti a život patria im.
 68. My - sme intelektuálne prostitútky/press-titútky...!"
 69.  
 70.  
 71. Globálna pyramída moci
 72. ------------
 73. http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top