daily pastebin goal
56%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 23rd, 2019 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     #include <stdio.h>
 2.     #include <stdlib.h>
 3.     #include <unistd.h>
 4.     #include <errno.h>
 5.     #include <string.h>
 6.     #include <sys/types.h>
 7.     #include <sys/socket.h>
 8.     #include <netinet/in.h>
 9.     #include <arpa/inet.h>
 10.     #include <sys/wait.h>
 11.     #include <signal.h>
 12.     #include <pthread.h>  // dla wątków
 13.    
 14.     // funkcja wątku
 15. void *obsluga_servera (void *wzkaznik_des);
 16. int main()
 17.     {
 18.         int *new_sock;
 19.         int listenfd, connfd; // nasłuchiwanie na listenfd, nowe połaczenia na connfd
 20.  
 21.         socklen_t clilen;
 22.  
 23.         struct sockaddr_in servaddr, cliaddr;
 24.  
 25.         listenfd = socket (AF_INET,SOCK_STREAM,0); // tworzenie soceketa
 26.  
 27.                 if(listenfd == -1)
 28.                 {
 29.                     perror("Nie mozna stworzyc socketa \n");
 30.                 }  
 31.        
 32.         puts("socket stworzony");
 33.         bzero(&servaddr, sizeof (servaddr));
 34.        
 35.        
 36.         // Przygotuj strukturę sockaddr_in
 37.        
 38.         servaddr.sin_family = AF_INET;      // rodzina adresów służąca do określania typów adresu np protokół internetowy ipv4                                                                         
 39.         servaddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;  // zawiera adres serwera
 40.         servaddr.sin_port = htons(5000);                                                                               
 41.         if(bind(listenfd,(struct sockaddr *)&servaddr,sizeof(servaddr)) < 0)  // start serwera
 42.         {
 43.             perror("przypisanie bind nie udane");  // wydrukuj komunikat o błędzie
 44.             return 1;
 45.         }
 46.         puts("bind zostal przypisany");
 47.         listen(listenfd, 5);    // wywolanie funkcji listenfd.
 48.                                 // Liczba 5 określa ilość maksymalnych połączeń klienckich,
 49.                                 // gdzie serwer ustawia w kolejności do tego odsłuchu
 50.         puts("Oczekiwanie na polaczenie");
 51.         clilen = sizeof(cliaddr);
 52.        
 53.        
 54.          // // dołączanie , akceptacja klienta
 55.         while ((connfd = accept(listenfd,(struct sockaddr *)&cliaddr, &clilen)))  
 56.         {  
 57.             puts("Polaczenie zaakceptowane");
 58.             pthread_t server_thread; // tworzenie wątku
 59.             new_sock = malloc(1); // wczytanie // funkcja malloc zwraca wskaźnik do nowo przydzielonego bloku pamięci
 60.             *new_sock = connfd;// jeżeli nie stworzy to usun
 61.             pthread_create(&server_thread,NULL,obsluga_servera,(void*) new_sock); // zwraca wskaźnik NULL  i przechodzi do komunikatu bledu
 62.         }
 63.  
 64.         if (connfd < 0)
 65.         {
 66.             perror("Niezaakceptowano polaczenia"); //nie można utowrzyć wątku
 67.             return 1;
 68.         }
 69.         return 0;
 70.     }
 71.    
 72.  
 73. void *obsluga_servera (void *wzkaznik_des)
 74.     {
 75.         printf("witaj\n");
 76.         int sock = *(int *) wzkaznik_des;  // Uzyskaj deskryptor gniazda
 77.        
 78.         // Wysyłaj wiadomości do klienta
 79.         // Odbierz wiadomość od klienta
 80.        
 81.         int rozm_odczytu, rozm_zapisu;
 82.         char *message;
 83.         static char wiad_klienta[1000];
 84.         message = "\nWitaj serverze \n";
 85.  
 86.         static int send_once = 0;
 87.         if (send_once < 1)
 88.             {
 89.                 send_once++;   
 90.             }
 91.         while((rozm_odczytu = recv(sock,wiad_klienta,1000,0)) > 0)
 92.             {
 93.                 printf("odczytywanie rozmiaru %d \n", rozm_odczytu); // Wyślij wiadomość z powrotem do klienta
 94.                 write(sock,wiad_klienta,strlen(wiad_klienta));
 95.             }
 96.         if(rozm_odczytu == 0)
 97.         {
 98.             puts("client rozlaczony");
 99.             fflush(stdout);
 100.            
 101.         }
 102.         else if(rozm_odczytu == -1)
 103.         {
 104.             perror("odbior nie udal sie");
 105.            
 106.         }
 107.         free(wzkaznik_des);
 108.         return 0;  
 109.     }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top