SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 3rd, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <Arduino_APDS9960.h>
 2.  
 3. const int Rpins [8] = {2,3,4,5,6,7,8,9};
 4. int etuSensori;
 5. String RX;
 6.  
 7. int IRinputPin = A0;
 8. int IRinputPin2 = A1;
 9. int IRval = 0;
 10. int IRval2 = 0;
 11. int IRsendPin = 34;
 12. int IRsendPin2 = 44;
 13. volatile bool IRtosi;
 14.  
 15.  
 16.  
 17. // the setup function runs once when you press reset or power the board
 18. void setup() {
 19.  
 20.   cli(); //Poistetaan käytöstä global interruptit
 21.  
 22.   TCCR1A = 0; //Alustetaan nämä kaksi keskeistä kontrollirekisteriä
 23.   TCCR1B = 0; // ensin nollaksi
 24.  
 25.   TCCR1B |= (1 << WGM12); // Tämä bitti päälle ja timer on CTC moodissa
 26.                           // Eli tarkoittaa sitä, että timer
 27.                           // juoksee OCR1A rekisterin lukemaan asti
 28.                           // ja pyörähtää sitten nollaan, josta laskenta jatkuu
 29.                          
 30.   TCCR1B |= (1 << CS10); //Näillä kahdella bitillä B-rekisterissä
 31.   TCCR1B |= (0 << CS12); //asetetaan kellon jako 1024:lla
 32.                          
 33.   OCR1A = 210;        // Vertailurekisteriin laitetaan arvo, johon asti se timer
 34.                         // ehtii laskea yhden sekunnin aikana
 35.                         // näin saadaan yhden sekunnin keskeytystati
 36.                         // 16 000 000 Hz kello jaetaan 1024 = 15625
 37.                        
 38.  
 39.   TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); //Timer HW:sta enabloidaan Output Compare Interrupt Enable
 40.  
 41.   sei(); //Sallitaan global interrupts
 42.  
 43.   Serial1.begin(115200);
 44.   Serial.begin(115200);
 45.     while (!Serial);
 46.  
 47.   if (!APDS.begin()) {
 48.     Serial.println("Error initializing APDS9960 sensor!");
 49.   }
 50.   for(int i = 0; i < 8; i++){
 51.     pinMode(Rpins[i], OUTPUT);
 52.   }
 53.   pinMode(IRinputPin,INPUT);
 54.   pinMode(IRsendPin,OUTPUT);
 55.   pinMode(IRinputPin2,INPUT);
 56.   pinMode(IRsendPin2,OUTPUT);
 57.  
 58.  
 59. }
 60. ISR(TIMER1_COMPA_vect){
 61.    IRtosi = !IRtosi;
 62.    digitalWrite(IRsendPin,IRtosi);
 63.    digitalWrite(IRsendPin2,IRtosi);
 64. }
 65.  
 66. // the loop function runs over and over again until power down or reset
 67. void loop() {
 68.  
 69.   IRval = analogRead(IRinputPin);
 70.   IRval2 = analogRead(IRinputPin2);
 71.   Serial.println(IRval);
 72.   Serial.println(IRval2);
 73.  
 74.   RX = Serial1.readStringUntil('\r');
 75.   int RXn = RX.toInt();
 76.  
 77.   if (APDS.proximityAvailable()) {
 78.     int proximity = APDS.readProximity();
 79.     etuSensori = proximity;
 80.     Serial.println(proximity);
 81.     // print value to the Serial Monitor
 82.     }
 83.  
 84.   Liikkuminen(RXn, etuSensori);
 85.  
 86. }
 87.  
 88. int Liikkuminen(int RXn, int fS){
 89.   if(RXn == 71 && fS > 220){
 90.     ajaEteen();
 91.     }else if(RXn == 71 && fS <= 220){
 92.       pysahdy();
 93.       }
 94.  
 95.    else if(RXn == 67){
 96.       ajaTaakse();
 97.     }
 98.    
 99.     else if(RXn == 49){
 100.       ajaVasemmalle();
 101.     }
 102.    
 103.     else if(RXn == 52){
 104.       ajaOikealle();
 105.     }else{
 106.       pysahdy();
 107.       }
 108.    
 109.   }
 110.  
 111. int ajaEteen(){
 112.       digitalWrite(Rpins[0], LOW);
 113.       digitalWrite(Rpins[1], HIGH);
 114.       digitalWrite(Rpins[2], LOW);
 115.       digitalWrite(Rpins[3], HIGH);
 116.       digitalWrite(Rpins[4], LOW);
 117.       digitalWrite(Rpins[5], HIGH);
 118.       digitalWrite(Rpins[6], LOW);
 119.       digitalWrite(Rpins[7], HIGH);
 120.   }
 121. int ajaTaakse(){
 122.       digitalWrite(Rpins[0], HIGH);
 123.       digitalWrite(Rpins[1], LOW);
 124.       digitalWrite(Rpins[2], HIGH);
 125.       digitalWrite(Rpins[3], LOW);
 126.       digitalWrite(Rpins[4], HIGH);
 127.       digitalWrite(Rpins[5], LOW);
 128.       digitalWrite(Rpins[6], HIGH);
 129.       digitalWrite(Rpins[7], LOW);
 130.   }
 131. int ajaVasemmalle(){
 132.       digitalWrite(Rpins[0], LOW);
 133.       digitalWrite(Rpins[1], HIGH);
 134.       digitalWrite(Rpins[2], HIGH);
 135.       digitalWrite(Rpins[3], LOW);
 136.       digitalWrite(Rpins[4], HIGH);
 137.       digitalWrite(Rpins[5], LOW);
 138.       digitalWrite(Rpins[6], LOW);
 139.       digitalWrite(Rpins[7], HIGH);
 140.   }
 141. int ajaOikealle(){
 142.       digitalWrite(Rpins[0], HIGH);
 143.       digitalWrite(Rpins[1], LOW);
 144.       digitalWrite(Rpins[2], LOW);
 145.       digitalWrite(Rpins[3], HIGH);
 146.       digitalWrite(Rpins[4], LOW);
 147.       digitalWrite(Rpins[5], HIGH);
 148.       digitalWrite(Rpins[6], HIGH);
 149.       digitalWrite(Rpins[7], LOW);
 150.   }
 151. int pysahdy(){
 152.       digitalWrite(Rpins[0], LOW);
 153.       digitalWrite(Rpins[1], LOW);
 154.       digitalWrite(Rpins[2], LOW);
 155.       digitalWrite(Rpins[3], LOW);
 156.       digitalWrite(Rpins[4], LOW);
 157.       digitalWrite(Rpins[5], LOW);
 158.       digitalWrite(Rpins[6], LOW);
 159.       digitalWrite(Rpins[7], LOW);
 160.   }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top