Guest User

Untitled

a guest
Dec 3rd, 2019
80
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <Arduino_APDS9960.h>
 2.  
 3. const int Rpins [8] = {2,3,4,5,6,7,8,9};
 4. int etuSensori;
 5. String RX;
 6.  
 7. int IRinputPin = A0;
 8. int IRinputPin2 = A1;
 9. int IRval = 0;
 10. int IRval2 = 0;
 11. int IRsendPin = 34;
 12. int IRsendPin2 = 44;
 13. volatile bool IRtosi;
 14.  
 15.  
 16.  
 17. // the setup function runs once when you press reset or power the board
 18. void setup() {
 19.  
 20. cli(); //Poistetaan käytöstä global interruptit
 21.  
 22. TCCR1A = 0; //Alustetaan nämä kaksi keskeistä kontrollirekisteriä
 23. TCCR1B = 0; // ensin nollaksi
 24.  
 25. TCCR1B |= (1 << WGM12); // Tämä bitti päälle ja timer on CTC moodissa
 26. // Eli tarkoittaa sitä, että timer
 27. // juoksee OCR1A rekisterin lukemaan asti
 28. // ja pyörähtää sitten nollaan, josta laskenta jatkuu
 29.  
 30. TCCR1B |= (1 << CS10); //Näillä kahdella bitillä B-rekisterissä
 31. TCCR1B |= (0 << CS12); //asetetaan kellon jako 1024:lla
 32.  
 33. OCR1A = 210; // Vertailurekisteriin laitetaan arvo, johon asti se timer
 34. // ehtii laskea yhden sekunnin aikana
 35. // näin saadaan yhden sekunnin keskeytystati
 36. // 16 000 000 Hz kello jaetaan 1024 = 15625
 37.  
 38.  
 39. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); //Timer HW:sta enabloidaan Output Compare Interrupt Enable
 40.  
 41. sei(); //Sallitaan global interrupts
 42.  
 43. Serial1.begin(115200);
 44. Serial.begin(115200);
 45. while (!Serial);
 46.  
 47. if (!APDS.begin()) {
 48. Serial.println("Error initializing APDS9960 sensor!");
 49. }
 50. for(int i = 0; i < 8; i++){
 51. pinMode(Rpins[i], OUTPUT);
 52. }
 53. pinMode(IRinputPin,INPUT);
 54. pinMode(IRsendPin,OUTPUT);
 55. pinMode(IRinputPin2,INPUT);
 56. pinMode(IRsendPin2,OUTPUT);
 57.  
 58.  
 59. }
 60. ISR(TIMER1_COMPA_vect){
 61. IRtosi = !IRtosi;
 62. digitalWrite(IRsendPin,IRtosi);
 63. digitalWrite(IRsendPin2,IRtosi);
 64. }
 65.  
 66. // the loop function runs over and over again until power down or reset
 67. void loop() {
 68.  
 69. IRval = analogRead(IRinputPin);
 70. IRval2 = analogRead(IRinputPin2);
 71. Serial.println(IRval);
 72. Serial.println(IRval2);
 73.  
 74. RX = Serial1.readStringUntil('\r');
 75. int RXn = RX.toInt();
 76.  
 77. if (APDS.proximityAvailable()) {
 78. int proximity = APDS.readProximity();
 79. etuSensori = proximity;
 80. Serial.println(proximity);
 81. // print value to the Serial Monitor
 82. }
 83.  
 84. Liikkuminen(RXn, etuSensori);
 85.  
 86. }
 87.  
 88. int Liikkuminen(int RXn, int fS){
 89. if(RXn == 71 && fS > 220){
 90. ajaEteen();
 91. }else if(RXn == 71 && fS <= 220){
 92. pysahdy();
 93. }
 94.  
 95. else if(RXn == 67){
 96. ajaTaakse();
 97. }
 98.  
 99. else if(RXn == 49){
 100. ajaVasemmalle();
 101. }
 102.  
 103. else if(RXn == 52){
 104. ajaOikealle();
 105. }else{
 106. pysahdy();
 107. }
 108.  
 109. }
 110.  
 111. int ajaEteen(){
 112. digitalWrite(Rpins[0], LOW);
 113. digitalWrite(Rpins[1], HIGH);
 114. digitalWrite(Rpins[2], LOW);
 115. digitalWrite(Rpins[3], HIGH);
 116. digitalWrite(Rpins[4], LOW);
 117. digitalWrite(Rpins[5], HIGH);
 118. digitalWrite(Rpins[6], LOW);
 119. digitalWrite(Rpins[7], HIGH);
 120. }
 121. int ajaTaakse(){
 122. digitalWrite(Rpins[0], HIGH);
 123. digitalWrite(Rpins[1], LOW);
 124. digitalWrite(Rpins[2], HIGH);
 125. digitalWrite(Rpins[3], LOW);
 126. digitalWrite(Rpins[4], HIGH);
 127. digitalWrite(Rpins[5], LOW);
 128. digitalWrite(Rpins[6], HIGH);
 129. digitalWrite(Rpins[7], LOW);
 130. }
 131. int ajaVasemmalle(){
 132. digitalWrite(Rpins[0], LOW);
 133. digitalWrite(Rpins[1], HIGH);
 134. digitalWrite(Rpins[2], HIGH);
 135. digitalWrite(Rpins[3], LOW);
 136. digitalWrite(Rpins[4], HIGH);
 137. digitalWrite(Rpins[5], LOW);
 138. digitalWrite(Rpins[6], LOW);
 139. digitalWrite(Rpins[7], HIGH);
 140. }
 141. int ajaOikealle(){
 142. digitalWrite(Rpins[0], HIGH);
 143. digitalWrite(Rpins[1], LOW);
 144. digitalWrite(Rpins[2], LOW);
 145. digitalWrite(Rpins[3], HIGH);
 146. digitalWrite(Rpins[4], LOW);
 147. digitalWrite(Rpins[5], HIGH);
 148. digitalWrite(Rpins[6], HIGH);
 149. digitalWrite(Rpins[7], LOW);
 150. }
 151. int pysahdy(){
 152. digitalWrite(Rpins[0], LOW);
 153. digitalWrite(Rpins[1], LOW);
 154. digitalWrite(Rpins[2], LOW);
 155. digitalWrite(Rpins[3], LOW);
 156. digitalWrite(Rpins[4], LOW);
 157. digitalWrite(Rpins[5], LOW);
 158. digitalWrite(Rpins[6], LOW);
 159. digitalWrite(Rpins[7], LOW);
 160. }
RAW Paste Data