Kribo

Bæreevne-bestand-1

Feb 23rd, 2021
800
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import matplotlib.pyplot as plt
 2. import numpy as np
 3.  
 4. Reproduksjon = 200      #Hvor mange prosent populasjonen øker hvert år
 5. Tid = 50                #Hvor mange år som simuleres
 6. Sykdom = 50             #Hvor mange prosent som dør av sykdomsutbrudd
 7. Rovdyr = 15             #Hvor mange prosent som spises av rovdyr
 8. Miljøendring = 70       #Hvor mange prosent som dør ved en stor miljøendring
 9. Mattilgang = 1000       #Hvor mange dyr det er mat til i økosystemet
 10. Pop = 30                #Hvor mange dyr som er i området når simuleringen starter
 11. Populasjon = [Pop]
 12. År = [0]
 13. for i in range (1,Tid):
 14.     S = np.random.randint(1,5)
 15.     if S == 1:
 16.         S = 1
 17.     else:
 18.         S = 0
 19.     M = np.random.randint(1,15)
 20.     if M == 1:
 21.         M = 1
 22.     else:
 23.         M = 0
 24.     Pop = Pop*(Reproduksjon/100)*((100-Rovdyr)/100)*(1-S*(Sykdom/100))*(1-M*(Miljøendring/100))
 25.     if Pop > 1000:
 26.         Pop = Pop*0.1+Mattilgang
 27.     Populasjon.append(Pop)
 28.     År.append(i)
 29.    
 30. plt.plot(År,Populasjon)
 31. plt.xlabel("År")
 32. plt.ylabel("Populasjon")
 33. plt.show()
RAW Paste Data