Advertisement
Guest User

djpw.cz - Odlíšenie párnych/nepárnych riadkov 1

a guest
Feb 8th, 2015
311
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. $result = mysqli_query($link, "select den from dny");  // výběr dat z databáze
 2.  
 3. echo "<table>";
 4. $m = 0; // pomocná proměnná, můžeme ji zároveň použít pro číslování řádků
 5. while ($line = mysqli_fetch_assoc($result)) // data vypisujeme v cyklu
 6. {
 7.   echo "<tr class=\"".(++$m % 2 ? "licha" : "suda")."\">";  // tady se za pomoci modula a ternárního operátoru vypíše vhodná třída
 8.   echo "<td>$m. {$line['den']}</td>"; // zde je $m využita jako číslo řádku
 9.   echo "</tr>\n";
 10. }
 11. echo "</table>";
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement