SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 14th, 2019 108 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.     Classroom License -- for classroom instructional use only.
 3.  
 4. >> %YHTÄLÖPARIN RATKAISU NEWTONIN MENETELMÄLLÄ
 5. >>
 6. >> %Käyttäen Newtonin menetelmä, ratkaise yhtälöpari:
 7. >> %x^2 + 2*y^2 = 30,
 8. >> %2x + y = 4
 9. >> %Piirrä ensin kuva.
 10. >>
 11. >> x=-6:0.01:6;
 12. >> g1=sqrt((30-x.^2)/2); %y ratkaistuna ensimmäisestä yhtälöstä.
 13. >> g2=-g1;
 14. >> g3=-2*x+4; %y ratkaistuna toisesta yhtälöstä
 15. >>
 16. >> figure
 17. >> plot(x,g1,x,g2,x,g3)
 18. Warning: Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored
 19. >> grid
 20. >> %Kuvasta nähdään että ratkaisut ovat likimain (0,4) ja (3.5,-3).
 21. >> %Etsitään ratkaisut:
 22. >> X=[0;4]; %Ratkaisun alkuarvo.
 23. >> delta=100;
 24. >> %delta = alkuarvo ratkaisun tarkkuutta kuvaavalle luvulle.
 25. >> while(delta>0.000001)
 26. f1=X(1,1)^2+2*X(2,1)^2-30; %funktio, jonka nollakohdat antavat ensimmäisen yhtälön ratkaisut.
 27. %X(1,1)=x ja X(2,1)=y=matriisin X toisella vaaka-, ja ensimmäisellä pystyrivillä oleva luku.
 28. f2=2*X(1,1)+X(2,1)-4; %Funktio, jonka nollakohdat antavat toisen yhtälön ratkaisut.
 29.  
 30. f1x=2*X(1,1); %f1:n derivaatta x:n suhteen.
 31. f1y=4*X(2,1); %f1:n derivaatta y:n suhteen.
 32. f2x=2; %f2:n derivaatta x:n suhteen.
 33. f2y=1; %f2:n derivaatta y:n suhteen.
 34. J=[f1x f1y;f2x f2y];
 35. F=[f1;f2];
 36. X=X-J^(-1)*F; %Kaava joka laskee tarkemman likiarovn tarkennetun likiarvon ed. likiarvosta.
 37. delta=sqrt(f1^2+f2^2);
 38. end
 39. >> X
 40.  
 41. X =
 42.  
 43.     0.0636
 44.     3.8727
 45.  
 46. >> delta
 47.  
 48. delta =
 49.  
 50.    1.2825e-12
 51.  
 52. >> %Ensimmäinen ratkaisu: (0.0636,3.8727)
 53. >> X=[3.5;-3];
 54. >> delta=100;
 55. >> while(delta>0.000001)
 56. f1=X(1,1)^2+2*X(2,1)^2-30; %funktio, jonka nollakohdat antavat ensimmäisen yhtälön ratkaisut.
 57. %X(1,1)=x ja X(2,1)=y=matriisin X toisella vaaka-, ja ensimmäisellä pystyrivillä oleva luku.
 58. f2=2*X(1,1)+X(2,1)-4; %Funktio, jonka nollakohdat antavat toisen yhtälön ratkaisut.
 59.  
 60. f1x=2*X(1,1); %f1:n derivaatta x:n suhteen.
 61. f1y=4*X(2,1); %f1:n derivaatta y:n suhteen.
 62. f2x=2; %f2:n derivaatta x:n suhteen.
 63. f2y=1; %f2:n derivaatta y:n suhteen.
 64. J=[f1x f1y;f2x f2y];
 65. F=[f1;f2];
 66. X=X-J^(-1)*F; %Kaava joka laskee tarkemman likiarovn tarkennetun likiarvon ed. likiarvosta.
 67. delta=sqrt(f1^2+f2^2);
 68. end
 69. >> X
 70.  
 71. X =
 72.  
 73.     3.4919
 74.    -2.9838
 75.  
 76. >> %Toinen ratkaisu: (3.4919,-2.9838).
 77. >>
 78. >> %Vastaus: Ratkaisut ovat (0.0636,3.8727) ja (3.4919,-2.9838).
 79. >>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top