SHARE
TWEET

odczytywanie z pliku dla Łukiego <3

a guest Jan 24th, 2020 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. void dzialajNaPliku(char* argv[], int& i, Lisc*& wezel)
 2. {
 3.     ifstream plikWe(argv[i]);
 4.     if (plikWe.is_open() && plikWe.good())
 5.     {
 6.         int nrLini = 1;
 7.         string linia, nazwaMaratonu, dataMaratonu, czas, nazwisko;
 8.         while (getline(plikWe, linia))
 9.         {
 10.             if (nrLini == 1)  // w pierwszej lini znajduje sie nazwa maratonu
 11.             {
 12.                 if (linia.empty())
 13.                     cout << "nazwa maratonu w pliku podanym w parametrze " << i - 1 << " jest pusta\n";
 14.                 nazwaMaratonu = linia;
 15.                 nrLini++;
 16.             }
 17.             else if (nrLini == 2) // w drugiej lini znajdouje sie data
 18.             {
 19.                 sprawdzPoprawnoscDaty(linia);
 20.                 dataMaratonu = linia;
 21.                 nrLini++;
 22.             }
 23.             else if (sprawdzPoprawnoscDanych(linia)) //jeśli linia jest ok zacznij wyciągac z niej dane i dodawać do drzewa i list
 24.             {
 25.                 //zrobic funckje ktora szuka w drzewie a jak nie ma to dodaje odpowiedni element i go zwraca, tak by nie isc ta sama sciezka w drzewie
 26.                 //zaraz po sobie
 27.  
 28.  
 29.                 odczytajCzasINazwisko(linia, czas, nazwisko);
 30.                 auto pNazwisko = wyodrebnijDodajIZwrocWskaznik(linia, wezel);
 31.  
 32.                 //auto pNazwisko = znajdzNazwisko(nazwisko, wezel);
 33.                 podczepListe(dataMaratonu, nazwaMaratonu, czas, pNazwisko->poczatek);
 34.                 nrLini++;
 35.             }
 36.             else //żaden z if'ów nie został spełniony  więc w danej lini jest błąd
 37.             {
 38.                 cout << "blad w pliku podanym w argumencie " << i - 1 << " w linii " << nrLini << endl;
 39.                 nrLini++;
 40.             }
 41.         }
 42.     }
 43.     else
 44.         cout << "Podany plik nie jest poprawny";
 45.  
 46.     plikWe.close();
 47.  
 48. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top