SHARE
TWEET

Untitled

voik3 Jun 12th, 2019 170 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                
 2. PRGSEG          SEGMENT CODE
 3.  
 4.         PUBLIC potencjometr
 5.        
 6.            
 7.         RSEG    PRGSEG
 8.            
 9.            
 10.         PTAC  equ  8000H
 11.         POT0  equ  8005H   
 12.            
 13.            
 14.             petl:
 15.            
 16.            
 17.            
 18.             potencjometr:
 19.         MOV  R7,#0  // mov-przeniesienie r7-rejestr
 20.         mov  DPTR,#POT0 //dptr - rejestr o duzej pojemnosci x2 weikszy
 21.         movx @DPTR,A // pod A przypisuje wartosc dprt
 22.         lcall _opz_ // wywolanie podfunkcji opoznienia
 23.         mov  DPTR,#PTAC // dptr - rejestr o duzej pojemnosci x2 wiekszy
 24.         movx A,@DPTR // odczyt wartosci z potencjometru
 25.         MOV  R7,A // przekazanie warosci do rejestru r7, ktory odczytuje kod w c
 26.        
 27.         ret // powrot
 28.        
 29.  
 30.            
 31.             _opz_:
 32.            
 33.             MOV DPTR, #-5500 //opoznienie
 34.            
 35.             opz:
 36.            
 37.             INC DPTR  // dodaje 1 do -5500
 38.             MOV A, DPH //
 39.             ORL A, DPL //
 40.             JNZ opz // jesli w A(akumulatorze) nie 0 to skocz do opz
 41.             RET //powrot do lcall
 42.                    
 43.        
 44.            
 45.            
 46. END
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top