SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 15th, 2019 89 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Primer3 Output
 2.  
 3. WARNING: Numbers in input sequence were deleted.
 4.  
 5. Using mispriming library humrep_and_simple.txt
 6. Using 1-based sequence positions
 7. OLIGO            start  len      tm     gc%   any    3'   rep seq
 8. LEFT PRIMER       1549   20   59.13   50.00  3.00  1.00 10.00 tcaggttacggacaaggtga
 9. RIGHT PRIMER      1851   20   59.84   45.00  5.00  3.00 11.00 aaaccacccaatttgtctgc
 10. SEQUENCE SIZE: 2129
 11. INCLUDED REGION SIZE: 2129
 12.  
 13. PRODUCT SIZE: 303, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 3.00
 14.  
 15.     1 atgaaaaagataaaaattgttccacttattttaatagttgtagttgtcgggtttggtata
 16.                                                                  
 17.  
 18.    61 tatttttatgcttcaaaagataaagaaattaataatactattgatgcaattgaagataaa
 19.                                                                  
 20.  
 21.   121 aatttcaaacaagtttataaagatagcagttatatttctaaaagcgataatggtgaagta
 22.                                                                  
 23.  
 24.   181 gaaatgactgaacgtccgataaaaatatataatagtttaggcgttaaagatataaacatt
 25.                                                                  
 26.  
 27.   241 caggatcgtaaaataaaaaaagtatctaaaaataaaaaacgagtagatgctcaatataaa
 28.                                                                  
 29.  
 30.   301 attaaaacaaactacggtaacattgatcgcaacgttcaatttaattttgttaaagaagat
 31.                                                                  
 32.  
 33.   361 ggtatgtggaagttagattgggatcatagcgtcattattccaggaatgcagaaagaccaa
 34.                                                                  
 35.  
 36.   421 agcatacatattgaaaatttaaaatcagaacgtggtaaaattttagaccgaaacaatgtg
 37.                                                                  
 38.  
 39.   481 gaattggccaatacaggaacagcatatgagataggcatcgttccaaagaatgtatctaaa
 40.                                                                  
 41.  
 42.   541 aaagattataaagcaatcgctaaagaactaagtatttctgaagactatatcaaacaacaa
 43.                                                                  
 44.  
 45.   601 atggatcaaaattgggtacaagatgataccttcgttccacttaaaaccgttaaaaaaatg
 46.                                                                  
 47.  
 48.   661 gatgaatatttaagtgatttcgcaaaaaaatttcatcttacaactaatgaaacaaaaagt
 49.                                                                  
 50.  
 51.   721 cgtaactatcctctagaaaaagcgacttcacatctattaggttatgttggtcccattaac
 52.                                                                  
 53.  
 54.   781 tctgaagaattaaaacaaaaagaatataaaggctataaagatgatgcagttattggtaaa
 55.                                                                  
 56.  
 57.   841 aagggactcgaaaaactttacgataaaaagctccaacatgaagatggctatcgtgtcaca
 58.                                                                  
 59.  
 60.   901 atcgttgacgataatagcaatacaatcgcacatacattaatagagaaaaagaaaaaagat
 61.                                                                  
 62.  
 63.   961 ggcaaagatattcaactaactattgatgctaaagttcaaaagagtatttataacaacatg
 64.                                                                  
 65.  
 66.  1021 aaaaatgattatggctcaggtactgctatccaccctcaaacaggtgaattattagcactt
 67.                                                                  
 68.  
 69.  1081 gtaagcacaccttcatatgacgtctatccatttatgtatggcatgagtaacgaagaatat
 70.                                                                  
 71.  
 72.  1141 aataaattaaccgaagataaaaaagaacctctgctcaacaagttccagattacaacttca
 73.                                                                  
 74.  
 75.  1201 ccaggttcaactcaaaaaatattaacagcaatgattgggttaaataacaaaacattagac
 76.                                                                  
 77.  
 78.  1261 gataaaacaagttataaaatcgatggtaaaggttggcaaaaagataaatcttggggtggt
 79.                                                                  
 80.  
 81.  1321 tacaacgttacaagatatgaagtggtaaatggtaatatcgacttaaaacaagcaatagaa
 82.                                                                  
 83.  
 84.  1381 tcatcagataacattttctttgctagagtagcactcgaattaggcagtaagaaatttgaa
 85.                                                                  
 86.  
 87.  1441 aaaggcatgaaaaaactaggtgttggtgaagatataccaagtgattatccattttataat
 88.                                                                  
 89.  
 90.  1501 gctcaaatttcaaacaaaaatttagataatgaaatattattagctgattcaggttacgga
 91.                                                       >>>>>>>>>>>>
 92.  
 93.  1561 caaggtgaaatactgattaacccagtacagatcctttcaatctatagcgcattagaaaat
 94.       >>>>>>>>                                                    
 95.  
 96.  1621 aatggcaatattaacgcacctcacttattaaaagacacgaaaaacaaagtttggaagaaa
 97.                                                                  
 98.  
 99.  1681 aatattatttccaaagaaaatatcaatctattaactgatggtatgcaacaagtcgtaaat
 100.                                                                  
 101.  
 102.  1741 aaaacacataaagaagatatttatagatcttatgcaaacttaattggcaaatccggtact
 103.                                                                  
 104.  
 105.  1801 gcagaactcaaaatgaaacaaggagaaactggcagacaaattgggtggtttatatcatat
 106.                                      <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<        
 107.  
 108.  1861 gataaagataatccaaacatgatgatggctattaatgttaaagatgtacaagataaagga
 109.                                                                  
 110.  
 111.  1921 atggctagctacaatgccaaaatctcaggtaaagtgtatgatgagctatatgagaacggt
 112.                                                                  
 113.  
 114.  1981 aataaaaaatacgatatagatgaataacaaaacagtgaagcaatccgtaacgatggttgc
 115.                                                                  
 116.  
 117.  2041 ttcactgttttattatgaattattaataagtgctgttacttctcccttaaatacaatttc
 118.                                                                  
 119.  
 120.  2101 ttcattttcattgtatgttgaaagtgaca
 121.                                    
 122.  
 123. KEYS (in order of precedence):
 124. >>>>>> left primer
 125. <<<<<< right primer
 126.  
 127. ADDITIONAL OLIGOS
 128.                     start  len      tm     gc%   any    3'   rep seq
 129.  
 130.  1 LEFT PRIMER       1545   21   59.98   47.62  5.00  0.00 10.00 tgattcaggttacggacaagg
 131.    RIGHT PRIMER      1845   20   59.97   45.00  5.00  3.00 11.00 cccaatttgtctgccagttt
 132.    PRODUCT SIZE: 301, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 0.00
 133.  
 134.  2 LEFT PRIMER       1543   21   60.13   47.62  7.00  0.00  9.00 gctgattcaggttacggacaa
 135.    RIGHT PRIMER      1845   20   59.97   45.00  5.00  3.00 11.00 cccaatttgtctgccagttt
 136.    PRODUCT SIZE: 303, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 2.00
 137.  
 138.  3 LEFT PRIMER       1550   21   60.02   47.62  3.00  0.00 11.00 caggttacggacaaggtgaaa
 139.    RIGHT PRIMER      1851   20   59.84   45.00  5.00  3.00 11.00 aaaccacccaatttgtctgc
 140.    PRODUCT SIZE: 302, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 1.00
 141.  
 142.  4 LEFT PRIMER       1545   21   59.98   47.62  5.00  0.00 10.00 tgattcaggttacggacaagg
 143.    RIGHT PRIMER      1851   20   59.84   45.00  5.00  3.00 11.00 aaaccacccaatttgtctgc
 144.    PRODUCT SIZE: 307, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 2.00
 145.  
 146. Statistics
 147.          con   too    in    in          no    tm    tm  high  high  high        high      
 148.          sid  many   tar  excl   bad    GC   too   too   any    3'   lib  poly   end      
 149.         ered    Ns   get   reg   GC% clamp   low  high compl compl   sim     X  stab    ok
 150. Left   16643     0     0     0  2226     0  9335  1128     0     1     0   172   111  3670
 151. Right  16706     0     0     0  1748     0  9429  1278     0     3     0   166   109  3973
 152. Pair Stats:
 153. considered 1312, unacceptable product size 1303, high end compl 1, ok 8
 154. primer3 release 1.1.4
 155.  
 156.  
 157. (primer3_results.cgi release 0.4.0)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top