rootuss

Newton- Raphson ver3

Feb 11th, 2017
137
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. #include<cstdlib>
 3. #include<iomanip>
 4. #include<cmath>
 5. #include<conio.h>
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. void oblicz(void)
 10. {
 11.     double p;
 12.     double epsilon;
 13.     int ilosc_iteracji;
 14.  
 15.     char kolejne;
 16.  
 17.     do
 18.     {
 19.     cout<<"Podaj liczbe nieujemna do wyliczenia pierwiasteka kwadratowego: ";
 20.     cin>>p;
 21.  
 22.     cout<<"Podaj dokladnosc obliczen(epsilon): ";
 23.     cin>>epsilon;
 24.  
 25.     cout<<"Podaj maksymalna ilosc teracji: ";
 26.     cin>>ilosc_iteracji;
 27.  
 28.     double a = p,b;
 29.     int i=0;
 30.     double roznica;
 31.  
 32.     cout<<"\nna poczatku:\na (pierwszy bok) wynosi: "<<a<<"\nb (drugi bok) wynosi: "<<p/a<<endl<<endl;
 33.  
 34.     while(abs(a-(p/a))>=epsilon && i<ilosc_iteracji)
 35.        {
 36.             roznica= abs(a-(p/a));
 37.             cout<<"(roznica miedzy bokami wynosi: "<<fixed<<setprecision(6)<<roznica<<" i jest wieksza od epsilona)"<<endl;
 38.             cout<<"KROK "<<i+1<<"\t\n";
 39.  
 40.             a=(a+(p/a))/2;
 41.             b=p/a;
 42.  
 43.             cout<<"nowe a wynosi: "<<fixed<<setprecision(4)<<a<<endl;
 44.             cout<<"nowe b wynosi: "<<fixed<<setprecision(4)<<b<<endl;
 45.             cout<<endl;
 46.  
 47.             i++;
 48.        }
 49.  
 50.         roznica= abs(a-(p/a));
 51.         cout<<"KROK "<<i+1<<"\n powod przerwania petli: \n";
 52.  
 53.         if(roznica<epsilon)
 54.             cout<<"-roznica miedzy bokami wynosi "<<fixed<<setprecision(10)<<roznica<<" i jest mniejsza od epsilona"<<endl;
 55.         if (i==ilosc_iteracji)
 56.             cout<<"-przekroczono ilosc iteracji";
 57.  
 58.         cout<<endl<<endl;
 59.         cout<<"-------------------------------------------------------"<<endl;
 60.         cout<<"Pierwiastek z liczby "<<fixed<<setprecision(2)<<p<<" wynosi ";
 61.         cout<<fixed<<setprecision(4)<<a<<endl;
 62.         cout<<"-------------------------------------------------------"<<endl;
 63.         cout<<endl<<endl;
 64.  
 65.         cout<<"Czy chcesz jeszcze raz? t/n"<<endl;
 66.         kolejne=getch();
 67.         system("cls");
 68.     }
 69.     while(kolejne=='t');
 70.     cout<<"KONIEC PROGRAMU"<<endl;
 71. }
 72.  
 73. int main()
 74. {
 75.     cout<<"PROGRAM LICZACY PIERWIASTEK KWADRATOWY Z LICZBY NIEUJEMNEJ \nALGORYTMEM NEWTONA-RAPHSONA (metoda HERONA)\n"<<endl;
 76.  
 77.     oblicz();
 78.  
 79.     system("pause");
 80.     return 0;
 81. }
RAW Paste Data