SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 11th, 2013 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. uim-vi là một bộ gõ tiếng Việt của Nhật được Huỳnh Kỳ Anh biên dịch và chỉnh sửa lại cho phù hợp với người dùng Việt. Các tập tin biên dịch có thể lấy tại http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/theslinux/testing/
 2.  
 3. Các gói cần thiết để gõ tiếng Việt gồm:
 4.  
 5. m17n-lib-1.6.4-2-i686.pkg.tar.xz                  
 6. uim-vi-1.8.5-36-i686.pkg.tar.xz                    
 7. 126-uim-vi-1.0.0-2-any.pkg.tar.xz    
 8. uim-vi-xtelex-1.4.1-1-any.pkg.tar.xz
 9. m17n-db-vi-1.6.4-9-any.pkg.tar.xz
 10.  
 11. Để cài đặt tất cả các gói trên gõ lệnh :
 12.  
 13. # pacman -U *
 14.  
 15. sau khi cài đặt xong gõ lệnh:
 16.  
 17. # cd uim.d
 18. # ln -s /usr/share/theslinux/126/uim.d/customs/ .
 19.  
 20. Set các biến môi trường trong tập tin .xinitrc
 21. export GTK_IM_MODULE='uim'
 22. export QT_IM_MODULE='uim'
 23. uim-xim &
 24. export XMODIFIERS='@im=uim'
 25. uim-systray &
 26.  
 27. Logout khỏi X, startx lại và nhấn Ctl+Alt+\ để on/off và thay đổi các  kiểu gõ.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top