SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 23rd, 2017 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. config:
 2.   mysql:
 3.     host: localhost
 4.     user: root
 5.     password: ZDu3q2zKb!WZ$e69
 6.     dbname: megaenchant
 7.     port: 3306
 8. messages:
 9.   tping: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &7Twoj ping wynosi: &e{PING} ms&7.'
 10.   cping: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &7Ping gracza: &e{PLAYER} &7wynosi: &e{PING} ms&7.'
 11.   facebook: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &7Zajrzyj na fanpage: &efb.com'
 12.   teamspeak: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &7Odwiedz naszego teamspeaka: &ets.serwer.pl'
 13.   chatblock: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &7Musisz pograc jeszcze: &e{TIME} min&7. Aby korzystac
 14.     z chatu.'
 15.   chatunlock: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &7Twoj chat zostal odblokowany! :)'
 16.   helpopUsage: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &7Poprawne uzycie:&6 /raport <tresc>'
 17.   helpopSent: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &7Poprawnie wyslales &araport &7do &cAdministracji!'
 18.   helpopMessage: ' &8{s} &7Zgloszenie od &8[&6%PLAYER%&8] &7z &8[&c%SERVER%&8] &7za
 19.     &8[&e%MESSAGE%&8]'
 20.   helpopSpam: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &7Nie mozesz wysylac tyle wiadomosci na &craport!'
 21.   reklamaInfo: ' &8> &8[&6%PLAYER%&8] &7reklamuje &8[&e%MESSAGE%&8] &7z &8[&b%SERVER%&8]'
 22.   dontAdv: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &7Nie REKLAMUJ! Zostales zgloszony do administracji!'
 23.   disabledCommand: ' &c&lBUNGEE &2&l{s} &cTa komenda nie dziala na tym serwerze'
 24.   clickToTeleport: ' &8{s} &eKliknij, aby teleportowac sie do gracza'
 25. options:
 26.   linia: '&8&m-----------------------------------------------------'
 27.   plusile: 1
 28.   czas: 60
 29.   kickperms: 13
 30.   adv:
 31.   - fireland.pl
 32.   - mc.
 33.   - .pl
 34.   - ',pl'
 35.   - ',com'
 36.   - .com
 37.   powitalna:
 38.   - ''
 39.   - '           &8 &c&lNASZA SIEC SERWEROW MINECRAFT &8'
 40.   - ''
 41.   - ' &e&l{s} &7&oNa serwerach znajduje sie: &f&o{ONLINE} osob&7&o.'
 42.   - ' &e&l{s} &7&oTwoja wersja minecrafta: &f&o{VERSION}&7&o.'
 43.   - ''
 44.   - ' &e&l{s} &7&oStrona WWW: &f&oGAME-BOX.PL
 45.   - ' &e&l{s} &7&oTS3: &f&oGAME-BOX.PL'
 46.   - ''
 47.   - ''
 48.   - ''
 49.   wulgaryzmy:
 50.   - kurwo
 51.   - wale konia
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top