Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Wersja 0.2

Kamatori Nov 30th, 2012 321 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clc
 2. clear
 3. disp('Jest to kalkulator wykonujacy dzialania: dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia i potegowania')
 4. c=input('Podaj znak działania, które program ma wykonać (+,-,*,/,^): ','s');
 5. if c=='+'|| c=='-' || c=='*' || c=='/' || c=='^';
 6. else
 7.     disp('Podałeś zły znak działania, wprowadź prawidłowy');
 8.     c=input('Podaj znak działania, które program ma wykonać(+,-,*,/,^): ','s');
 9. end
 10. if c=='+'|| c=='-' || c=='*' || c=='/' || c=='^';
 11.     a=input('Podaj jakąś liczbe a= ');
 12.     b=input('Podaj jakąś liczbe b= ');
 13.     switch c
 14.     case '+'
 15.         wynik=a+b;
 16.         d=round(wynik*100)/100;
 17.         disp(['Dodawanie jest równe ', num2str(d)]);
 18.     case '-'
 19.         wynik=a-b;
 20.         d=floor(wynik*100)/100;
 21.         disp(['Odejmowanie jest równe ', num2str(d)]);
 22.     case '*'
 23.         wynik=a*b;
 24.         d=floor(wynik*100)/100;
 25.         disp(['Mnożenie jest równe ', num2str(d)]);
 26.     case '/'
 27.         if b~=0
 28.         wynik=a/b;
 29.         d=floor(wynik*100)/100;
 30.         disp(['Dzielenie jest równe ', num2str(d)]);
 31.         else
 32.             disp('nie można dzielić przez 0, podaj inną liczbę');
 33.         end
 34.         case '^'
 35.         wynik=a^b;
 36.         d=floor(wynik*100)/100;
 37.         disp(['potęgowanie a do b jest równe ', num2str(d)]);
 38.        
 39.         otherwise
 40.         disp('TU TRZEBA JEBNĄĆ JAKĄŚ FUNKCJĘ ŻEBY PO PODWÓJNYM ZŁYM WPISANIU ZNAKU ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROGRAM')
 41.         disp('Zły znak działania. Koniec programu')
 42.     end
 43. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top