idevpas

Rusko živí západ!

May 31st, 2022 (edited)
39
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.10 KB | None | 0 0
  1. Rusko živí svojich nepriateľov a západný blahobyt!
  2. -------------------
  3. https://wp.me/pdP4LI-uu
Add Comment
Please, Sign In to add comment