idevpas

Inštrukcie pre slovenských pod-pindosov

Nov 21st, 2021 (edited)
43
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.61 KB | None | 0 0
  1. Zahraničný agent "Aktuality" odovzdáva inštrukcie slovenským pod-pindosom. - Môj príspevok
  2. ------------------------------------
  3. https://www.aktuality.sk/clanok/3jycjyx/komentar-lubomira-jaska-povinne-ockovanie-je-prilis-silna-rozbuska
  4.  
  5. Podľa toho článku tu vraj «... chýbajú dve dôležité veci: populácia ochotná načúvať racionálnym vysvetleniam...»!
  6. Tak to je ešte slabšie než špatný vtip.
  7. Inak stretnúť takéhoto židovského zmrda na ulici, tak asi by som sa nezdržal a tomu zapredanému židovskému zkurvysynovi by som rozmlátil ten jeho zdegenerovaný židovský xicht na kašu!
Add Comment
Please, Sign In to add comment