LightProgrammer000

Fibonacci [matriz]

Aug 2nd, 2021
918
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. """
 2. # Exercicio
 3. # Crie uma funcao que imprima a sequencia de Fibonacci
 4. # Ex: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
 5. """
 6. # Biblioteca
 7. import os
 8.  
 9. def dados():
 10.     return int(input(" # Quantidade de numeros: "))
 11.  
 12. def fibonacci(qtd):
 13.  
 14.     # Controle
 15.     cont = 0
 16.     lista = []
 17.  
 18.     # Variaveis
 19.     a = 1
 20.     b = 1
 21.  
 22.     while cont < qtd:
 23.  
 24.         lista.append(a)
 25.         a += b
 26.         cont += 1
 27.  
 28.         # Controle de loop
 29.         if cont == qtd:
 30.             break
 31.  
 32.         else:
 33.             lista.append(b)
 34.             b += a
 35.             cont += 1
 36.  
 37.     return lista
 38.  
 39. def main():
 40.  
 41.     # Sistema
 42.     os.system("clear")
 43.  
 44.     # Apresentacao
 45.     print("\n\033[01;36m {} Programa 17 {}\n\033[01;37m".format("=-=" * 5, "=-=" * 5))
 46.  
 47.     # Incrementando na lista nova
 48.     listaNova = fibonacci(dados())
 49.  
 50.     print("\033[01;34m {} \033[01;37m".format("Sequencia: "))
 51.  
 52.     # Controle
 53.     j = 0
 54.     for i in range(0, len(listaNova)):
 55.  
 56.         if j < 3:
 57.             print("\033[01;34m {}\033[01;37m".format(listaNova[i]), end=" ")
 58.             j +=1
 59.  
 60.         else:
 61.             print("\033[01;34m {}\033[01;37m".format(listaNova[i]), end="\n")
 62.             j = 0
 63.  
 64. # Executar
 65. if __name__ == '__main__':
 66.     main()
RAW Paste Data