Advertisement
Guest User

VB.NET File Binder by KoC part1

a guest
Aug 4th, 2015
356
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
VB.NET 1.41 KB | None | 0 0
 1.         'Als eerste openen we de OpenFileDialog kijken we of hij is gesloten met de OK knop.
 2.         If OpenFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 3.  
 4.             'dan loopen we door elke file
 5.             For Each fileName As String In OpenFileDialog1.FileNames
 6.  
 7.                 'Hier openen we het huidige bestand als een FileStream en noemen hem fs
 8.                 Dim fs = File.OpenRead(fileName)
 9.  
 10.                 'dan maken we een Array()genaamd listArr met 3 string items
 11.                 Dim listArr(3) As String
 12.                 'in het eerste item slaan we de filename op
 13.                 listArr(0) = fileName
 14.                 'in het tweede de de grootte van het bestand in Bytes
 15.                 'daar hebben we dus die FileStream voor nodig
 16.                 listArr(1) = fs.Length
 17.                 'Dan pakken we de bestandsnaam (inclusief map) en splitsen we de naam bij elke punt
 18.                 'Dan nemen we het laatste gedeelte. De bestandsextensie
 19.                 'Die slaan we in het 3e item van de Array op
 20.                 listArr(2) = fileName.Split(".").Last
 21.  
 22.                 'dan pakken we die array, maken er een ListViewItem van
 23.                 'en voegen die toe aan ListView1
 24.                 ListView1.Items.Add(New ListViewItem(listArr))
 25.  
 26.                 'Hier sluiten we de FileStream zodat het RAM geheugen niet vol raakt
 27.                 fs.Close()
 28.             Next
 29.  
 30.         End If
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement