MeehoweCK

Untitled

Sep 30th, 2020
686
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /*
 6. Napisz program, który wypisuje na ekran konsoli tablicę ASCII (o numerach od 32 do 127).
 7. Program ma wypisać nr znaku, myślnik i ten znak.
 8. Przykład:
 9. 64 - @
 10. wszystkie znaki mają się znajdować w czterech kolumnach.*/
 11.  
 12. int main ()
 13. {
 14.     for(int i = 32; i <= 127; ++i)
 15.     {
 16.         cout << i << " - " << static_cast<char>(i) << "\t\t";   // rzutowanie statyczne - liczba i jest w tym momencie użyta jako znak (typ char)
 17.         if(i % 4 == 3)
 18.             cout << endl;
 19.     }
 20.     return 0;
 21.  
 22. }
RAW Paste Data