Advertisement
Churs

Lista 6 - Swift

Jan 27th, 2022 (edited)
939
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //
 2. //  main.swift
 3. //
 4. //  main.swift
 5. //  Lista6_HubertStachowiak
 6. //
 7. //  Created by Hubert Stachowiak on 26/01/2022.
 8. //
 9.  
 10. import Foundation
 11.  
 12. // kula pole powierzchni     - 4*pi*r^2
 13. // kula objętość             - (4*pi*r^3)/3
 14. // stożek pole powierzchni   - pi*r(r+l)
 15. // stożek objętość           - (pi*r^2*H)/3
 16. // sześcian pole powierzchni - 6a^2
 17. // sześcian objętość         - a^3
 18.  
 19. class Kula {
 20.    
 21.     func kula_pp(promien: Double){
 22.         if promien <= 0 {
 23.             print("Błąd")
 24.             return
 25.         }
 26.         let obliczenie = 4 * Double.pi * promien * promien
 27.         print("Kula o promieniu r = \(promien)")
 28.         print("Posiada pole powierzchni: \(obliczenie)")
 29.         return
 30.     }
 31.    
 32.     func kula_obj(promien: Double){
 33.         if promien <= 0 {
 34.             print("Błąd")
 35.             return
 36.         }
 37.         let obliczenie = ( 4 * Double.pi * promien * promien * promien ) / 3
 38.         print("Kula o promieniu r = \(promien)")
 39.         print("Posiada objętość: \(obliczenie)")
 40.     }
 41. }
 42. class Stozek {
 43.    
 44.     func stozek_pp(tworzaca: Double, promien: Double) {
 45.         if (tworzaca <= 0 || promien <= 0){
 46.             print("Błąd")
 47.             return
 48.         }
 49.         let obliczenia = Double.pi * promien * (promien + tworzaca)
 50.         print("Storzek o promieniu: \(promien) i tworzacej: \(tworzaca)")
 51.         print("Posiada pole powierzchni: \(obliczenia)")
 52.     }
 53.    
 54.     func stozek_obj(wysokosc: Double, promien: Double) { //(pi*r^2*H)/3
 55.         if (wysokosc <= 0 || promien <= 0){
 56.             print("Błąd")
 57.             return
 58.         }
 59.         let obliczenia = (Double.pi * promien * promien * wysokosc) / 3
 60.         print("Storzek o promieniu: \(promien) i wysokości: \(wysokosc)")
 61.         print("Posiada objętość: \(obliczenia)")
 62.     }
 63.    
 64. }
 65. class Szescian {
 66.    
 67.     func szescian_pp(bok: Double){
 68.         if bok <= 0 {
 69.             print("Błąd")
 70.             return
 71.         }
 72.         let obliczenia = 6 * bok * bok
 73.         print("Sześcian o boku \(bok)")
 74.         print("Posiada pole powierzchni: \(obliczenia)")
 75.     }
 76.     func szescian_obj(bok: Double){
 77.         if bok <= 0 {
 78.             print("Błąd")
 79.             return
 80.         }
 81.         let obliczenia = bok * bok * bok
 82.         print("Sześcian o boku \(bok)")
 83.         print("Posiada objętość: \(obliczenia)")
 84.     }
 85.    
 86. }
 87.  
 88. func main1()
 89. {
 90.     //Testy
 91.     let licz_1: Kula = Kula();
 92.     licz_1.kula_pp(promien: 5);
 93.     licz_1.kula_obj(promien: 5);
 94.     let licz_2: Stozek = Stozek();
 95.     licz_2.stozek_pp(tworzaca: 10.5, promien: 15.8)
 96.     licz_2.stozek_obj(wysokosc: 16.82, promien: 14.1)
 97.     let licz_3: Szescian = Szescian();
 98.     licz_3.szescian_pp(bok: 12.2);
 99.     licz_3.szescian_obj(bok: 14.6);
 100.  
 101. }
 102.  
 103. //main1();
 104.  
 105. // Zadanie 2
 106.  
 107. func BMI() -> Void {
 108.     print("Podaj swoja masę [kg]:")
 109.     let masa_ciala = Double(readLine()!)
 110.     print("Podaj swój wzrost [m]:")
 111.     let wzrost = Double(readLine()!)
 112.     if (masa_ciala! <= 0 || wzrost! <= 0) {
 113.         print("Błąd")
 114.         return
 115.     }
 116.     let obliczenia = masa_ciala! / (wzrost! * wzrost!)
 117.     print("Twoje BMI wynosi: \(obliczenia)")
 118.     if obliczenia < 18.5 {
 119.         print("Masz niedowagę.")
 120.     }
 121.     else if (18.5 < obliczenia && obliczenia < 24.9999) {
 122.         print("Twoja waga jest prawidłowa.")
 123.     }
 124.     else if obliczenia > 25 {
 125.         print("Masz nadwagę!!!")
 126.     }
 127. }
 128. //BMI()
 129.  
 130. // Zadanie 3
 131. //Ciekawe rozwiązanie znaleziona na Stack'u
 132. extension BinaryInteger {
 133.     var binaryDescription: String {
 134.         var binaryString = ""
 135.         var internlNumber = self
 136.         for _ in (1...self.bitWidth) {
 137.             binaryString.insert(contentsOf: "\(internlNumber & 1)", at: binaryString.startIndex)
 138.             internlNumber >>= 1
 139.         }
 140.         return binaryString
 141.     }
 142. }
 143. //print(Int8(60).binaryDescription)
 144. // O wiele wiele wiele prostsze rozwiązanie :D
 145. /*
 146. func zamieniarka(wartosc: Int) {
 147.     let binarny = String(wartosc, radix: 2)
 148.     let szesnastkowy = String(wartosc, radix: 16)
 149.     print("Postać binarna Twojej wartości to: \(binarny)")
 150.     print("Postać szesnastkowa Twojej liczby to : \(szesnastkowy)")
 151.     return
 152. }
 153. zamieniarka(wartosc: 100)
 154.  
 155. // Binarny na szesnastkowy
 156. let x_1 = "1100100"
 157. let x_2 = String(Int(x_1, radix: 2)!, radix: 16)
 158. print(x_2)
 159. // Szesnastkowy na binarny
 160. let x_3 = "face" // ciekawy przykład :D
 161. let x_4 = String(Int(x_3, radix: 16)!, radix: 2)
 162. print(x_4)
 163. */
 164. func zamieniarka() -> Void {
 165.     print("Jakiej zamiany chcesz dokonać ?")
 166.     print("Dziesiętny -> Binarny (1)")
 167.     print("Dziesiętny -> Szesnastkowy (2)")
 168.     print("Binarny -> Szesnastkowy (3)")
 169.     print("Szesnastkowy -> Binarny (4)")
 170.     print("Wybierz wpisując liczbę")
 171.     let wartosc = Int(readLine()!)
 172.     if wartosc == 1 {
 173.         print("Podaj liczbę jaką chcesz zamienić:")
 174.         let x_db1 = Int(readLine()!)
 175.         let x_db2 = String(x_db1!, radix: 2)
 176.         print("Oto Twój wynik: \(x_db2)")
 177.     }
 178.     else if wartosc == 2 {
 179.         print("Podaj liczbę jaką chcesz zamienić:")
 180.         let x_dh1 = Int(readLine()!)
 181.         let x_dh2 = String(x_dh1!, radix: 16)
 182.         print("Oto Twój wynik: \(x_dh2)")
 183.     }
 184.     else if wartosc == 3 {
 185.         print("Podaj liczbę jaką chcesz zamienić:")
 186.         let x_bh1 = String(readLine()!)
 187.         let x_bh2 = String(Int(x_bh1, radix: 2)!, radix: 16)
 188.         print("Oto Twój wynik: \(x_bh2)")
 189.     }
 190.     else if wartosc == 4 {
 191.         print("Podaj liczbę jaką chcesz zamienić:")
 192.         let x_hb1 = String(readLine()!)
 193.         let x_hb2 = String(Int(x_hb1, radix: 16)!, radix: 2)
 194.         print("Oto Twój wynik: \(x_hb2)")
 195.     }
 196.     else {
 197.         print("Coś się wukrzaczyło :(")
 198.     }
 199. }
 200.  
 201. //zamieniarka()
 202. //Zamiana 10 -> 8
 203. func zamiana10_8() -> Void {
 204.     print("Podaj liczbę jaką chcesz zamienić:")
 205.     let liczba = Int(readLine()!)
 206.     let osemkowa = Int(String(liczba!, radix: 8))
 207.     print(osemkowa!)
 208. }
 209. //zamiana10_8()
 210. func zamiana8_10() -> Void {
 211.     print("Podaj liczbę jaką chcesz zamienić:")
 212.     let liczba = Int(readLine()!)
 213.     let dziesietna = Int(String(liczba!),radix: 8)
 214.     print(dziesietna!)
 215. }
 216. //zamiana8_10()
 217.  
 218. // Zadanie 4
 219.  
 220. func realna_pojemnosc_dysku(pojemnosc: Int) {
 221.     let obliczenia = (pojemnosc * 1000000000) / 1024 / 1024 / 1024
 222.     print("Realna pojemność Twojego dysku to około : \(obliczenia) [GB]")
 223.     let ile_tracisz = pojemnosc - obliczenia
 224.     print("Producent oszukał Cię na \(ile_tracisz) [GB] :(")
 225. }
 226.  
 227. //realna_pojemnosc_dysku(pojemnosc: 1000)
 228. //Dlaczego się tak dzieje?
 229. //To proste
 230. //Producenci używają systemu dziesiątkowego czyli 1KB=1000 bajtów
 231. //Z drugiej strony nasz system oraz BIOS używają systemu dwójkowego 1KB = 1024 bajtów
 232. //Smutna prawda :(
 233.  
 234. // Zadanie 5
 235.  
 236. func kantor_online() -> Void {
 237.     print("Napisz ile posiadasz waluty:")
 238.     let ilosc_kasy = Double(readLine()!)
 239.     print("Napisz jaka walute posiadasz:")
 240.     print("Dostępne waluty/zamiana:")
 241.     print("Dolar amerykański (USD)")
 242.     print("Baht Tajski (THB)")
 243.     print("Bitcoin (BTC)")
 244.     print("Ngultrum bhutański (BTN)")
 245.     print("Ugija mauretańska (MRO)")
 246.     print("Ethereum (ETH)")
 247.     print("Wybieram:")
 248.     let jaka_waluta = readLine()
 249.     if jaka_waluta == "USD" {
 250.         print("Dostępne opcje zamiany:")
 251.         print("Na Baht Tajski (THB)")
 252.         print("Na Bitcoin (BTC)")
 253.         print("Na Ngultrum bhutański (BTN)")
 254.         print("Na Ugija mauretańska (MRO)")
 255.         print("Ethereum (ETH)")
 256.         print("Wybieram:")
 257.         let zamiana = readLine()
 258.         if zamiana == "THB" {
 259.             let obliczenie = ilosc_kasy! * 33.2
 260.             print("Zamieniłeś \(ilosc_kasy!) (USD) na \(obliczenie) na (THB).")
 261.         }
 262.         else if zamiana == "BTC" {
 263.             let obliczenie = ilosc_kasy! * 0.000027
 264.             print("Zamieniłeś \(ilosc_kasy!) (USD) na \(obliczenie) na (BTC).")
 265.         }
 266.         else if zamiana == "BTN" {
 267.             let obliczenie = ilosc_kasy! * 75.16
 268.             print("Zamieniłeś \(ilosc_kasy!) (USD) na \(obliczenie) na (BTN).")
 269.         }
 270.         else if zamiana == "MRO" {
 271.             let obliczenie = ilosc_kasy! * 36.3101
 272.             print("Zamieniłeś \(ilosc_kasy!) (USD) na \(obliczenie) na (MRO).")
 273.         }
 274.         else if zamiana == "ETH" {
 275.             let obliczenie = ilosc_kasy! * 0.00041
 276.             print("Zamieniłeś \(ilosc_kasy!) (USD) na \(obliczenie) na (ETH).")
 277.         }
 278.         else {
 279.             print("Wybrałeś błędną walute")
 280.         }
 281.     }
 282.     else if jaka_waluta == "THB"{
 283.         let obliczenie = ilosc_kasy! * 0.03
 284.         print("Zamieniłeś \(ilosc_kasy!) (THB) na \(obliczenie) (USD).")
 285.     }
 286.     else if jaka_waluta == "BTC"{
 287.         let obliczenie = ilosc_kasy! * 36619.8
 288.         print("Zamieniłeś \(ilosc_kasy!) (BTC) na \(obliczenie) (USD.")
 289.     }
 290.     else if jaka_waluta == "BTN"{
 291.         let obliczenie = ilosc_kasy! * 0.013
 292.         print("Zamieniłeś \(ilosc_kasy!) (BTN) na \(obliczenie) (USD).")
 293.     }
 294.     else if jaka_waluta == "MRO"{
 295.         let obliczenie = ilosc_kasy! * 0.027
 296.         print("Zamieniłeś \(ilosc_kasy!) (MRO) na \(obliczenie) (USD.")
 297.     }
 298.     else if jaka_waluta == "ETH"{
 299.         let obliczenie = ilosc_kasy! * 2445.85
 300.         print("Zamieniłeś \(ilosc_kasy!) (ETH) na \(obliczenie) (USD).")
 301.     }
 302.     else {
 303.         print("Błąd!!!")
 304.     }
 305. }
 306.  
 307. //kantor_online()
 308.  
 309. func zamiana_temperatury(temperatura: Double, jednostka_temperatury: String) {
 310.     if jednostka_temperatury == "CEL" {
 311.         let na_fahrenheita = (temperatura * (9/5)) + 32
 312.         let na_kelwiny = temperatura + 273.15
 313.         if na_fahrenheita <= 32 {
 314.             print("Woda zamarza!")
 315.             if na_fahrenheita > 0 {
 316.                 var F: String = String(format: "%.1f", na_fahrenheita)
 317.                 F = " + " + F
 318.                 print("Wyniki:")
 319.                 print(F)
 320.                 print("\(na_kelwiny) [K]")
 321.             }
 322.             else {
 323.                 print("Wyniki:")
 324.                 print("\(na_fahrenheita) [F]")
 325.                 print("\(na_kelwiny) [K]")
 326.             }
 327.         }
 328.         else if na_fahrenheita >= 212 {
 329.             print("Woda wrze!")
 330.             if na_fahrenheita > 0 {
 331.                 var F: String = String(format: "%.1f", na_fahrenheita)
 332.                 F = "+ " + F
 333.                 print("Wyniki:")
 334.                 print("\(F) [F]")
 335.                 print("+ \(na_kelwiny) [K]")
 336.                
 337.             }
 338.             else {
 339.                 print("Wyniki:")
 340.                 print("\(na_fahrenheita) [F]")
 341.                 print("+ \(na_kelwiny) [K]")
 342.             }
 343.        
 344.         }
 345.         else {
 346.             if na_fahrenheita > 0 {
 347.                 var F: String = String(format: "%.1f", na_fahrenheita)
 348.                 F = " + " + F
 349.                 print("Wyniki:")
 350.                 print("\(F) [F]")
 351.                 print("\(na_kelwiny) [K]")
 352.             }
 353.         }
 354.     }
 355.     else if jednostka_temperatury == "FAH" {
 356.         let na_celciusze = (temperatura - 32) / 1.8
 357.         let na_kelwiny2 = (na_celciusze + 273.15)
 358.         if temperatura <= 32 {
 359.             print("Woda zamarza!")
 360.             if na_celciusze > 0 {
 361.                 var F: String = String(format: "%.1f", na_celciusze)
 362.                 F = "+ " + F
 363.                 print("Wyniki:")
 364.                 print("\(F) [^C]")
 365.                 print("\(na_kelwiny2) [K]")
 366.             }
 367.             else {
 368.                 print("Wyniki:")
 369.                 print("\(na_celciusze) [^C]")
 370.                 print("\(na_kelwiny2) [K]")
 371.             }
 372.         }
 373.         else if temperatura >= 212 {
 374.             print("Woda wrze!")
 375.             if na_celciusze > 0 {
 376.                 var F: String = String(format: "%.1f", na_celciusze)
 377.                 F = "+ " + F
 378.                 print("Wyniki:")
 379.                 print("\(F) [^C]")
 380.                 print("+ \(na_kelwiny2) [K]")
 381.                
 382.             }
 383.             else {
 384.                 print("Wyniki:")
 385.                 print("\(na_celciusze) [^C]")
 386.                 print("+ \(na_kelwiny2) [K]")
 387.             }
 388.        
 389.         }
 390.         else {
 391.             if na_celciusze > 0 {
 392.                 var F: String = String(format: "%.1f", na_celciusze)
 393.                 F = " + " + F
 394.                 print("Wyniki:")
 395.                 print("\(F) [^C]")
 396.                 print("\(na_kelwiny2) [K]")
 397.             }
 398.         }
 399.     }
 400.     else if jednostka_temperatury == "KEL" {
 401.         let na_celciusze = temperatura - 273.15
 402.         let na_fahrenheita = (na_celciusze * (9/5)) + 32
 403.         if na_fahrenheita <= 32 {
 404.             print("Woda zamarza!")
 405.             if na_fahrenheita > 0 {
 406.                 var F: String = String(format: "%.1f", na_celciusze)
 407.                 F = "+ " + F
 408.                 print("Wyniki:")
 409.                 print("\(F) [^C]")
 410.                 print("\(na_fahrenheita) [F]")
 411.             }
 412.             else {
 413.                 print("Wyniki:")
 414.                 print("\(na_celciusze) [^C]")
 415.                 print("\(na_fahrenheita) [F]")
 416.             }
 417.         }
 418.         else if na_fahrenheita >= 212 {
 419.             print("Woda wrze!")
 420.             if na_celciusze > 0 {
 421.                 var F: String = String(format: "%.1f", na_celciusze)
 422.                 F = "+ " + F
 423.                 print("Wyniki:")
 424.                 print("\(F) [^C]")
 425.                 print("\(na_fahrenheita) [F]")
 426.                
 427.             }
 428.             else {
 429.                 print("Wyniki:")
 430.                 print("\(na_celciusze) [^C]")
 431.                 print("+ \(na_fahrenheita) [F]")
 432.             }
 433.        
 434.         }
 435.         else {
 436.             if na_celciusze > 0 {
 437.                 var F: String = String(format: "%.1f", na_celciusze)
 438.                 F = "+ " + F
 439.                 print("Wyniki:")
 440.                 print("\(F) [^C]")
 441.                 print("\(na_fahrenheita) [F]")
 442.             }
 443.         }
 444.     }
 445.    
 446.    
 447. }
 448. //zamiana_temperatury(temperatura: 100, jednostka_temperatury: "CEL")
 449. // Zamieszałem się lekko z tymi if'ami :D
 450. // Do wyboru mamy "CEL"/"KEL"/"FAH"
 451. //zamiana_temperatury(temperatura: 300,jednostka_temperatury: "KEL")
 452.  
 453. func wybierz_jednostke() -> String {
 454.     var wybor: String
 455.     print("Wybierz jaką temperature chcesz wpisać:")
 456.     print("Dla uproszczenia:")
 457.     print("Celciusze - CEL")
 458.     print("Kelwiny - KEL")
 459.     print("Fahrenheity - FAH")
 460.     wybor = readLine(strippingNewline: true)!
 461.     return wybor
 462. }
 463. func wybierz_wartosc() -> Double {
 464.     let temperatura: Double
 465.     print("Podaj wartosc swojej temperatury:")
 466.     temperatura = Double(readLine(strippingNewline: true)!)!
 467.     return temperatura
 468. }
 469. class Celciusze {
 470.     func oblicz_na_Celciusza_Kelwiny(celciusze: Double) -> Double{
 471.         var KEL: Double
 472.         KEL = celciusze + 273.15
 473.         return KEL
 474.     }
 475.     func oblicz_na_Celciusza_Fahrenheity(celciusze: Double) -> Double{
 476.         var FAR: Double
 477.         FAR = (celciusze * 1.8) + 32
 478.         return FAR
 479.     }
 480.     func oblicz_na_Celciusza_Delisle(celciusze: Double) -> Double{
 481.         var DEL: Double
 482.         DEL = (100 - celciusze) * 3 / 2
 483.         return DEL
 484.     }
 485.    
 486. }
 487. class Fahrenheity {
 488.     func oblicz_na_Fahrenheity_Celciusze(fahrenheity: Double) -> Double{
 489.         var CEL: Double
 490.         CEL = (fahrenheity - 32) * (5 / 9)
 491.         return CEL
 492.     }
 493.     func oblicz_na_Fahrenheity_Kelwiny(fahrenheity: Double) -> Double{
 494.         var CEL: Double
 495.         CEL = (fahrenheity - 32) * (5 / 9)
 496.         var KEL: Double
 497.         KEL = CEL + 273.15
 498.         return KEL
 499.     }
 500.     func oblicz_na_Fahrenheity_Delisle(fahrenheity: Double) -> Double{
 501.         var DEL:Double
 502.         DEL = (212 - fahrenheity) * 5 / 6
 503.         return DEL
 504.     }
 505. }
 506. class Kelwiny {
 507.     func oblicz_na_Kelwiny_Celciusze(kelwiny: Double) -> Double{
 508.         var CEL: Double
 509.         CEL = kelwiny - 273.15
 510.         return CEL
 511.     }
 512.     func oblicz_na_Kelwiny_Fahrenheity(kelwiny: Double) -> Double{
 513.         var CEL: Double
 514.         CEL = kelwiny - 273.15
 515.         var FAR: Double
 516.         FAR = (CEL * 1.8) + 32
 517.         return FAR
 518.     }
 519.     func oblicz_na_Kelwiny_Delisle(kelwiny: Double) -> Double{
 520.         var CEL: Double
 521.         CEL = kelwiny + 273.15
 522.         var DEL: Double
 523.         DEL = (100 - CEL) * (3 / 2)
 524.         return DEL
 525.     }
 526. }
 527. class Delisle {
 528.     func oblicz_na_Delisle_Celciusze(delisle: Double) -> Double{
 529.         var CEL: Double
 530.         CEL = 100 - delisle * (2 / 3)
 531.         return CEL
 532.     }
 533. }// Zrezygnowałem z tej opcji
 534.  
 535. func main() {
 536.     print("Jaką temperature posiadasz?")
 537.     print("Dostępne opcje:")
 538.     print("Celciusze - C")
 539.     print("Fahrenheity - F")
 540.     print("Kelwiny - K")
 541.     let co_mam = readLine()
 542.     if co_mam == "C" || co_mam == "c" {
 543.         print("Podaj wartość w [C]:")
 544.         let licz_1: Celciusze = Celciusze();
 545.         let wybierz_wartosc = Double(readLine()!)
 546.         let y = licz_1.oblicz_na_Celciusza_Kelwiny(celciusze: wybierz_wartosc!)
 547.         let x = licz_1.oblicz_na_Celciusza_Fahrenheity(celciusze: wybierz_wartosc!)
 548.         let z = licz_1.oblicz_na_Celciusza_Delisle(celciusze: wybierz_wartosc!)
 549.         switch x {
 550.         case ..<32:
 551.             print("Woda zamarza!")
 552.         case 212...:
 553.             print(("Woda wrze!"))
 554.         default:
 555.             print(":)")
 556.         }
 557.         switch z {
 558.         case 0...9999999999:
 559.             print("Wynik to +\(z) [De]")
 560.         case ..<0:
 561.             print("Wynik to \(z) [De]")
 562.         default :
 563.             print("Coś się wykrzaczyło!")
 564.         }
 565.         switch y {
 566.         case 0...9999999999:
 567.             print("Wynik to +\(y) [K]")
 568.         case ..<0:
 569.             print("Wynik to \(y) [K]")
 570.         default :
 571.             print("Coś się wykrzaczyło!")
 572.         }
 573.         switch x {
 574.         case 0...9999999999:
 575.             print("Wynik to +\(x) [F]")
 576.         case ..<0:
 577.             print("Wynik to \(x) [F]")
 578.         default :
 579.             print("Coś się wykrzaczyło!")
 580.         }
 581.     }
 582.     else if co_mam == "F" || co_mam == "f" {
 583.         print("Podaj wartość w [F]:")
 584.         let licz_2: Fahrenheity = Fahrenheity();
 585.         let wybierz_wartosc2 = Double(readLine()!)
 586.         let y2 = licz_2.oblicz_na_Fahrenheity_Kelwiny(fahrenheity: wybierz_wartosc2!)
 587.         let x2 = licz_2.oblicz_na_Fahrenheity_Celciusze(fahrenheity: wybierz_wartosc2!)
 588.         let z2 = licz_2.oblicz_na_Fahrenheity_Delisle(fahrenheity: wybierz_wartosc2!)
 589.         let aaa = Double(wybierz_wartosc2!)
 590.         switch aaa {
 591.         case ..<32:
 592.             print("Woda zamarza!")
 593.         case 212...:
 594.             print(("Woda wrze!"))
 595.         default:
 596.             print(":)")
 597.         }
 598.         switch z2 {
 599.         case 0...9999999999:
 600.             print("Wynik to +\(z2) [De]")
 601.         case ..<0:
 602.             print("Wynik to \(z2) [De]")
 603.         default :
 604.             print("Coś się wykrzaczyło!")
 605.         }
 606.         switch y2 {
 607.         case 0...9999999999:
 608.             print("Wynik to +\(y2) [K]")
 609.         case ..<0:
 610.             print("Wynik to \(y2) [K]")
 611.         default :
 612.             print("Coś się wykrzaczyło!")
 613.         }
 614.         switch x2 {
 615.         case 0...9999999999:
 616.             print("Wynik to +\(x2) [C]")
 617.         case ..<0:
 618.             print("Wynik to \(x2) [C]")
 619.         default :
 620.             print("Coś się wykrzaczyło!")
 621.         }
 622.     }
 623.     else if co_mam == "K" || co_mam == "k" {
 624.         print("Podaj wartość w [K]:")
 625.         let licz_3: Kelwiny = Kelwiny();
 626.         let wybierz_wartosc3 = Double(readLine()!)
 627.         let y3 = licz_3.oblicz_na_Kelwiny_Celciusze(kelwiny: wybierz_wartosc3!)
 628.         let x3 = licz_3.oblicz_na_Kelwiny_Fahrenheity(kelwiny: wybierz_wartosc3!)
 629.         let z3 = licz_3.oblicz_na_Kelwiny_Delisle(kelwiny: wybierz_wartosc3!)
 630.         switch x3 {
 631.         case ..<32:
 632.             print("Woda zamarza!")
 633.         case 212...:
 634.             print(("Woda wrze!"))
 635.         default:
 636.             print(":)")
 637.         }
 638.         switch z3 {
 639.         case 0...9999999999:
 640.             print("Wynik to +\(z3) [De]")
 641.         case ..<0:
 642.             print("Wynik to \(z3) [De]")
 643.         default :
 644.             print("Coś się wykrzaczyło!")
 645.         }
 646.         switch y3 {
 647.         case 0...9999999999:
 648.             print("Wynik to +\(y3) [C]")
 649.         case ..<0:
 650.             print("Wynik to \(y3) [C]")
 651.         default :
 652.             print("Coś się wykrzaczyło!")
 653.         }
 654.         switch x3 {
 655.         case 0...9999999999:
 656.             print("Wynik to +\(x3) [F]")
 657.         case ..<0:
 658.             print("Wynik to \(x3) [F]")
 659.         default :
 660.             print("Coś się wykrzaczyło!")
 661.         }
 662.     }
 663.     else {
 664.         print("Błąd")
 665.     }
 666. }
 667. main()
 668.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement