Advertisement
F22

Untitled

F22
Jan 22nd, 2014
2,260
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //TWORZENIE.EXE
 2. //Wczytuj calkowite poki nie napiszesz 0, drukuj liste i usun.
 3. #include <iostream>
 4. using namespace std;
 5. struct SLista
 6. {
 7.     int dane;
 8.     SLista *next;
 9. };
 10. void stworzenie(SLista *&glowa)
 11. {
 12.     SLista *akt, *ogon; //Deklaruje ogon i akt bo tylko tutaj bede tego uzywal.
 13.     glowa=new SLista; //Tworzę nowy element typu SLista i głowa na niego wskazuje. [1]
 14.     cout<<"Podawaj liczby calkowite, 0 konczy liste:"<<endl; // [1]
 15.     cin>>glowa->dane; //Wpisuje w dane liczbe. [1]
 16.     if(glowa->dane==0) //Warunek, jak w dane dam zero to wywala funkcje. [1]
 17.     {
 18.         cout<<"Koniec."; // [1]
 19.         glowa->next=NULL; //Wskaznik glowa-next wskazuje na NULL, zeby wiadomo bylo ze to otatni element listy. [1]
 20.         return; //Wywala do maina. [1]
 21.     }
 22.     akt=glowa; //Wskaznik akt wskazuje tam gdzie wskaznik glowa (czyli na glowe) i wejdziemy w petle. [2]
 23.     while(akt->dane!=0) //Poki nie wpiszesz zero to: [2]
 24.     {
 25.     ogon=akt; //Wskaznik ogon wskazuje tam gdzie wskaznik akt (ogon wskazuje na przedostatni element gdy stworzymy akt). [2][5]
 26.     akt=new SLista; //Tworze ostatni element mojej listy i wskazuje na niego akt. [3][6]
 27.     cin>>akt->dane; //Wpisuje cos w pole dane w akt.[3][6]
 28.     akt->next=NULL; //Wskaznik akt-next wskazuje na NULL. [3][6]
 29.     ogon->next=akt; //Wskaznik ogon-next wskazuje na ostatni element (akt). [4][7]
 30.     }
 31. }
 32. void drukuj(SLista *glowa) //tutaj nie mozna tego "&" bo wszystko na nic i po co zyc.
 33. {
 34.     cout<<"Drukuje: "<<endl;
 35.     while(glowa!=NULL)
 36.     {
 37.     cout<<glowa->dane<<'\t'; //[1]Wyswietla z 1. komorki. [2]Wyswietla dane z tego co wskazuje next z glowy (czyli nastepna komorka)
 38.     glowa=glowa->next; //[1]Glowa staje sie nextem z glowy. [2]Przechodzi dalej.
 39.     }
 40. }
 41. void usunall(SLista *&glowa)
 42. {
 43.     SLista *tmp; //pomocnicza w ktorej beda elemnty od poczatku usuwane.
 44.     while(glowa!=NULL)//poki nie dojdziemy do konca.
 45.     {
 46.         tmp=glowa; //[1]pomocnicza stanie sie 1. elementem. [2]Pomocnicza staje sie kolejnym elementem.(n)
 47.         glowa=glowa->next; //[1]Glowa staje sie nextem z glowy. [2]Glowa staje sie kolejnym.(n+1)
 48.         delete tmp; //[1]usuwamy 1. element. [2]Usuwamy tmp (n)
 49.     }
 50. }
 51. void usunele(SLista *&glowa)
 52. {
 53.     cout<<endl<<"Podaj nr. elemntu do usuniecia."<<endl;
 54.     int licznik;
 55.     cin>>licznik;
 56.     SLista *tmp=glowa, *tmp2;
 57.     if(licznik==1)
 58.     {
 59.         glowa=glowa->next;
 60.         delete tmp;
 61.     }
 62.     else
 63.     {
 64.     while(licznik>2)  //Ta petla po to zeby znalezc element przed usuwanym.
 65.     {
 66.         tmp2=tmp;
 67.         tmp=tmp->next;
 68.         licznik--;
 69.     }
 70.     tmp2=tmp->next; // W tmp bedzie element ktory mam usnac.
 71.     tmp->next=tmp2->next; //Wskaznik wczesniejszgo od usunietego elementu wskazuje na nastpepny po usunietym.
 72.     delete tmp2;
 73.     }//Usuwam to co mam usunac, lol.
 74. }
 75. void dodaj(SLista *&glowa)
 76. {
 77.     int licznik, y;
 78.     cout<<endl<<"Gdzie chcesz cos dodac?"<<endl;
 79.     cin>>licznik;
 80.     cout<<endl<<"Co chcesz dodac?"<<endl;
 81.     cin>>y;
 82.     SLista *tmp=glowa,*tmp2;
 83.     if(licznik==0)
 84.     {
 85.         tmp=new SLista;
 86.         tmp->dane=y;
 87.         tmp->next=glowa;
 88.         glowa=tmp;
 89.     }
 90.     else
 91.     {
 92.         while(licznik>1)
 93.         {
 94.             tmp=tmp->next;
 95.             licznik--;
 96.         }
 97.         tmp2=new SLista;
 98.         tmp2->dane=y;
 99.         tmp2->next=tmp->next;
 100.         tmp->next=tmp2;
 101.     }
 102.  
 103. }
 104. int main()
 105. {
 106.     SLista *glowa;
 107.     stworzenie(glowa);
 108.     drukuj(glowa);
 109.     usunele(glowa);
 110.     drukuj(glowa);
 111.     dodaj(glowa);
 112.     drukuj(glowa);
 113.     usunall(glowa);
 114. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement