Kribo

Artsdatabase-bygg3-BM

Mar 11th, 2021
537
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ny = "j"
 2. while ny == "j":
 3.     with open("C:\Arter\Fugler.txt", "a") as f:
 4.         navn = input("Artsnavn: ")
 5.         hodefarge = input("Velg hodefarge(skriv tallet).\n1:Grå\n2:Gul\n3:Hvit\n4:Svart\n5:Blå\n6:Brun\n7:Grønn\n8:Rød\n")
 6.         if hodefarge == "1":
 7.             hodefarge = ("Grå")
 8.         elif hodefarge == "2":
 9.             hodefarge = ("Gul")
 10.         elif hodefarge == "3":
 11.             hodefarge = ("Hvit")
 12.         elif hodefarge == "4":
 13.             hodefarge = ("Svart")
 14.         elif hodefarge == "5":
 15.             hodefarge = ("Blå")
 16.         elif hodefarge == "6":
 17.             hodefarge = ("Brun")
 18.         elif hodefarge == "7":
 19.             hodefarge = ("Grønn")
 20.         elif hodefarge == "8":
 21.             hodefarge = ("Rød")
 22.  
 23.         brystfarge = input("Velg brystfarge.\n1:Rød\n2:Gul\n3:Hvit\n4:Svart\n5:Grå\n6:Gul og svart\n7:Brun\n")
 24.         if brystfarge == "1":
 25.             brystfarge = ("Rød")
 26.         elif brystfarge == "2":
 27.             brystfarge = ("Gul")
 28.         elif brystfarge == "3":
 29.             brystfarge = ("Hvit")
 30.         elif brystfarge == "4":
 31.             brystfarge = ("Svart")
 32.         elif brystfarge == "5":
 33.             brystfarge = ("Grå")
 34.         elif brystfarge == "6":
 35.             brystfarge = ("Gul og svart")
 36.         elif brystfarge == "7":
 37.             brystfarge = ("Brun")
 38.        
 39.         nebbform = input("Velg nebbform.\n1:Spiss\n2:Butt\n3:Langt\n")
 40.         if nebbform == "1":
 41.             nebbform = ("Spiss")
 42.         elif nebbform == "2":
 43.             nebbform = ("Butt")
 44.         elif nebbform == "3":
 45.             nebbform = ("Langt")
 46.            
 47.         nebbfarge = input("Velg nebbfarge.\n1:Rød\n2:Gul\n3:Oransje\n4:Grå\n5:Svart\n")
 48.         if nebbfarge == "1":
 49.             nebbfarge = ("Rød")
 50.         if nebbfarge == "2":
 51.             nebbfarge = ("Gul")
 52.         if nebbfarge == "3":
 53.             nebbfarge = ("oransje")
 54.         if nebbfarge == "4":
 55.             nebbfarge = ("Grå")
 56.         if nebbfarge == "5":
 57.             nebbfarge = ("Svart")
 58.            
 59.         print(navn,"er lagt til i databasen")
 60.         f.write("{},{},{},{},{}\n".format(navn,hodefarge,brystfarge,nebbform,nebbfarge))
 61.         f.close()
 62.     ny = input("Vil du legge til flere arter? j/n: ")
RAW Paste Data