MeehoweCK

Untitled

May 6th, 2021
408
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. const int N = 10;
 8.  
 9. void wypelnij_tablice(int* tablica)     // void wypelnij_tablice(int tablica[])
 10. {
 11.     srand(time(nullptr));
 12.  
 13.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 14.         tablica[i] = rand();            // *(tablica + i) = rand();
 15. }
 16.  
 17. void wypisz_tablice(int* tablica)
 18. {
 19.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 20.         cout << tablica[i] << '\t';     // cout << *(tablica + i) << '\t';
 21.     cout << endl;
 22. }
 23.  
 24. // UWAGA: przekazując do funkcji tablicę, zawsze pracujemy na oryginalnych danych (tablica może być zmieniana wewnątrz funkcji!)
 25.  
 26. int main()
 27. {
 28.     int tablica[N];        // deklaracja tablicy 10-elementowej
 29.  
 30.     wypelnij_tablice(tablica);
 31.     wypisz_tablice(tablica);
 32.  
 33.     return 0;
 34. }
RAW Paste Data