Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

28/3/2014

a guest Apr 9th, 2014 46 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 1. Kongou-class BB, Kirishima có remodel lần 2: Kirishima Kai Ni, giống như Kongou và Hiei.
  2. 2. Đồ trang trí mùa Xuân được thêm vào shop cùng với tấm tranh chữ free chúc mừng việc đạt 1.8 triệu người chơi.
  3. 3. Z1 Kai và Z3 Kai sẽ có remodel là Z1 Zwei và Z3 Zwei với súng phòng không là trang bị gốc.
  4. 4. Thêm DD thuộc Kagerou-class, Hamakaze.
  5. 5. Thay đổi giao diện số hiển thị các loại item và tài nguyên.
  6. 6. Gỡ bỏ đồ trang trí lễ hội Hina.
  7. 7. Thêm giới hạn max tài nguyên là 300 000; Xô, dev tool, bình lửa chứa được max là 3000. Khi đã đạt max thì không thể kiếm thêm tài nguyên bằng expedtion hay sorties nữa. Nhưng ai hiện đã vượt mốc thì không thể kiếm thêm cho đến khi tiêu bớt.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top