SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. namespace Projekt1
 2. {
 3.     partial class Form1
 4.     {
 5.         /// <summary>
 6.         /// Wymagana zmienna projektanta.
 7.         /// </summary>
 8.         private System.ComponentModel.IContainer components = null;
 9.  
 10.         /// <summary>
 11.         /// Wyczyść wszystkie używane zasoby.
 12.         /// </summary>
 13.         /// <param name="disposing">prawda, jeżeli zarządzane zasoby powinny zostać zlikwidowane; Fałsz w przeciwnym wypadku.</param>
 14.         protected override void Dispose(bool disposing)
 15.         {
 16.             if (disposing && (components != null))
 17.             {
 18.                 components.Dispose();
 19.             }
 20.             base.Dispose(disposing);
 21.         }
 22.  
 23.         #region Kod generowany przez Projektanta formularzy systemu Windows
 24.  
 25.         /// <summary>
 26.         /// Metoda wymagana do obsługi projektanta — nie należy modyfikować
 27.         /// jej zawartości w edytorze kodu.
 28.         /// </summary>
 29.         private void InitializeComponent()
 30.         {
 31.             this.components = new System.ComponentModel.Container();
 32.             this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
 33.             this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
 34.             this.trackBar1 = new System.Windows.Forms.TrackBar();
 35.             this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
 36.             this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
 37.             this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
 38.             this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
 39.             this.trackBar2 = new System.Windows.Forms.TrackBar();
 40.             this.comboBox1 = new System.Windows.Forms.ComboBox();
 41.             this.timer1 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);
 42.             this.numericUpDown1 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
 43.             ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.ktrackBar1)).BeginInit();
 44.             ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.trackBar2)).BeginInit();
 45.             ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).BeginInit();
 46.             this.SuspendLayout();
 47.             //
 48.             // button1
 49.             //
 50.             this.button1.Location = new System.Drawing.Point(172, 61);
 51.             this.button1.Name = "button1";
 52.             this.button1.Size = new System.Drawing.Size(110, 41);
 53.             this.button1.TabIndex = 1;
 54.             this.button1.Text = "button1";
 55.             this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
 56.             this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
 57.             //
 58.             // button2
 59.             //
 60.             this.button2.Location = new System.Drawing.Point(685, 126);
 61.             this.button2.Name = "button2";
 62.             this.button2.Size = new System.Drawing.Size(103, 39);
 63.             this.button2.TabIndex = 2;
 64.             this.button2.Text = "button2";
 65.             this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
 66.             this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
 67.             //
 68.             // trackBar1
 69.             //
 70.             this.trackBar1.Location = new System.Drawing.Point(12, 29);
 71.             this.trackBar1.Name = "trackBar1";
 72.             this.trackBar1.Maximum = 1000;
 73.             this.trackBar1.Minimum = 500;
 74.             this.trackBar1.Size = new System.Drawing.Size(140, 45);
 75.             this.trackBar1.TabIndex = 3;
 76.             this.trackBar1.SmallChange = 50;
 77.             this.trackBar1.Scroll += new System.EventHandler(this.trackBar1_Scroll);
 78.             //
 79.             // label1
 80.             //
 81.             this.label1.AutoSize = true;
 82.             this.label1.Location = new System.Drawing.Point(64, 10);
 83.             this.label1.Name = "label1";
 84.             this.label1.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
 85.             this.label1.TabIndex = 4;
 86.             this.label1.Text = "label1";
 87.             //
 88.             // label2
 89.             //
 90.             this.label2.AutoSize = true;
 91.             this.label2.Location = new System.Drawing.Point(714, 75);
 92.             this.label2.Name = "label2";
 93.             this.label2.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
 94.             this.label2.TabIndex = 5;
 95.             this.label2.Text = "label2";
 96.             //
 97.             // label3
 98.             //
 99.             this.label3.AutoSize = true;
 100.             this.label3.Location = new System.Drawing.Point(213, 12);
 101.             this.label3.Name = "label3";
 102.             this.label3.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
 103.             this.label3.TabIndex = 6;
 104.             this.label3.Text = "label3";
 105.             //
 106.             // label4
 107.             //
 108.             this.label4.AutoSize = true;
 109.             this.label4.Location = new System.Drawing.Point(714, 9);
 110.             this.label4.Name = "label4";
 111.             this.label4.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
 112.             this.label4.TabIndex = 7;
 113.             this.label4.Text = "label4";
 114.             //
 115.             // trackBar2
 116.             //
 117.             this.trackBar2.Location = new System.Drawing.Point(670, 27);
 118.             this.trackBar2.Name = "trackBar2";
 119.             this.trackBar2.Size = new System.Drawing.Size(118, 45);
 120.             this.trackBar2.TabIndex = 8;
 121.             //
 122.             // comboBox1
 123.             //
 124.             this.comboBox1.FormattingEnabled = true;
 125.             this.comboBox1.Items.AddRange(new object[] {
 126.             "Ciągła(Solid)",
 127.             "Kreskowa(Dash)",
 128.             "Kreskowo-kropkowa(DashDot)",
 129.             "Ciągła(Solid)"});
 130.             this.comboBox1.Location = new System.Drawing.Point(172, 29);
 131.             this.comboBox1.Name = "comboBox1";
 132.             this.comboBox1.Size = new System.Drawing.Size(121, 21);
 133.             this.comboBox1.TabIndex = 9;
 134.             this.comboBox1.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.comboBox1_SelectedIndexChanged);
 135.             //
 136.             // timer1
 137.             //
 138.             this.timer1.Tick += new System.EventHandler(this.timer1_Tick);
 139.             //
 140.             // numericUpDown1
 141.             //
 142.             this.numericUpDown1.Location = new System.Drawing.Point(654, 100);
 143.             this.numericUpDown1.Name = "numericUpDown1";
 144.             this.numericUpDown1.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
 145.             this.numericUpDown1.TabIndex = 10;
 146.             this.numericUpDown1.ValueChanged += new System.EventHandler(this.numericUpDown1_ValueChanged);
 147.             //
 148.             // Form1
 149.             //
 150.             this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
 151.             this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
 152.             this.ClientSize = new System.Drawing.Size(1154, 506);
 153.             this.Controls.Add(this.numericUpDown1);
 154.             this.Controls.Add(this.comboBox1);
 155.             this.Controls.Add(this.trackBar2);
 156.             this.Controls.Add(this.label4);
 157.             this.Controls.Add(this.label3);
 158.             this.Controls.Add(this.label2);
 159.             this.Controls.Add(this.label1);
 160.             this.Controls.Add(this.trackBar1);
 161.             this.Controls.Add(this.button2);
 162.             this.Controls.Add(this.button1);
 163.             this.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(2, 2, 2, 2);
 164.             this.Name = "Form1";
 165.             this.Text = "Form1";
 166.             ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.trackBar1)).EndInit();
 167.             ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.trackBar2)).EndInit();
 168.             ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).EndInit();
 169.             this.ResumeLayout(false);
 170.             this.PerformLayout();
 171.  
 172.         }
 173.  
 174.         #endregion
 175.         private System.Windows.Forms.Button button1;
 176.         private System.Windows.Forms.Button button2;
 177.         private System.Windows.Forms.TrackBar trackBar1;
 178.         private System.Windows.Forms.Label label1;
 179.         private System.Windows.Forms.Label label2;
 180.         private System.Windows.Forms.Label label3;
 181.         private System.Windows.Forms.Label label4;
 182.         private System.Windows.Forms.TrackBar trackBar2;
 183.         private System.Windows.Forms.ComboBox comboBox1;
 184.         private System.Windows.Forms.Timer timer1;
 185.         private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown1;
 186.     }
 187. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top