daily pastebin goal
63%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 23rd, 2018 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3.  
 4. x=0
 5. licz=0
 6. while [ "$x" -ne 6 ]
 7.     do
 8.     licz=$(($licz+1))
 9.     echo "Menu..."
 10.     echo "1)uprawnienia do pliku w katalogu domowym"
 11.     echo "2)zmiana uprawnien do wybranego pliku"
 12.     echo "3) zmiana wlasciciela wybranego pliku"
 13.     echo "4) zmiana grupy do ktorej nalezy wybrany plik"
 14.     echo "5)jednoczesna zmiana wlasicliela i grupy"
 15.     echo "6) zakonczenie dzialania skrypyu"
 16.         read x
 17.         case $x in
 18.            
 19.             1) ls -l $HOME;;
 20.             2) echo "podaj nazwe pliku"
 21.                read nazwa
 22.             if [ -e $nazwa ]
 23.                 then
 24.                     echo "podaj nowe uprawnienia"
 25.                     read up
 26.                     chmod $up $nazwa
 27.                 else
 28.                 echo "plik o podanej nazwie nie istnieje"
 29.                 fi;;
 30.             3) echo "podaj nazwe pliku"
 31.                 read nazwa
 32.             if [ -e $nazwa ]
 33.                 then
 34.                     echo "podaj nowego wlasciciela"
 35.                     read wl
 36.                     chown $wl $nazwa
 37.                 else
 38.                 echo "plik o podanej nazwie nie istnieje"
 39.                 fi;;
 40.             4) echo "podaj nazwe pliku"
 41.             read nazwa
 42.             if [ -e $nazwa ]
 43.                 then
 44.                     echo "podaj nowa grupe"
 45.                     read gr
 46.                     chgrp $gr $nazwa
 47.                 else
 48.                 echo "plik o podanej nazwie nie istnieje"
 49.                 fi;;
 50.  
 51.             5) echo "podaj nazwe pliku"
 52.             read nazwa
 53.             if [ -e $nazwa ]
 54.                 then
 55.                     echo "podaj nowego wlasciciela"
 56.                     read wl
 57.                     echo "podaj nowa grupe"
 58.                     read gr
 59.                     chown $wl:$gr $nazwa
 60.                 else
 61.                 echo "plik o podanej nazwie nie istnieje"
 62.                 fi;;
 63.  
 64.             6) echo "koniec skryptu $0";;
 65.  
 66.  
 67.  
 68.         esac
 69.     done
 70. echo $licz
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top