SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 15th, 2019 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using UnityEngine;
 2.  
 3. public class PlayerMove : MonoBehaviour {
 4.  
 5.   //Ustawienia ruchu
 6.    public float movementSpeed;
 7.    public float jumpForce;
 8.    public bool allowMovementInAir;
 9.  
 10.   //Krzywa, która opisuje zmianę prędkości ruchu w zależności od nachylenia podłoża. Jeżeli idziemy pod górkę kąt jest >90stopni
 11.   //Z górki <90 stopni.
 12.   public AnimationCurve slopeCurveModifier;
 13.  
 14.  
 15.   //Wewnętrzne zmienne
 16.    private Rigidbody rb;
 17.   private Vector3 groundContactNormal;
 18.  
 19.   [SerializeField]
 20.    private bool isGrounded, previouslyGrounded, jumping;
 21.  
 22.   void Start () {
 23.        rb = GetComponent<Rigidbody>();
 24.   }
 25.  
 26.  
 27.   void Update () {
 28.      GroundCheck();
 29.      rb.drag = isGrounded ? 5f : 0f;
 30.  
 31.      Vector2 movementInput = GetMovementInput();
 32.      Vector3 forwardMovement = transform.forward * movementInput.y;
 33.      Vector3 sideMovement = transform.right * movementInput.x;
 34.  
 35.      if (isGrounded || allowMovementInAir)
 36.      {
 37.         //Dodajemy wyliczoną siłę wynikającą z inputu i mnożymy ją razy mnożnik z konta z podłożem oraz prędkość ruchu.
 38.         rb.AddForce((forwardMovement + sideMovement) * movementSpeed * SlopeMultiplier());
 39.      }
 40.  
 41.      if (Input.GetButtonDown("Jump") && isGrounded && !jumping)
 42.      {
 43.         rb.AddForce(new Vector3(0f, jumpForce, 0f));
 44.         jumping = true;
 45.      }
 46.   }
 47.  
 48.    Vector2 GetMovementInput()
 49.    {
 50.        float x = Input.GetAxis("Horizontal");
 51.        float y = Input.GetAxis("Vertical");
 52.  
 53.        return new Vector2(x, y);
 54.    }
 55.  
 56.   private float SlopeMultiplier()
 57.   {
 58.      //Liczymy kąt pomiędzy graczem a podłożem - na tej podstawie wyliczamy mnożnik prędkości ruchu
 59.      float angle = Vector3.Angle(groundContactNormal, transform.forward);
 60.      return slopeCurveModifier.Evaluate(angle);
 61.   }
 62.  
 63.    private void GroundCheck()
 64.    {
 65.        RaycastHit hitInfo;
 66.      
 67.       previouslyGrounded = isGrounded;
 68.    
 69.       //Raycast do wyszukiwania podłoża na którym stoimy
 70.        if(Physics.SphereCast(transform.position,
 71.            GetComponent<CapsuleCollider>().radius,
 72.            Vector3.down,
 73.            out hitInfo,
 74.            1.02f,
 75.            Physics.AllLayers,
 76.            QueryTriggerInteraction.Ignore))
 77.        {
 78.           //Jeżeli na czymś stoimy ustawiamy isGrounded i pobieramy wektor normalny podłoża (wytłumaczyć dzieciom co to normalna)
 79.            isGrounded = true;
 80.           groundContactNormal = hitInfo.normal;
 81.        }
 82.        else
 83.        {
 84.           //W przeciwnym wypadku resetujemy isGrounded i ustawiamy normalną podłoża na wektor skierowany w górę
 85.            isGrounded = false;
 86.           groundContactNormal = Vector3.up;
 87.        }
 88.      
 89.       //Czy zakończyliśmy skok?
 90.       if (!previouslyGrounded && isGrounded && jumping)
 91.       {
 92.          jumping = false;
 93.       }
 94.    }
 95. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top