dusanmiha

VIP - CheckoutDetails

Dec 9th, 2020
82
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. dataLayer.push({
  2. 'event': 'checkoutDetails',
  3. checkoutProcess: '{{Novi Broj|Prenos broja u VIP|Prelazak na Postpaid|Obnova ugovora|Dodavanje uredjaja}}',
  4. checkoutStep: '{{Prijava|Tarifa i uslovi|Dostava|Placanje}}',
  5. checkoutMicroStep: '{{ H1 na svakom ekranu, primeri:Izaberi opciju|Hajde da prilagodimo plaćanje|Podaci iz ličnog dokumenta|Izaberi način dostave|Izaberi način plaćanja}}
  6. }}'
  7. });
RAW Paste Data