Guest User

Untitled

a guest
Feb 27th, 2019
158
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //šalmas ir liemenė
 2. SetPlayerAttachedObject(playerid, 6, 18638, 2, 0.188000,0.026000,0.006000,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000,1.000000,1.000000);
 3. SetPlayerAttachedObject(playerid, 7, 19904, 1, 0.059999,0.050999,0.000000,0.000000,84.799980,179.699981,1.350999,1.320999,1.000000);
 4. //transportas
 5. new kurjmasina[1], kurjobj[1];
 6.  
 7. kurjmasina[0] = AC_CreateVehicle(578, -2114.7881, -28.7326, 35.7390, 0.0000, 1, 1, 360);
 8. kurjobj[0] = CreateDynamicObject(11702,0.0,0.0,-1000.0,0.0,0.0,0.0,-1,-1,-1,300.0,300.0);
 9. AttachDynamicObjectToVehicle(kurjobj[0], kurjmasina[0], 0.000, 3.509, 1.389, 0.000, 0.000, 0.000);
 10. kurjobj[0] = CreateDynamicObject(19803,0.0,0.0,-1000.0,0.0,0.0,0.0,-1,-1,-1,300.0,300.0);
 11. AttachDynamicObjectToVehicle(kurjobj[0], kurjmasina[0], 0.000, 4.150, 0.010, 0.000, 0.000, 0.000);
 12. kurjobj[0] = CreateDynamicObject(3572,0.0,0.0,-1000.0,0.0,0.0,0.0,-1,-1,-1,300.0,300.0);
 13. AttachDynamicObjectToVehicle(kurjobj[0], kurjmasina[0], 0.036, -1.650, 1.059, 0.000, 0.000, -89.899);
 14.  
 15. //Pačio darbo mini skriptas, paemam dėžę su N ir nunešam į kitą vietą, tuo pačiu atliekame specialų veiksmą (nešti dėžę) bei gauname objektą į rankas.
 16.  
 17. if(PRESSED(KEY_NO)) // paspaudus N mygtuką
 18. {
 19. if(PlayerInfo[playerid][Ldarbas] == 1) // nustatom koks darbas galės naudoti
 20. {
 21. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -2115.7578, -35.4989, 35.5827)) // kordinatės kuriose galima paimti 5 metrų spinduliu.
 22. {
 23. if(PlayerInfo[playerid][paemedeze] == false) // ar paemęs dėžę iš sandelio
 24. {
 25. SetPlayerAttachedObject(playerid, 5, 2358, 6, 0.051999,0.039999,-0.187999,-107.599990,0.000000,86.099983,1.000000,1.000000,1.000000); // uždedame objektą į dešnę ranką ar kairę nepamenu
 26. SetPlayerSpecialAction(playerid, SPECIAL_ACTION_CARRY); // duodam specialu veiksma dėl kurio negalės bėgti
 27. PlayerInfo[playerid][paemedeze] = true; // paėmė dėžę sėkmingai
 28. }
 29. }
 30. }
 31. if(PlayerInfo[playerid][Ldarbas] == 1)
 32. {
 33. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -2111.7988, 7.5966, 35.5827))
 34. {
 35. if(PlayerInfo[playerid][paemedeze] == true)
 36. {
 37. PlayerInfo[playerid][paemedeze] = false; //padėjo dėžę sėkmingai
 38. /*
 39. Norint duoti random pinigu: new money = 50 + random(500); // gaus 50 ir random būdų dar 500
 40. */
 41. GivePlayerMoneyA(playerid, 150);// kiek gauna pinigų
 42. RemovePlayerAttachedObject(playerid, 5); // panaikinam dėžę iš rankų
 43. SetPlayerSpecialAction(playerid, SPECIAL_ACTION_NONE); //panaikinam specialų veiksmą.
 44.  
 45. }
 46. }
 47. }
 48. }
RAW Paste Data