daily pastebin goal
30%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 14th, 2018 47 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. // Alltid överst. Inkluderar funktioner och startar sessionen
 3. include 'grund/start.php';
 4.  
 5. //Om man inte är inloggad skickas man bort
 6. if (!isset($_SESSION['sess_user'])) {
 7. header("Location: index.php?badlogin");
 8. }
 9.  
 10. // Om man klickat uppdatera så händer detta...
 11. if (isset($_POST['spara_profil'])) {
 12.  
 13. // Tar bort eventuella blanksteg i början eller slutet (INTE JAG SOM GJORT DETTA)
 14. foreach($_POST as $key => $val){
 15. $_POST[$key] = trim($val);
 16. }
 17.  
 18. // Säkrar indatan
 19. $namn = mysql_real_escape_string($_POST['namn']);
 20. $efternamn = mysql_real_escape_string($_POST['efternamn']);
 21. $epost = mysql_real_escape_string($_POST['epost']);
 22. $presentation = mysql_real_escape_string($_POST['presentation']);
 23. $kon = mysql_real_escape_string($_POST['kon']);
 24. $alder = mysql_real_escape_string($_POST['alder']);
 25.  
 26. if (strlen($_POST['presentation']) > 400)
 27. {
 28.  $error = 'Din presentation är över 400 tecken';
 29. }
 30.  
 31.   // Kolla om e-post kan tänkas vara ok
 32.   if (!preg_match('/^[-A-Za-z0-9_.]+[@][A-Za-z0-9_-]+([.][A-Za-z0-9_-]+)*[.][A-Za-z]{2,6}$/', $_POST['epost'])) {
 33.     $error = 'Din e-postadress är inte korrekt ifylld';
 34.   }
 35.  
 36.   if (empty($_POST['namn']) || empty($_POST['efternamn']) || empty($_POST['epost']) || empty($_POST['kon']) || empty($_POST['alder']))
 37.   {
 38.     $error = 'Du får inte lämna något fält tomt (förutom presentationen)';
 39.   }
 40.  
 41.  if(!is_numeric($_POST['alder']))
 42. {
 43.     $error = 'Ålder skrivs med siffror!';
 44. }
 45.  
 46. if (strlen($_POST['alder']) < 2)
 47. {
 48.     $error = 'Du är äldre än 9 år i alla fall!';
 49. }
 50.  
 51.   if (!isset($error)) {
 52.   // Om inga fel så ändrar vi fälten i databasen
 53.   $sql = "UPDATE medlem SET fornamn = '$namn', efternamn = '$efternamn', epost = '$epost', presentation = '$presentation', kon = '$kon', alder = '$alder' WHERE id= '{$_SESSION['sess_id']}'";
 54.   mysql_query($sql) or die(mysql_error());
 55.   header ("Location: profil_red.php?klar");
 56.     }
 57.  
 58. }
 59.  
 60. include 'grund/top.php';
 61. include 'grund/middle.php';
 62.  
 63. if(isset($error))
 64. {
 65.     print '<p class="misslyckat">' . $error . '</p>';
 66. }
 67.  
 68.  
 69. if (isset($_GET['klar']))
 70. {
 71.     print '<p class="text">Dina uppgifter är uppdaterade!';
 72.     print '<br /><a href="profil_red.php">Tillbaka!</p>';
 73. }
 74. else
 75. {
 76.  
 77. //Hämtar informationen om användaren som sedan skrivs ut i formulären
 78. $result = mysql_query("SELECT fornamn, efternamn, epost, presentation, alder FROM medlem WHERE id = '{$_SESSION['sess_id']}'") or die() . mysql_error();
 79. while($row = mysql_fetch_array($result))
 80.   {
 81.  
 82. ?>
 83.  
 84. <p class="sidrubrik">Redigera din profil</p>
 85. <div class="linje"></div><br />
 86. <p class="text">Här kan du redigera uppgifter om dig själv, t ex namn, efternamn och presentation<br />
 87. Klicka <a href="bild.php"><b>HÄR</b></a> för att redigera din profilbild!!!
 88. </p><br />
 89. <form action="profil_red.php" method="post">
 90. <p class="text"><b>
 91. Förnamn:<br /> <input type="text" maxlength="15" name="namn" value="<?php echo $row['fornamn'];?>" /><br />
 92. Efternamn:<br /> <input type="text" maxlength="15" name="efternamn" value="<?php echo $row['efternamn'];?>" /><br />
 93. Ålder:<br /> <input type="text" name="alder" maxlength="2" value="<?php echo $row['alder']; ?>" /><br /><br />
 94. <input type = "radio" name = "kon" value = "P"> Man <br/>
 95. <input type = "radio" name = "kon" value = "F"> Kvinna <br/>
 96. <input type = "radio" name = "kon" value = "O"> Okänd (om du är någonting mitt i mellan)<br/>
 97. <br /> <input type="text" name="epost" value="<?php echo $row['epost'];?>" /><br />
 98. Presentation: (max 400 tecken) <br /> <textarea name="presentation" cols="45" WRAP="VIRTUAL" rows="5"><?php echo $row['presentation'];?></textarea> <br />
 99. <input type="submit" name="spara_profil" value="Uppdatera inställningar">
 100. </form></b></p>
 101.  
 102. <?php
 103. } }
 104. include 'grund/bottom.php';
 105.  ?>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top