Advertisement
idevpas

Hlupáci alebo nepriatelia?

Jan 27th, 2022 (edited)
26
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.71 KB | None | 0 0
  1. Hlupáci alebo nepriatelia?
  2. -----------
  3. http://www.zvedavec.org/naokraj/2022/01/9005-honem-na-kuraky-to-zacalo.htm
  4.  
  5. Takže ešte aj keď globalisti voľky-nevoľky robia niečo pozitívneho pre ľudský "dobytok" a na škodu nad-národným anglo-americkým tabakovým koncernom (viď napr. - https://cs.wikipedia.org/wiki/Altria_Group#Kritika), tak ten bude aj napriek tomu bľačať, že sa chce (kvázi) slobodne a "pravicovo" kaličiť, lebo predsa "sloboda" a dééémokracia.
  6. Ale hlavne, že sa títo "alternatívci" pokladajú údajne za anti-globalistov.
  7. Na jednej strane napr. odmietajú tvrdé drogy a možnosť adoptovania detí sexuálnymi degenerátmi, ale na druhej strane sami sú to viac-menej len degeneráti.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement