Timkor

elevator

Mar 7th, 2021
683
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Не розумію, чому всі if проскакуэ, коли наприклад ввів 0 аж до останнього if з перевыркою на пароль, пише невірний
 2. поверх, а у вспливаючому вікні пише невірний пароль. */
 3. let n = prompt('Який номер поверху?') // краще іменувати якось зрозуміліше - floor або level, наприклад.
 4. if (n < 1 || n > 9) {
 5.     console.log('Невірний поверх')
 6. }
 7. if (n >= 1 && n <= 3 || n >= 7 && n <= 9) {
 8.     console.log('ок')
 9. }
 10. if (n >= 4 && n <= 6) {
 11.     n = prompt('Введіть пароль') // у вас поверхи з паролем сплуталися, створіть іншу змінну для паролю -  password підійде
 12.    
 13. }
 14. if (n == 1337) { // та поміркуйте що до цього блоку коду обробки паролю, чи він не має належати до батьківського, бо тут n це поверх, а в батьківському це вже пароль, хоча не варто економити на змінних, бо вони для різних речей.
 15.     alert('OK')
 16. }
 17. if (n != 1337) {
 18.     alert('невірний пароль')
 19. }
 20.  
 21. /*варто дотримуватися стилю, тоді таки помилки будуть відніші, бо так не дуже видно де який блок */
 22. let n = prompt('Який номер поверху?')
 23. if (n<1||n>9){console.log('Невірний поверх')}
 24. if (n>=1&&n<=3||n>=7&&n<=9){console.log('ок')}
 25. if (n>=4&&n<=6){n=prompt ('Введіть пароль')}
 26. if (n==1337) {alert('OK')}
 27. if (n!=1337) {alert('невірний пароль')}
 28.  
 29. // Гарного коду.
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×