idevpas

Fundamentálna otázka

Sep 23rd, 2020 (edited)
303
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Fundamentálna otázka
 2. ------------
 3. Môže byť človek, ktorý sa napr. v autobuse nadýcha nejakých vírusov pochádzajúcich od ostatných cestujúcich (nehľadiac k tomu, že či ide o ešte aktívne, alebo už naopak mŕtve/ne-aktívne vírusové častice od človeka, ktorý už prekonal nejakú infekčnú chorobu, pričom príslušné telesné pochody tento neinfekčný odpad ešte nejaký čas vylučujú z jeho tela von napr. vykašliavaním) a ktorému následne vyjde pozitívny PCR test na ten vírus, na ktorého detekciu bol tento selektívny test vytvorený, apriori pokladaný za infikovaného týmto vírusom a následne aj započítaný do štatistiky celkových "nakazených aktívnych" prípadov?
 4.  
 5. Resp. má takáto "infekcia" z klinického/medicínskeho hľadiska vôbec nejakú relevanciu, aby bolo možné daného jedinca ihneď označiť za infikovaného týmto vírusom a následne aj započítať do štatistiky celkových "nakazených aktívnych" prípadov?
 6. Ak áno, tak potom sme asi všetci "nakazení/infikovaní" a stačí iba subjektívne vybrať daný PCR test.
 7. A reviduje sa vôbec táto štatistika dodatočne, ak sa u takto otestovaných jedincov nerozvinie očakávaná choroba, prípadne rozvinie nejaká iná choroba spôsobená nejakým iným vírusom, než ktorý sa hľadal pomocou zvoleného selektívneho PCR testu?
 8. (Mimochodom, PCR metóda pôvodne nebola navrhnutá pre systematickú masovú diagnostiku infekčných ochorení, ale naopak prioritne ako pomôcka pre výskum.)
 9.  
 10. Sedliacka logika mi napovedá, že o potvrdenej infekcii môže byť reč až potom, keď daný vírus napadne ľudské bunky na slizniciach a následne do nich aj úspešne prenikne.
 11. Inak nemožno hovoriť o reálnej nákaze, pretože v opačnom prípade by sme boli nakazení asi všetci, vzhľadom k tomu, že ľudský organizmus je častým hostiteľom rôznorodých patogénov.
 12.  
 13. Pripomínam, že my už dnes z klinickej praxe vieme, že z medicínskeho hľadiska sa vo všeobecnosti infekcia vyvolaná korona-vírusom SARS-2 nevymyká od ostatných bežných/sezónnych korona-vírusových infekcií, pričom až u cca 95% zo všetkých "nakazených" prípadov má mierny až "bez-príznakový" priebeh - a nič na tomto tvrdení nemení ani skutočnosť, že u rizikových pacientov môže mať ťažší alebo ťažký priebeh až s fatálnym koncom (podobne ako aj napr. chrípka typu A).
 14. Ale i napriek tomu sa musíme absolútne oprávnene pýtať kompetentných, že ako ten vírus naozaj vznikol a odkiaľ sa zobral, pretože na základe toho sa takisto dopracujeme aj k odpovedi na otázku, že aké má presne vlastnosti a aké presne spôsobuje zdravotné komplikácie u ľudí.
 15.  
 16. https://www.youtube.com/watch?v=f6deHoFD90M
 17.  
 18. https://www.youtube.com/watch?v=bBO9MT9UyeE
RAW Paste Data