MeehoweCK

Untitled

Oct 28th, 2020
674
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4. #include <fstream>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     srand(time(NULL));
 11.  
 12.     int losowana = rand() % 100 + 1, liczba, n= 1;
 13.     ifstream plik_in;
 14.  
 15.     plik_in.open("wyniki.txt");
 16.  
 17.     bool flaga;
 18.     plik_in >> flaga;
 19.  
 20.     int wynik;
 21.  
 22.     if(flaga)
 23.         plik_in >> wynik;
 24.  
 25.     plik_in.close();
 26.  
 27.  
 28.     do
 29.     {
 30.         cout << "Podaj liczbe: ";
 31.         cin >> liczba;
 32.  
 33.  
 34.         if(liczba < losowana)
 35.         {
 36.             cout << "Podana przez ciebie liczba jest zbyt mala!"<< endl;
 37.             n++;
 38.         }
 39.         else if(liczba > losowana)
 40.         {
 41.             cout << "Podana przez ciebie liczba jest zbyt duza!" << endl;
 42.             n++;
 43.         }
 44.     }
 45.     while(liczba != losowana);
 46.  
 47.     cout << "Udalo ci sie odgadnac za " << n << " razem." << endl;
 48.  
 49.     if(!flaga || n < wynik)
 50.     {
 51.         // wpisujemy dane "zwycięzcy"
 52.         string imie;
 53.         cout << "Osiagnales/osiagnelas najlepszy wynik! Wpisz swoje imie: ";
 54.         cin >> imie;
 55.  
 56.         ofstream plik_out;
 57.         plik_out.open("wyniki.txt");
 58.         plik_out << 1 << '\t' << n << '\t' << imie;
 59.         plik_out.close();
 60.     }
 61.  
 62.     return 0;
 63. }
RAW Paste Data