Guest User

Untitled

a guest
Nov 19th, 2019
86
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /**
 2. *
 3. *
 4. * @file bt.oblig4.c
 5. * @date 2019-11-19
 6. * @version 1.0
 7. * @author Bjørn-Tore Semb
 8. */
 9. #include <stdio.h>
 10. #include <stdbool.h>
 11. #include "LesData.h"
 12.  
 13. #define MAXPERS 6 ///< max antall personer per oppgaave
 14. #define MAXOPPG 20 ///< max antall oppgaver det er plass til
 15.  
 16. struct Oppgave *gOppgavene[MAXOPPG]; ///< Array med oppgavepointere
 17.  
 18. //dette navnet ga mye mer mening enn den oppgava spurte om
 19. int gAntallOppgaver = 0; ///< Antall oppgaver lagt inn
 20.  
 21.  
 22. /**
 23. * Oppgave (med navn, antallTotalt, antallNaa og hvem).
 24. *
 25. * navn = navnet på oppgaven
 26. * antallTotalt = totalt antall som kan arbeide med oppgaven
 27. * antallnaa = hvor mange som er satt opp på oppgaven nå
 28. * hvem = hvem som er satt opp på oppgaven
 29. */
 30. struct Oppgave {
 31. char *navn;
 32. int antallTotalt,
 33. antallNaa;
 34. int hvem[MAXPERS];
 35. };
 36.  
 37.  
 38. void skrivMeny();
 39. void nyOppgave();
 40. void oppgaveLesData(struct Oppgave *oppgave);
 41. void skrivOppgaver();
 42. void oppgaveSkrivData(const struct Oppgave *oppgave);
 43. void ledigeOppgaver();
 44. bool oppgaveLedigPlass(const struct Oppgave *oppgave);
 45. void personerTilknyttesOppgave();
 46. void oppgaveTilknyttPersoner(struct Oppgave *oppgave);
 47. void fjernOppgave();
 48. void oppgaveSlettData(struct Oppgave *oppgave);
 49.  
 50. /**
 51. * Hovedprogrammet:
 52. */
 53. int main() {
 54. char kommando = ' '; //tom vaiabel til å lagre en kommando i
 55.  
 56. printf("Oppgaveplanleggern 1.0\n");
 57. skrivMeny(); // skriver ut en meny med mulige valg
 58.  
 59. while(kommando != 'Q'){ // looper igjennom
 60.  
 61. kommando = lesChar("\n\nVelg en kommando ");
 62.  
 63. switch(kommando){
 64. case 'O':skrivOppgaver();break;
 65. case 'N':nyOppgave();break;
 66. case 'L':ledigeOppgaver();break;
 67. case 'K':personerTilknyttesOppgave();break;
 68. case 'F':fjernOppgave();break;
 69. case 'M':skrivMeny();break;
 70. case 'Q':printf("Avslutter program\n");break;
 71. default: printf("Ugyldig kommando\n");
 72. }
 73. }
 74. return 0;
 75. }
 76.  
 77. /**
 78. * Skriver leser inn data til en oppgave og setter.
 79. *
 80. * @param oppgave
 81. */
 82. void oppgaveLesData(struct Oppgave *oppgave) {
 83. oppgave->navn = lagOgLesText("Navn: ");
 84. oppgave->antallTotalt = lesInt("Antall ansvarlige", 1, 6);
 85. oppgave->antallNaa = 0;
 86. }
 87.  
 88. /**
 89. * Legger til ny oppgave og fyller inn noe data.
 90. *
 91. * legger til en ny oppgave og bruker kan gi den et navn.
 92. *
 93. * @see oppgaveLesData(...)
 94. */
 95. void nyOppgave() {
 96. if (gAntallOppgaver < MAXOPPG) {
 97. printf("\tNy oppgave nr: %i\n", gAntallOppgaver + 1);
 98. gOppgavene[gAntallOppgaver] = (struct Oppgave *)
 99. malloc(sizeof(struct Oppgave));
 100. oppgaveLesData(gOppgavene[gAntallOppgaver]);
 101. gAntallOppgaver++;
 102. printf("Ny oppgave lagt til\n");
 103. } else {
 104. printf("\aBeklager, ikke plass til flere oppgaver (%i/%i).\n",
 105. gAntallOppgaver, MAXOPPG);
 106. }
 107. }
 108.  
 109. /**
 110. * Skriver ut all ifo em en oppgave.
 111. *
 112. * @param oppgave
 113. */
 114. void oppgaveSkrivData(const struct Oppgave *oppgave) {
 115. printf("Navn \t: %s\n"
 116. "Ansvarliges id(%i/%i):\n\t",
 117. oppgave->navn,
 118. oppgave->antallNaa,
 119. oppgave->antallTotalt);
 120. for (int i = 0; i < oppgave->antallNaa; i++) {
 121. printf("%i ", oppgave->hvem[i]);
 122. }
 123. printf("\n");
 124. }
 125.  
 126. /**
 127. * Skriver ut alle oppgavene og data om de.
 128. *
 129. * Går igjennom hver oppgave og skriver den ut med all data.
 130. *
 131. * @see oppgaveSkrivData(...)
 132. */
 133. void skrivOppgaver() {
 134. printf("Skriver ut alle oppgavene:\n");
 135. if(gAntallOppgaver != 0){
 136. for (int i = 0; i < gAntallOppgaver; i++) {
 137. oppgaveSkrivData(gOppgavene[i]);
 138. }
 139. }else{
 140. printf("Ingen oppgaver lagt inn\n");
 141. }
 142. }
 143.  
 144. /**
 145. * Skriver ut oversik over alle ledige oppgaver.
 146. *
 147. * Går igjennom hver opppgave og hvis den har ledige plasser, så skriver den ut
 148. * den oppgaven.
 149. *
 150. * @see oppgaveLedigPlass(...)
 151. */
 152. void ledigeOppgaver() {
 153. printf("Oppgaver med ledige plasser:\n");
 154. for (int i = 0; i < gAntallOppgaver; i++) {
 155. if (oppgaveLedigPlass(gOppgavene[i])) {
 156. oppgaveSkrivData(gOppgavene[i]);
 157. }
 158. }
 159. }
 160.  
 161.  
 162. /**
 163. * Sjekker om det er ledige plasser på oppgaven
 164. *
 165. * @param oppgave
 166. * @return true/false om det er ledige plasser på oppgaven
 167. */
 168. bool oppgaveLedigPlass(const struct Oppgave *oppgave) {
 169. return oppgave->antallNaa < oppgave->antallTotalt;
 170. }
 171.  
 172. /**
 173. * Knyter personer til oppgaver.
 174. *
 175. * @param oppgave
 176. * @see oppgaveSkrivData(...)
 177. * @see oppgaveLedigPlass(...)
 178. */
 179. void oppgaveTilknyttPersoner(struct Oppgave *oppgave) {
 180. int antall; // antall personer å legge til
 181. oppgaveSkrivData(oppgave);
 182. if (oppgaveLedigPlass(oppgave)) {
 183. printf("Hvor mange vil du sette av til denne oppgaven?\n");
 184. antall = lesInt("Velg et antall mellom 0",
 185. 0, (oppgave->antallTotalt - oppgave->antallNaa));
 186. for (int i = 0; i < antall; i++) {
 187. oppgave->hvem[oppgave->antallNaa] = lesInt("Person id",
 188. 1, 1000);
 189. oppgave->antallNaa++;
 190. }
 191. printf("\nOppgaven er oppdatert til følgende:\n");
 192. oppgaveSkrivData(oppgave);
 193. } else {
 194. printf("Beklager, oppgaven er allerede tatt hånd om av ønsket antall "
 195. "personer.\n");
 196. }
 197. }
 198.  
 199.  
 200. /**
 201. * Knytter personer til valgt oppgave.
 202. *
 203. * Bruker velger en oppgave og hvor mange personer som skal knyttes til denne.
 204. *
 205. * @see oppgaveTilknyttPersoner
 206. */
 207. void personerTilknyttesOppgave() {
 208. int valg;
 209. if (gAntallOppgaver != 0) {
 210. printf("Velg en oppgave du vil knyte personer til:\n");
 211. for (int i = 0; i < gAntallOppgaver; i++) {
 212. printf("\t%i. %s \n", i + 1, gOppgavene[i]->navn);
 213. }
 214. printf("\t0. Avbryt\n");
 215. valg = lesInt("Velg en oppgave:", 0, gAntallOppgaver);
 216.  
 217. if (valg != 0) {
 218. oppgaveTilknyttPersoner(gOppgavene[valg - 1]);
 219. } else {
 220. printf("Inntasting avbrytes...\n");
 221. }
 222. } else {
 223. printf("\aIngen oppgaver lagt til enda.\n");
 224. }
 225.  
 226. }
 227.  
 228.  
 229. /**
 230. * Frigir minne allokert til oppgave.
 231. *
 232. * @param oppgave
 233. */
 234. void oppgaveSlettData(struct Oppgave *oppgave){
 235. free(oppgave->navn);
 236. free(oppgave);
 237. }
 238.  
 239.  
 240. /**
 241. * Sletter ønsket Oppgave.
 242. *
 243. * Bruker skriver inn hvilken oppgave de vill slette, og så skjer det.
 244. *
 245. * @see oppgaveSlettData(...)
 246. */
 247. void fjernOppgave(){
 248. int valg;
 249. if(gAntallOppgaver != 0){
 250. printf("Velg en oppgave å fjerne:\n");
 251. for (int i = 0; i < gAntallOppgaver; i++) {
 252. printf("\t%i. %s \n", i + 1, gOppgavene[i]->navn);
 253. }
 254. printf("\t0. Avbryt\n");
 255. valg = lesInt("Velg en oppgave:", 0, gAntallOppgaver);
 256.  
 257. if (valg != 0) {
 258. if(lesChar("Vil du virkelig fjerne denne "
 259. "oppgaven (svar: 'J')? : ") =='J'){
 260. if(valg-1 != gAntallOppgaver-1){
 261. printf("Fjerner oppgaven og rydder i oppgavelista.\n");
 262. oppgaveSlettData(gOppgavene[valg-1]);
 263. gOppgavene[valg-1] = gOppgavene[gAntallOppgaver - 1];
 264. gOppgavene[gAntallOppgaver-1]=NULL;
 265. }else{
 266. printf("fjerner oppgaven\n");
 267. oppgaveSlettData(gOppgavene[valg-1]);
 268. }
 269. gAntallOppgaver--;
 270. }else{
 271. printf("Fjerning avbrytes...\n");
 272. }
 273. } else {
 274. printf("Fjerning avbrytes...\n");
 275. }
 276. }else{
 277. printf("Ingen oppgaver lagt inn.\n");
 278. }
 279. }
 280.  
 281.  
 282. /**
 283. * Skriver programmets menyvalg/muligheter på skjermen.
 284. */
 285. void skrivMeny() {
 286. printf("\nFølgende kommandoer er tilgjengelig:\n");
 287. printf("\tO = Oversikt over oppgavene\n");
 288. printf("\tN = Registrer ny oppgave\n");
 289. printf("\tL = Finn ledige oppgaver\n");
 290. printf("\tK = Knyt personer til oppgaver\n");
 291. printf("\tF = Fjern en oppgave\n");
 292. printf("\tM = Se denne menyen\n");
 293. printf("\tQ - Quit / avslutt\n");
 294. }
RAW Paste Data