SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /**
 2.  *
 3.  *
 4.  * @file    bt.oblig4.c
 5.  * @date    2019-11-19
 6.  * @version 1.0
 7.  * @author  Bjørn-Tore Semb
 8.  */
 9. #include <stdio.h>
 10. #include <stdbool.h>
 11. #include "LesData.h"
 12.  
 13. #define MAXPERS 6 ///< max antall personer per oppgaave
 14. #define MAXOPPG 20 ///< max antall oppgaver det er plass til
 15.  
 16. struct Oppgave *gOppgavene[MAXOPPG]; ///< Array med oppgavepointere
 17.  
 18. //dette navnet ga mye mer mening enn den oppgava spurte om
 19. int gAntallOppgaver = 0; ///< Antall oppgaver lagt inn
 20.  
 21.  
 22. /**
 23.  * Oppgave (med navn, antallTotalt, antallNaa og hvem).
 24.  *
 25.  * navn = navnet på oppgaven
 26.  * antallTotalt = totalt antall som kan arbeide med oppgaven
 27.  * antallnaa = hvor mange som er satt opp på oppgaven nå
 28.  * hvem = hvem som er satt opp på oppgaven
 29.  */
 30. struct Oppgave {
 31.     char *navn;
 32.     int antallTotalt,
 33.             antallNaa;
 34.     int hvem[MAXPERS];
 35. };
 36.  
 37.  
 38. void skrivMeny();
 39. void nyOppgave();
 40. void oppgaveLesData(struct Oppgave *oppgave);
 41. void skrivOppgaver();
 42. void oppgaveSkrivData(const struct Oppgave *oppgave);
 43. void ledigeOppgaver();
 44. bool oppgaveLedigPlass(const struct Oppgave *oppgave);
 45. void personerTilknyttesOppgave();
 46. void oppgaveTilknyttPersoner(struct Oppgave *oppgave);
 47. void fjernOppgave();
 48. void oppgaveSlettData(struct Oppgave *oppgave);
 49.  
 50. /**
 51.  * Hovedprogrammet:
 52.  */
 53. int main() {
 54.     char kommando = ' ';            //tom vaiabel til å lagre en kommando i
 55.  
 56.     printf("Oppgaveplanleggern 1.0\n");
 57.     skrivMeny();                    // skriver ut en meny med mulige valg
 58.  
 59.     while(kommando != 'Q'){         // looper igjennom
 60.  
 61.         kommando = lesChar("\n\nVelg en kommando ");
 62.  
 63.         switch(kommando){
 64.             case 'O':skrivOppgaver();break;
 65.             case 'N':nyOppgave();break;
 66.             case 'L':ledigeOppgaver();break;
 67.             case 'K':personerTilknyttesOppgave();break;
 68.             case 'F':fjernOppgave();break;
 69.             case 'M':skrivMeny();break;
 70.             case 'Q':printf("Avslutter program\n");break;
 71.             default: printf("Ugyldig kommando\n");
 72.         }
 73.     }
 74.     return 0;
 75. }
 76.  
 77. /**
 78.  * Skriver leser inn data til en oppgave og setter.
 79.  *
 80.  * @param oppgave
 81.  */
 82. void oppgaveLesData(struct Oppgave *oppgave) {
 83.     oppgave->navn = lagOgLesText("Navn:   ");
 84.     oppgave->antallTotalt = lesInt("Antall ansvarlige", 1, 6);
 85.     oppgave->antallNaa = 0;
 86. }
 87.  
 88. /**
 89.  * Legger til ny oppgave og fyller inn noe data.
 90.  *
 91.  * legger til en ny oppgave og bruker kan gi den et navn.
 92.  *
 93.  * @see oppgaveLesData(...)
 94.  */
 95. void nyOppgave() {
 96.     if (gAntallOppgaver < MAXOPPG) {
 97.         printf("\tNy oppgave nr:  %i\n", gAntallOppgaver + 1);
 98.         gOppgavene[gAntallOppgaver] = (struct Oppgave *)
 99.                 malloc(sizeof(struct Oppgave));
 100.         oppgaveLesData(gOppgavene[gAntallOppgaver]);
 101.         gAntallOppgaver++;
 102.         printf("Ny oppgave lagt til\n");
 103.     } else {
 104.         printf("\aBeklager, ikke plass til flere oppgaver (%i/%i).\n",
 105.                 gAntallOppgaver, MAXOPPG);
 106.     }
 107. }
 108.  
 109. /**
 110.  * Skriver ut all ifo em en oppgave.
 111.  *
 112.  * @param oppgave
 113.  */
 114. void oppgaveSkrivData(const struct Oppgave *oppgave) {
 115.     printf("Navn  \t: %s\n"
 116.            "Ansvarliges id(%i/%i):\n\t",
 117.            oppgave->navn,
 118.            oppgave->antallNaa,
 119.            oppgave->antallTotalt);
 120.     for (int i = 0; i < oppgave->antallNaa; i++) {
 121.         printf("%i  ", oppgave->hvem[i]);
 122.     }
 123.     printf("\n");
 124. }
 125.  
 126. /**
 127.  * Skriver ut alle oppgavene og data om de.
 128.  *
 129.  * Går igjennom hver oppgave og skriver den ut med all data.
 130.  *
 131.  * @see     oppgaveSkrivData(...)
 132.  */
 133. void skrivOppgaver() {
 134.     printf("Skriver ut alle oppgavene:\n");
 135.     if(gAntallOppgaver != 0){
 136.         for (int i = 0; i < gAntallOppgaver; i++) {
 137.             oppgaveSkrivData(gOppgavene[i]);
 138.         }
 139.     }else{
 140.         printf("Ingen oppgaver lagt inn\n");
 141.     }
 142. }
 143.  
 144. /**
 145.  * Skriver ut oversik over alle ledige oppgaver.
 146.  *
 147.  * Går igjennom hver opppgave og hvis den har ledige plasser, så skriver den ut
 148.  *  den oppgaven.
 149.  *
 150.  *  @see    oppgaveLedigPlass(...)
 151.  */
 152. void ledigeOppgaver() {
 153.     printf("Oppgaver med ledige plasser:\n");
 154.     for (int i = 0; i < gAntallOppgaver; i++) {
 155.         if (oppgaveLedigPlass(gOppgavene[i])) {
 156.             oppgaveSkrivData(gOppgavene[i]);
 157.         }
 158.     }
 159. }
 160.  
 161.  
 162. /**
 163.  * Sjekker om det er ledige plasser på oppgaven
 164.  *
 165.  * @param oppgave
 166.  * @return true/false om det er ledige plasser på oppgaven
 167.  */
 168. bool oppgaveLedigPlass(const struct Oppgave *oppgave) {
 169.     return oppgave->antallNaa < oppgave->antallTotalt;
 170. }
 171.  
 172. /**
 173.  * Knyter personer til oppgaver.
 174.  *
 175.  * @param   oppgave
 176.  * @see     oppgaveSkrivData(...)
 177.  * @see     oppgaveLedigPlass(...)
 178.  */
 179. void oppgaveTilknyttPersoner(struct Oppgave *oppgave) {
 180.     int antall; // antall personer å legge til
 181.     oppgaveSkrivData(oppgave);
 182.     if (oppgaveLedigPlass(oppgave)) {
 183.         printf("Hvor mange vil du sette av til denne oppgaven?\n");
 184.         antall = lesInt("Velg et antall mellom 0",
 185.                 0, (oppgave->antallTotalt - oppgave->antallNaa));
 186.         for (int i = 0; i < antall; i++) {
 187.             oppgave->hvem[oppgave->antallNaa] = lesInt("Person id",
 188.                     1, 1000);
 189.             oppgave->antallNaa++;
 190.         }
 191.         printf("\nOppgaven er oppdatert til følgende:\n");
 192.         oppgaveSkrivData(oppgave);
 193.     } else {
 194.         printf("Beklager, oppgaven er allerede tatt hånd om av ønsket antall "
 195.                "personer.\n");
 196.     }
 197. }
 198.  
 199.  
 200. /**
 201.  * Knytter personer til valgt oppgave.
 202.  *
 203.  * Bruker velger en oppgave og hvor mange personer som skal knyttes til denne.
 204.  *
 205.  * @see oppgaveTilknyttPersoner
 206.  */
 207. void personerTilknyttesOppgave() {
 208.     int valg;
 209.     if (gAntallOppgaver != 0) {
 210.         printf("Velg en oppgave du vil knyte personer til:\n");
 211.         for (int i = 0; i < gAntallOppgaver; i++) {
 212.             printf("\t%i. %s \n", i + 1, gOppgavene[i]->navn);
 213.         }
 214.         printf("\t0. Avbryt\n");
 215.         valg = lesInt("Velg en oppgave:", 0, gAntallOppgaver);
 216.  
 217.         if (valg != 0) {
 218.             oppgaveTilknyttPersoner(gOppgavene[valg - 1]);
 219.         } else {
 220.             printf("Inntasting avbrytes...\n");
 221.         }
 222.     } else {
 223.         printf("\aIngen oppgaver lagt til enda.\n");
 224.     }
 225.  
 226. }
 227.  
 228.  
 229. /**
 230.  * Frigir minne allokert til oppgave.
 231.  *
 232.  * @param oppgave
 233.  */
 234. void oppgaveSlettData(struct Oppgave *oppgave){
 235.     free(oppgave->navn);
 236.     free(oppgave);
 237. }
 238.  
 239.  
 240. /**
 241.  * Sletter ønsket Oppgave.
 242.  *
 243.  * Bruker skriver inn hvilken oppgave de vill slette, og så skjer det.
 244.  *
 245.  * @see oppgaveSlettData(...)
 246.  */
 247. void fjernOppgave(){
 248.     int valg;
 249.     if(gAntallOppgaver != 0){
 250.         printf("Velg en oppgave å fjerne:\n");
 251.         for (int i = 0; i < gAntallOppgaver; i++) {
 252.             printf("\t%i. %s \n", i + 1, gOppgavene[i]->navn);
 253.         }
 254.         printf("\t0. Avbryt\n");
 255.         valg = lesInt("Velg en oppgave:", 0, gAntallOppgaver);
 256.  
 257.         if (valg != 0) {
 258.             if(lesChar("Vil du virkelig fjerne denne "
 259.                        "oppgaven (svar: 'J')? : ") =='J'){
 260.                 if(valg-1 != gAntallOppgaver-1){
 261.                     printf("Fjerner oppgaven og rydder i oppgavelista.\n");
 262.                     oppgaveSlettData(gOppgavene[valg-1]);
 263.                     gOppgavene[valg-1] = gOppgavene[gAntallOppgaver - 1];
 264.                     gOppgavene[gAntallOppgaver-1]=NULL;
 265.                 }else{
 266.                     printf("fjerner oppgaven\n");
 267.                     oppgaveSlettData(gOppgavene[valg-1]);
 268.                 }
 269.                 gAntallOppgaver--;
 270.             }else{
 271.                 printf("Fjerning avbrytes...\n");
 272.             }
 273.         } else {
 274.             printf("Fjerning avbrytes...\n");
 275.         }
 276.     }else{
 277.         printf("Ingen oppgaver lagt inn.\n");
 278.     }
 279. }
 280.  
 281.  
 282. /**
 283.  *  Skriver programmets menyvalg/muligheter på skjermen.
 284.  */
 285. void skrivMeny()  {
 286.     printf("\nFølgende kommandoer er tilgjengelig:\n");
 287.     printf("\tO = Oversikt over oppgavene\n");
 288.     printf("\tN = Registrer ny oppgave\n");
 289.     printf("\tL = Finn ledige oppgaver\n");
 290.     printf("\tK = Knyt personer til oppgaver\n");
 291.     printf("\tF = Fjern en oppgave\n");
 292.     printf("\tM = Se denne menyen\n");
 293.     printf("\tQ - Quit / avslutt\n");
 294. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top