daily pastebin goal
9%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 20th, 2017 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. persona = {
 2.     nombre: "kyary",
 3.     edad: 24,
 4.     twitter: "twitter.com/pamyurin"
 5. }
 6.  
 7. puts "desea aƱadir una clave y valor al hash? : "
 8. resp = gets.chomp
 9.  
 10. if resp == "si"
 11.     puts "cual es el nombre de la nueva clave?? : "
 12.     resp_clave = gets.chomp.to_sym
 13.     puts "cual es el valor asociado a la clave?? : "
 14.     resp_valor = gets.chomp
 15.     persona[resp_clave] = resp_valor
 16. elsif resp == "no"
 17.     puts "ok"
 18. else
 19.     puts "no es una respuesta valida!"
 20. end
 21.  
 22. persona.each { |clave, valor| puts "#{clave}: #{valor}"}
RAW Paste Data
Top