Kribo

Hårfarge

Apr 2nd, 2020
1,876
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Be brukeren legge inn genene til foreldrene.
 2. Mor1 = str(input("Hva er første genet til mor? "))
 3. Mor2 = str(input("Hva er andre genet til mor? "))
 4.  
 5. Far1 = str(input("Hva er første genet til far? "))
 6. Far2 = str(input("Hva er andre genet til far? "))
 7.  
 8. #Skriv ut foreldenes genotyper og hvile genotyper barna kan få.
 9. print("Mor har genotypen ",Mor1 + Mor2)
 10. print("Far har genotypen ",Far1 + Far2)
 11. print("Barna kan få genotypene", Mor1 + Far1,",", Mor1 + Far2,",", Mor2 + Far1,"eller", Mor2 + Far2)
RAW Paste Data