Advertisement
Guest User

djpw.cz Výpis výsledků z databáze do riadkov/stĺpcov

a guest
Feb 8th, 2015
297
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. //řazení po řádcích
 3. $result = mysqli_query($link, "select den from dny");
 4.  
 5. define ("COLS", 3);  // počet sloupců
 6.  
 7. echo "<table>\n";
 8. for ($i = 0; $zaznam = mysqli_fetch_assoc($result); $i++)
 9. {
 10.   if ($i % COLS == 0) echo "<tr>";
 11.   echo "<td>".($i+1).". ".$zaznam['den']."</td>";
 12.   if ($i % COLS == COLS - 1) echo "</tr>\n";
 13. }
 14. if ($i % COLS != 0)
 15. {
 16.   while ($i++ % COLS != 0)
 17.   {
 18.     echo "<td>&nbsp;</td>";
 19.   }
 20.   echo "</tr>\n";
 21. }
 22. echo "</table>\n";
 23.  
 24.  
 25. //řazení po sloupcích
 26. $result = mysqli_query($link, "select den from dny");
 27.  
 28. while ($line = mysqli_fetch_assoc ($result))
 29.   $zaznamy[] = $line;
 30.  
 31. define ("COLS", 3);
 32.  
 33. $pocetRadku = ceil(count ($zaznamy) / COLS);
 34. echo "<table>\n";
 35. for ($i = 0; $i < $pocetRadku; $i++)
 36. {
 37.   echo "<tr>";
 38.   for ($j = 0; $j < COLS; $j++)
 39.   {
 40.     echo "<td>";
 41.     if (isset($zaznamy[$j*$pocetRadku + $i]))
 42.       echo ($j*$pocetRadku + $i + 1).". ".$zaznamy[$j*$pocetRadku + $i]['den'];
 43.     else
 44.       echo "&nbsp;";
 45.     echo "</td>";
 46.   }
 47.   echo "</tr>\n";
 48. }
 49. echo "</table>\n";
 50. ?>
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement