Guest User

KDE-sms

a guest
May 9th, 2017
346
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. #Sprawdzanie, czy są jakieś urządzenia online
 4. urzadzenie=$(kdeconnect-cli -a --id-only 2>&1);
 5.  
 6.  
 7. if [ "$urzadzenie" = "No devices found" ]; then
 8.     kdialog --title "kconnect-cli" --msgbox "Nie wykryto urządzeń online!\nSparuj najpierw urządzenie w KDE Connect."
 9. else
 10. #sprawdzanie, czy urzadzeń jest więcej niż 1 poprzez długość uzyskanego wyjścia z ID
 11.     if [ ${#urzadzenie} -gt 16 ]; then
 12. #wybranie 1 z urządzeń
 13.         urzadzenie=$(kdialog --title "KDE Connect" --combobox "$(kdeconnect-cli -a) \n\nWybierz urządzenie:" $urzadzenie);
 14.         case "$?" in
 15.             0)
 16.                 if [ ${#urzadzenie} -eq 0 ]; then
 17.                     kdialog --sorry "Nie wybrano żadnego urządzenia!";
 18.                     exit 0;
 19.                 fi
 20.             ;;
 21.  
 22.             1)
 23.                 exit 0;
 24.             ;;
 25.         esac;
 26.     fi
 27. #deklaracja tablicy z numerami
 28.     declare -A tnumery
 29.     tnumery=(
 30.     ["Mama"]=519xxxxx
 31.     ["Osoba2"]=516xxxxxx
 32.     ["Osoba3"]=512xxxxxxx
 33.     ["Osoba4"]=513xxxxxx
 34.     ["Osoba5"]=523xxxxx
 35.     ["Osoba6"]=609xxxxxx
 36.     );
 37.  
 38.  
 39.     kto=$(kdialog --geometry 500x180 --title "SMS - do kogo?" --combobox "Wybierz numer:" "${!tnumery[@]}" --default "Mama");
 40.         case "$?" in
 41.             1)
 42.                 exit 0;
 43.             ;;
 44.         esac;
 45. #treść SMSa :)
 46.     sms=$(kdialog --title "SMS" --textinputbox "Wpisz treść wiadomości do wysłania:");
 47.         case "$?" in
 48.             1)
 49.                 exit 0;
 50.             ;;
 51.         esac;
 52. #potwierdzenie wysłanania SMS'a
 53.     kdialog --continue-label "Wyślij" --warningcontinuecancel "Wysłać SMS do $kto ("${tnumery[$kto]}") o treści:\n\n\"$sms\"";
 54.         case "$?" in
 55. #wysyłanie
 56.             0)
 57.                 kdeconnect-cli -d $urzadzenie --destination ${tnumery[$kto]} --send-sms "$sms" && notify-send -t 4000 -i kdeconnect-cli "Wysłano SMS'a!";
 58.             ;;
 59.             1)
 60.                 exit 0;
 61.             ;;
 62.         esac;
 63. fi
RAW Paste Data