Timkor

atmNotATM

Nov 19th, 2020
647
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. let cards = []
 2. for (let i = 0; i < 10; i++) {
 3.     cards.push(0) // а ще можна так cards[i] = 0; може такий спосіб і поможе вам суму підрахувати
 4. }
 5.  
 6. // ви використали у попередньому циклі змінну і яка там була створена (словом let) , а раз так
 7. // то там вона і зникла коли цикл закінчився, тобто можна сміливо використати знов у циклі
 8. // звичну i замість к. Це я на всяк випадок.)
 9. for (let k = 0; k < 10; k++) {  // я додав індентацію, стало добре видно блок виконання коду
 10.     let cardNumber // кожну ітерацію циклу буде створюватися нова змінна cardNumber, саме слово let це робить
 11.     // при своєму виконанні, а так як воно у циклі то й буде виконуватися кожен раз, створюючи нову змінну.
 12.     cardNumber = +prompt('Wich card you would like to use?') // немає сенсу так розділяти ці строки
 13.     // let cardNumber = +prompt('Wich card you would like to use?')  // можна так
 14.     let moneyToAdd // см.вище
 15.     moneyToAdd = +prompt('How much money you would like to put on a card?') // вище см.
 16.     let sumOfAllCards = 0 // кожну ітерацію нова, ок? Щоб так не було, треба створювати там, де не буде повторюватися виконання
 17.     cards[cardNumber] = moneyToAdd // кожну ітерацію ви кладете у введений елемент введене значення, тут норм.
 18.     for (let j = 0; j < cards.length; j++) { // і кожну ітерацію ви запускаєте вкладенний цикл, рахуєте суму а потім створююте
 19.         // нову змінну і звісно підрахована сума зникає разом зі старою змінною
 20.         sumOfAllCards += parseInt(cards[j]) // краще парсеінт робити ще коли у масив кладете
 21.     }
 22. }
 23. console.log()
 24.  
 25. // не притримуєтесь індентації - звідси, вважаю, недорозуміння. Треба цикл підрахування суми винести
 26. // з циклу введення значень, доречи він не є обовязковим, там сказано, що просто даєте можливість ввести
 27. // номер карти і суму, це можно один раз зробити і все, але перевірити прицьому коректність даних треба.
 28. // запевняю, все нормально для цього етапу навчення! Все буде краще та цікавіше)
 29. // Гарного коду!
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×