SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 16th, 2019 111 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.   <!-- Application name -->
 2.     <string name="app_name">Моят A1</string>
 3.     <!--
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.     Do not remove this empty space !
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.     -->
 18.     <string name="unit_mb">MB</string>
 19.     <string name="unit_min">Мин.</string>
 20.     <string name="unit_lv">лв.</string>
 21.     <string name="currency_lev">лв</string>
 22.     <string name="unit_count">бр.</string>
 23.     <string name="word_from">от</string>
 24.     <string name="word_address">Адрес:</string>
 25.     <string name="word_number">Номер:</string>
 26.     <string name="word_ok">ОК</string>
 27.     <string name="word_yes">Да</string>
 28.     <string name="word_no">Не</string>
 29.     <string name="word_cancel">Откажи</string>
 30.     <string name="word_back">Назад</string>
 31.     <string name="word_loading">Зареждане …</string>
 32.     <string name="word_service_on">включите</string>
 33.     <string name="word_service_off">изключите</string>
 34.     <string name="word_active_extras">Активна</string>
 35.     <string name="word_paid">Платена</string>
 36.     <string name="word_not_paid">Неплатена</string>
 37.     <string name="word_year">годинa</string>
 38.     <string name="word_years">години</string>
 39.     <string name="word_months">месеца</string>
 40.     <string name="word_month">месец</string>
 41.     <string name="word_here">тук</string>
 42.     <string name="phrase_try_again">Пробвайте пак</string>
 43.     <string name="phrase_required_field">Задължително поле</string>
 44.     <string name="phrase_no_internet_connection">Няма интернет връзка!</string>
 45.     <string name="phrase_invalid_email">Невалиден e-mail</string>
 46.     <string name="phrase_current_consumption">Текущо потребление</string>
 47.     <string name="phrase_current_consumption_no_data">Няма данни за текущото ти потребление</string>
 48.     <string name="phrase_no_browsers_message">unlocking_code_dialog_message</string>
 49.     <string name="phrase_unable_to_detect_coordinates">Местоположението ви не може да бъде определено.</string>
 50.     <string name="phrase_service_confirmation">Искате ли да %s услугата %s</string>
 51.     <string name="phrase_common_http_failure_message">Възникна грешка. Моля опитайте отново.</string>
 52.     <string name="phrase_common_http_connection_failure_message">Неуспешен опит за връзка със сървъра</string>
 53.     <string name="phrase_invalid_phone_number_format_message">Въведеният номер е грешен формат или не отговаря на условията за активация. Моля проверете и въведете отново.</string>
 54.     <string name="phrase_invalid_phone_number_error_message">Въведеният номер е грешен формат или не отговаря на условията за активация. Моля проверете и въведете отново.</string>
 55.     <string name="common_error">Услугата е временно недостъпна, моля опитайте отново</string>
 56.     <string name="dialog_confirm_label">Потвърди</string>
 57.     <string name="dialog_confirm_label_activation">Активирай</string>
 58.     <string name="dialog_confirm_label_deactivation">Деактивирай</string>
 59.     <string name="dialog_cancel_label">Назад</string>
 60.     <string name="dialog_cancel_label_cancel">Откажи</string>
 61.     <string name="dialog_ok_label">ОК</string>
 62.     <string name="dialog_loading_text">Зареждане …</string>
 63.     <string name="dialog_enter_security_code_text">Код за сигурност</string>
 64.     <string name="dialog_enter_security_code_hint">Въведи код за сигурност</string>
 65.     <string name="dialog_decline_label">Отказвам</string>
 66.     <string name="dialog_yes_confirm_label">Да, потвърждавам</string>
 67.     <string name="login_label">Добре дошъл!</string>
 68.     <string name="login_privacy_policy">Политика за поверителност</string>
 69.     <string name="login_general_conditions">Общи условия</string>
 70.     <string name="login_not_recognized_number">Номерът Ви не е автоматично разпознат, защото не е от мрежата на A1 или поради затруднение с интернет връзката.</string>
 71.     <string name="login_button">Вход</string>
 72.     <string name="login_username_hint">Потребителско име / E-mail адрес</string>
 73.     <string name="login_password_hint">Парола</string>
 74.     <string name="login_register">Нов потребител? Създай профил</string>
 75.     <string name="login_forgotten">Забравена?</string>
 76.     <string name="login_empty_username">Моля, въведете потребителско име.</string>
 77.     <string name="login_empty_password">Моля, въведете парола.</string>
 78.     <string name="login_single_number_label">Само за моя %1$s</string>
 79.     <string name="login_single_number_button">Влез без регистрация</string>
 80.     <string name="login_manage_all_services_label">Управлявай всички услуги в Моят А1</string>
 81.     <string name="login_my_a1_button">Вход или Регистрация</string>
 82.     <string name="login_single_without_register">Ограничен достъп до моя \n%1$s</string>
 83.     <string name="login_dialog_wrong_username_password">Грешно въведен e-mail, потребителско име или парола</string>
 84.     <string name="login_dialog_new_user">Ако си нов потребител</string>
 85.     <string name="login_dialog_create_profile">Създай профил</string>
 86.     <string name="login_dialog_have_profile">Ако имаш профил</string>
 87.     <string name="login_dialog_input_name_and_password">Въведи потребителско име и парола</string>
 88.     <string name="login_dialog_forgotten_password">Ако си забравил паролата си</string>
 89.     <string name="login_dialog_link_forgotten_password">Използвай линк Забравена парола</string>
 90.     <string name="login_dialog_close_dialog">Затвори</string>
 91.     <string name="invalid_session">Невалидна сесия</string>
 92.     <string name="login_wrong_credentials">Грешно въведен e-mail, потребителско име или парола</string>
 93.     <string name="pair_screen_not_recognized_wifi_text">Номерът не е автоматично разпознат, тъй като се ползва Wi-Fi интернет връзка</string>
 94.     <string name="pair_screen_deactivate_wifi">Деактивирай Wi-Fi</string>
 95.     <string name="pair_screen_my_a1_login">Вход или Регистрация</string>
 96.     <string name="main_home">Начало</string>
 97.     <string name="main_invoices">Фактури</string>
 98.     <string name="main_services">Услуги</string>
 99.     <string name="main_help">Помощ</string>
 100.     <string name="main_more">Повече</string>
 101.     <string name="home_services">Виж повече за услугата</string>
 102.     <string name="home_managed_number_status_active">Активна</string>
 103.     <string name="home_managed_number_status_inactive">Неактивна</string>
 104.     <string name="user_services_dialog_tab_private">Частни</string>
 105.     <string name="user_services_dialog_tab_business">Бизнес</string>
 106.     <string name="home_header_hello">Здравей</string>
 107.     <string name="home_header_invoices_count">%1$s %2$s</string>
 108.     <string name="home_header_single_invoice_text">фактура</string>
 109.     <string name="home_header_multiple_invoices_text">фактури</string>
 110.     <string name="home_header_pay_button">Плати всичко</string>
 111.     <string name="home_header_username_hint">(Въведи име)</string>
 112.     <string name="home_header_description_private">Общо задължения,\nчастни услуги</string>
 113.     <string name="home_header_description_business">Общо задължения,\nбизнес услуги</string>
 114.     <string name="home_header_all_paid">Благодарим Ви, че платихте сметките си!</string>
 115.     <string name="home_personal_offers_title">Персонални оферти</string>
 116.     <string name="home_personal_offers_button">Виж повече</string>
 117.     <string name="home_personal_offers_paging_label">%1$d/%2$d</string>
 118.     <string name="home_basic_bill_title">Текуща сметка</string>
 119.     <string name="home_basic_bill_title_sum">Текуща сума</string>
 120.     <string name="home_basic_bill_title_balance">Текуща сума</string>
 121.     <string name="home_basic_bill_details">Детайли</string>
 122.     <string name="home_basic_bill_currency">%1$s лв.</string>
 123.     <string name="home_basic_bill_due_date">към дата: %1$s</string>
 124.     <string name="home_basic_bill_balance_validity">Валидност на сумата %1$s</string>
 125.     <string name="home_basic_bill_cycle_days_left">Кредитен лимит: %1$s лв. / %2$s дни до края на отчетния период</string>
 126.     <string name="home_basic_bill_cycle_lv_left">Кредитен лимит: %1$s лв. / Остават %2$s лв.</string>
 127.     <string name="home_fixed_service_title">Абонаментен план</string>
 128.     <string name="home_smart_home_equipment">Включено оборудване</string>
 129.     <string name="home_smart_home_add_item">Добави</string>
 130.     <string name="home_tv_view_text">Виж</string>
 131.     <string name="home_tv_channel">%1$s канал</string>
 132.     <string name="home_tv_channels">%1$s каналa</string>
 133.     <string name="home_tv_hd_channels">%1$s HD каналa</string>
 134.     <string name="home_fix_internet_download">Download до</string>
 135.     <string name="home_fix_internet_upload">Upload до</string>
 136.     <string name="home_fix_internet_increase_speed">Увеличи твоята скорост</string>
 137.     <string name="home_fix_internet_speed">%1$d Mbps</string>
 138.     <string name="home_prepaid_from_package">от подновяаващ се пакет</string>
 139.     <string name="home_prepaid_valid_due_date">валидно до дата %1$s</string>
 140.     <string name="home_prepaid_basic_bill_title">Баланс към: %1$s; Валидност на карта %2$s</string>
 141.     <string name="home_prepaid_mb">MB</string>
 142.     <string name="home_prepaid_min">мин.</string>
 143.     <string name="home_prepaid_minute">минути</string>
 144.     <string name="home_prepaid_sms">SMS</string>
 145.     <string name="home_prepaid_mms">MMS</string>
 146.     <string name="home_prepaid_group_1_text">%1$s към %2$s</string>
 147.     <string name="home_prepaid_group_2_text">национални %1$s</string>
 148.     <string name="home_prepaid_group_3_text">%1$s</string>
 149.     <string name="home_prepaid_bonus_subtitle">от %1$s</string>
 150.     <string name="home_tv_extras_title">ТВ екстри</string>
 151.     <string name="home_minutes_title">Минути/SMS</string>
 152.     <string name="home_change_favorite_number_title">Любим номер</string>
 153.     <string name="home_mb_title">MB</string>
 154.     <string name="home_recharge_title">Презареждане</string>
 155.     <string name="home_roaming_title">Роуминг</string>
 156.     <string name="home_combined_packages_title">Комбинирани пакети</string>
 157.     <string name="home_count">бр.</string>
 158.     <string name="tv_channels_additional_info">Канали, налични само за интерактивна и кабелна телевизия</string>
 159.     <string name="tv_channels_tab_channels">Канали</string>
 160.     <string name="tv_channels_tab_hd_channels">HD</string>
 161.     <string name="settings_language_bulgarian">Български</string>
 162.     <string name="settings_language_english">English</string>
 163.     <string name="user_services_my_services">Моите услуги</string>
 164.     <string name="user_services_service_being_used">Липсва услуга, която използваш?</string>
 165.     <string name="user_services_register">Добави.</string>
 166.     <string name="user_services_primary">Избран</string>
 167.     <string name="user_services_grid_title">%1$s (%2$d)</string>
 168.     <string name="user_services_back">Назад</string>
 169.     <string name="user_services_bundle_package">Пакет</string>
 170.     <string name="user_services_bundle_package_services">Услуги в пакет</string>
 171.     <string name="user_services_search">Моите услуги - търсене</string>
 172.     <string name="user_services_add_new_service">Заяви нова услуга</string>
 173.     <string name="user_services_business_services_header">Бизнес услуги</string>
 174.     <string name="user_services_private_services_header">Частни услуги</string>
 175.     <string name="user_services_personal_offer">Персонална\nоферта</string>
 176.     <string name="msisdn_type_voice">Мобилен номер</string>
 177.     <string name="msisdn_type_voice_prima">А1 предплатена услуга</string>
 178.     <string name="msisdn_type_data">Мобилен интернет</string>
 179.     <string name="msisdn_type_internet_home">Домашен интернет</string>
 180.     <string name="msisdn_type_internet_office">Фиксиран интернет</string>
 181.     <string name="msisdn_type_tv">Телевизия</string>
 182.     <string name="msisdn_type_netbox">Net box</string>
 183.     <string name="msisdn_type_fix_home_phone">Домашен телефон</string>
 184.     <string name="msisdn_type_fix_office_phone">Офис телефон</string>
 185.     <string name="service_details_title">Детайли на услуга</string>
 186.     <string name="service_details_number">Номер на услуга</string>
 187.     <string name="service_details_type">Тип</string>
 188.     <string name="service_details_address">Адрес</string>
 189.     <string name="service_details_contract">Договор</string>
 190.     <string name="service_details_contract_period">Срок на договора</string>
 191.     <string name="service_details_see">Виж</string>
 192.     <string name="service_details_status">Статус</string>
 193.     <string name="service_details_reporting_period">Край на отчетен период</string>
 194.     <string name="service_details_package_part">Част от пакет</string>
 195.     <string name="service_details_card_validation">Валидност на картата</string>
 196.     <string name="service_details_number_receptions">Брой приемници</string>
 197.     <string name="service_details_speed_download">Download до</string>
 198.     <string name="service_details_speed_upload">Upload до</string>
 199.     <string name="service_details_max_speed">Трафик на максимална скорост</string>
 200.     <string name="service_details_internet_speed">%1$s Mbps</string>
 201.     <string name="service_details_netbox_traffic">%1$s MB</string>
 202.     <string name="service_details_plan">Детайли на план</string>
 203.     <string name="service_details_active_extras">Активни допълнителни пакети</string>
 204.     <string name="service_details_additional_extras">Допълнителни екстри</string>
 205.     <string name="service_details_additional_services">Други услуги</string>
 206.     <string name="service_details_additional_services_description">Зареждане на А1 предплатена карта, PUK код,
 207.         Кредитен лимит, Семейство и приятели, други</string>
 208.     <string name="service_details_additional_services_description_prepaid">Зареждане на А1 предплатена карта, PUK код,
 209.         Семейство и приятели, други</string>
 210.     <string name="service_details_roaming">Роуминг</string>
 211.     <string name="service_details_sim">SIM Настройки</string>
 212.     <string name="service_details_payout_devices">Устройства на изплащане</string>
 213.     <string name="service_details_billing_date_number">число</string>
 214.     <string name="invoices_enter_email_hint">Е-mail адрес за получаване на фактура</string>
 215.     <string name="invoices_receive_format_label">Формат на получаване</string>
 216.     <string name="invoices_pdf_format_label">.pdf</string>
 217.     <string name="invoices_pdf_format_sub_label">Получаването в .pdf формат е задължително</string>
 218.     <string name="invoices_csv_format_label">.csv</string>
 219.     <string name="invoices_csv_format_sub_label_activate">Натисни за активация</string>
 220.     <string name="invoices_csv_format_sub_label_deactivate">Натисни за деактивация</string>
 221.     <string name="invoices_active_label">Активно</string>
 222.     <string name="invoices_inactive_label">Неактивно</string>
 223.     <string name="invoices_contract_inactive_label">Неактивен</string>
 224.     <string name="invoices_contract_label">Договор : %1$s</string>
 225.     <string name="invoices_to_email_toolbar_title">Фактура на e-mail</string>
 226.     <string name="invoices_to_email_button_activate_all">Активирай всички</string>
 227.     <string name="invoices_item_contract_label">Договор : %1$s</string>
 228.     <string name="invoices_item_included_label">Включени :</string>
 229.     <string name="invoices_item_single_service">%1$s услуга</string>
 230.     <string name="invoices_item_multiple_services">%1$s услуги</string>
 231.     <string name="invoices_item_status_active">Активен</string>
 232.     <string name="invoices_item_status_inactive">Неактивен</string>
 233.     <string name="invoices_my_contracts_title">Моите договори</string>
 234.     <string name="invоices_to_email_activate_all_label">Избери фактура на e-mail за твоите договори. Спаси природата!</string>
 235.     <string name="invoices_to_email_active_label">Управлявай фактура на e-mail за твоите договори</string>
 236.     <string name="invoices_to_email_services_included_label">Включени услуги</string>
 237.     <string name="invoices_to_email_manage_all_contracts">Управлявай всички договори</string>
 238.     <string name="invoices_to_email_word_address_singular">адрес</string>
 239.     <string name="invoices_to_email_word_address_plural">адреси</string>
 240.     <string name="invoices_to_email_word_subscription_singular">договор</string>
 241.     <string name="invoices_to_email_word_subscription_plural">договори</string>
 242.     <string name="invoices_to_email_activation_dialog_message">А1 и природата ти благодарят!\nУспешно е активирана фактура на е-mail за %1$s: %2$s на е-mail %3$s: %4$s</string>
 243.     <string name="invoices_to_email_deactivation_dialog_message">Успешно е деактивирана фактура на e-mail за %1$s: %2$s</string>
 244.     <string name="invoices_to_email_inactive_contract_label">Договори, за които фактура на e-mail не е активна</string>
 245.     <string name="invoices_to_email_add_new_email">Добави нов получател</string>
 246.     <string name="invoices_to_email_text">Заяви и управлявай фактура на e-mail</string>
 247.     <string name="invoices_to_email_subscribe_button">Заяви</string>
 248.     <string name="invoices_to_email_deactivate_csv">Сигурни ли сте, че искате да деактивирате получаване на фактура на e-mail в .csv формат?</string>
 249.     <string name="invoices_to_email_activate_csv">Сигурни ли сте, че искате да активирате получаване на фактура на e-mail в .csv формат?</string>
 250.     <string name="invoices_to_email_add_email">Сигурни ли сте, че искате да получавате фактура на този е-mail?</string>
 251.     <string name="invoices_to_email_deactivate_email">Сигурни ли сте, че искате да деактивирате получаване на фактура на e-mail?</string>
 252.     <string name="invoices_to_email_remove_email">Сигурни ли сте, че искате да изтриете този e-mail за получаване на фактура?</string>
 253.     <string name="invoices_to_email_successfully_deactivated_csv">Успешно деактивирана фактура на e-mail в .csv формат.</string>
 254.     <string name="invoices_to_email_successfully_activated_csv">Успешно активирана фактура на e-mail в .csv формат.</string>
 255.     <string name="invoice_details">Детайли по фактура %1$s</string>
 256.     <string name="invoice_details_services">Услуги към тази фактура</string>
 257.     <string name="invoice_details_pay">Плати %1$s лв.</string>
 258.     <string name="invoice_list_pay_error_empty_title">Please select invoices title.</string>
 259.     <string name="invoice_list_pay_error_empty_description">Please select invoices description.</string>
 260.     <string name="invoice_details_recipient">Получател</string>
 261.     <string name="invoice_details_eik">ЕИК</string>
 262.     <string name="invoice_details_sum">Сума на фактура</string>
 263.     <string name="invoice_details_installment">Частично плащане</string>
 264.     <string name="invoice_details_due_date">Срок на плащане</string>
 265.     <string name="invoice_details_contract_period">Срок на договора</string>
 266.     <string name="invoice_details_see">Виж</string>
 267.     <string name="invoice_details_see_invoice_pdf">Виж фактура (pdf)</string>
 268.     <string name="invoice_details_title">Детайли по фактура</string>
 269.     <string name="invoice_list_invoices">Фактури</string>
 270.     <string name="invoice_list_invoices_private">Фактури (частни услуги)</string>
 271.     <string name="invoice_list_invoices_business">Фактури (бизнес услуги)</string>
 272.     <string name="invoice_list_see_invoice_pdf">Виж фактура (pdf)</string>
 273.     <string name="invoice_list_id">Фактура: %1$s</string>
 274.     <string name="invoice_list_period">За период: %1$s - %2$s</string>
 275.     <string name="invoice_list_due_date">Срок на плащане: %1$s</string>
 276.     <string name="invoice_list_paid_date">Платено на: %1$s</string>
 277.     <string name="invoice_list_amount">%1$s лв.</string>
 278.     <string name="invoice_list_tab_paid">Платени</string>
 279.     <string name="invoice_list_tab_not_paid">Неплатени</string>
 280.     <string name="invoice_list_charge">Задължения Общо:</string>
 281.     <string name="invoice_list_amount_lev">%1$s лв.</string>
 282.     <string name="invoice_list_selected_invoices">(%1$d/%2$d) избрани фактури</string>
 283.     <string name="invoice_list_pay">Плати</string>
 284.     <string name="invoice_list_save_invoice_email">Заяви фактура на е-mail</string>
 285.     <string name="invoice_list_save_nature">Спаси природата</string>
 286.     <string name="invoice_list_save">Заяви</string>
 287.     <string name="invoice_list_private_services">Частни услуги</string>
 288.     <string name="invoice_list_business_services">Бизнес услуги</string>
 289.     <string name="invoice_list_no_unpaid_invoice">В момента няма неплатени задължения. Благодарим ти!</string>
 290.     <string name="invoice_list_thank_you">Благодарим Ви!</string>
 291.     <string name="invoice_list_choose_invoice_on_email">Избери фактура на e-mail за твоите\nдоговори. Спаси природата!</string>
 292.     <string name="invoice_list_search">Фактури - търсене</string>
 293.     <string name="invoice_details_paid">Платенa</string>
 294.     <string name="invoices_no_selected_invoices">Не е избрана фактура за плащане</string>
 295.     <string name="invoice_details_awaiting_payment">Очаква плащане</string>
 296.     <string name="invoice_list_only_prepaid_description">Нямате неплатени фактури</string>
 297.     <string name="extras_title">Моят телефон (%s)</string>
 298.     <string name="extras_subtitle">Други услуги</string>
 299.     <string name="extras_family">Семейство и приятели</string>
 300.     <string name="extras_favourite_number">Любим номер</string>
 301.     <string name="extras_charging_prepaid">Зареждане на А1 предплатена услуга</string>
 302.     <string name="extras_check_puk_code">Проверка на PUK код</string>
 303.     <string name="extras_credit_limit">Кредитен лимит</string>
 304.     <string name="extras_profile">Профил</string>
 305.     <string name="extras_evignette">Купи електронна винетка за автомобил</string>
 306.     <string name="extras_оld_logo">Подай сигнал за неизряден бранд</string>
 307.     <string name="extras_club_voucher">А1 клуб ваучери</string>
 308.     <string name="extra_list_minutes_to_talk">Минути за разговор</string>
 309.     <string name="extra_list_mobile_internet">Мобилен интернет</string>
 310.     <string name="extra_list_additional_tv_channels">Допълнителни ТВ канали</string>
 311.     <string name="extra_list_add_extra">Добави</string>
 312.     <string name="extra_list_active_extras">Активни (%1$d)</string>
 313.     <string name="extra_list_see_all">Виж всички</string>
 314.     <string name="extra_details_label">Детайли</string>
 315.     <string name="extra_details_validity_label">Валидност</string>
 316.     <string name="extra_details_tax_label">Такса тип</string>
 317.     <string name="subscription">Абонамент</string>
 318.     <string name="extra_activate_button">Активирай</string>
 319.     <string name="extra_deactivate_button">Деактивирай</string>
 320.     <string name="extra_details_more_info_title">Повече информация</string>
 321.     <string name="terms_of_use">Условия за ползване</string>
 322.     <string name="extra_details_status_label">Статус</string>
 323.     <string name="extra_details_status_active">Активна</string>
 324.     <string name="extra_details_more_info_text">Таксата за екстрата се предплаща и ще бъде включена в
 325.         следващата Ви фактура.
 326.         Екстрата отпада автоматично при следващо зануляване на месечната фактура.
 327.         Един абонамент e валиден за всички TВ приемници на адреса, на който се използва услугата (до
 328.         максимум 4 броя).
 329.     </string>
 330.     <string name="extra_dialog_confirmation_text"><![CDATA[<b>Сигурен ли си, че искаш да активираш %1$s за %2$s лв.?</b><br/><br/>
 331.         При натискане на бутон "Потвърди" се съгласяваш с Общите условия за активация на екстри]]>
 332.     </string>
 333.     <string name="extra_dialog_confirmation_text_prepaid">Сигурен ли си, че искаш да активираш %1$s за %2$s лв.?</string>
 334.     <string name="extra_dialog_deactivation_text">Сигурен ли си, че искаш да деактивираш тази екстра ?</string>
 335.     <string name="extra_successfully_activated_text">Заявката за активация е приета. Ще получиш потвърдителен SMS</string>
 336.     <string name="extra_successfully_deactivated_text">Заявката за деактивация е приета. Ще получиш потвърдителен SMS</string>
 337.     <string name="extra_activation_accepted_confirmation_sms">Заявката ти е приета. Пакетът ще бъде активиран до 24 часa. Изчакай получаването на потвърдително съобщение. Благодарим ти, че използваш услугите на А1.</string>
 338.     <string name="extra_deactivation_accepted_confirmation_sms">Заявката ти е приета. Пакетът ще бъде деактивиран до 24 часa. Изчакай получаването на потвърдително съобщение. Благодарим ти, че използваш услугите на А1.</string>
 339.     <string name="extra_single_amount">%1$s лв.</string>
 340.     <string name="extra_multiple_amounts">от %1$s лв.</string>
 341.     <string name="extra_list_no_active_extras">Нямаш активни пакети. Можеш да добавиш най-подходящия пакет за теб тук.</string>
 342.     <string name="extra_list_no_eligible_extras">В момента няма налични допълнителни пакети за активация</string>
 343.     <string name="sim_settings_title">SIM настройки</string>
 344.     <string name="sim_settings_check_code">Проверка на PUK код</string>
 345.     <string name="sim_settings_toolbar_title">Моят телефон (%1$s)</string>
 346.     <string name="sim_settings_activation_dialog_message">Сигурен ли си, че искаш да активираш услугата %1$s?</string>
 347.     <string name="sim_settings_deactivation_dialog_message">Сигурен ли си, че искаш да деактивираш услугата %1$s?</string>
 348.     <string name="sim_settings_activation_successful_dialog_message">Заяквата ще бъде изпълнена до 24 часа. Ще получиш потвърдителен SMS.</string>
 349.     <string name="sim_settings_bottom_description_first">Всички настройки на твоята SIМ карта са напълно безплатни.</string>
 350.     <string name="sim_settings_bottom_description_second">Можеш да активираш или деактивираш услуга веднъж на 24 часа като при изпълнението на всяка заявка ще получиш потвърдителен SMS.</string>
 351.     <string name="puk_code_title">Проверка на PUK код</string>
 352.     <string name="puk_code_subtitle">Твоят PUK код</string>
 353.     <string name="puk_code_hint">********</string>
 354.     <string name="puk_code_button_show">Покажи</string>
 355.     <string name="puk_code_button_dialog_message">Проверка на PUK код се таксува 3.90 лв. и се начислява към следващата фактура</string>
 356.     <string name="puk_code_bottom_description_first">Проверката на PUK код се таксува 3,90 лв. с ДДС. Сумата ще бъде автоматично начислена в текущата сметка на номера, за който се предоставя PUK кода. \n \n Ако в рамките на 24 ч. отново бъде направена проверка на PUK код за същия номер, то тя няма да бъде таксувана.</string>
 357.     <string name="puk_code_bottom_description_second">След въвеждане на PUK кода, на дисплея на апарата ще се изпише искане за въвеждане на нов ПИН код. Няма изискване новият ПИН да е различен от стария. Може отново да въведете ПИН 0000. При 10 поредни въвеждания на PUK код, картата се блокира и не може да се използва повече. Необходимо е да се смени с нова в магазин на А1 като тази услуга се заплаща допълнително.</string>
 358.     <string name="puk_code_not_enough_credit">Проверката на PUK код се таксува 3,90 лв. с ДДС. Наличната сума в предплатената карта не е достатъчна, за да бъде извършена проверката.</string>
 359.     <string name="unlocking_code_title">Код за отключване на устройство</string>
 360.     <string name="unlocking_code_subtitle">IMEI</string>
 361.     <string name="unlocking_code_hint">Въведи IMEI</string>
 362.     <string name="unlocking_code_button">Търси</string>
 363.     <string name="unlocking_code_description">Провери кода за отключване за твоето устройство като въведеш IMEI номер в полето по-горе. \n\nЗа да разбереш IMEI номера е необходимо да набереш от апарата си *#06#.</string>
 364.     <string name="unlocking_code_instructions_title">Инструкции за отключване</string>
 365.     <string name="unlocking_code_instructions_description">Абонамент за Екстра за Международни разговори Зона 1, ЕС мобилни, САЩ и Канадa - L с включени 90 минути за международни разговори към Зона 1, ЕС мобилни, САЩ и Канада за 9.99лв на месец. В следвщата  ви фактура ще бъде включена частична такса за текущия таксуващ период както и за такса за плащания.</string>
 366.     <string name="unlocking_code_results">Резултати от търсене</string>
 367.     <string name="unlocking_code_code">Код</string>
 368.     <string name="unlocking_code_model">Марка</string>
 369.     <string name="unlocking_code_type">Модел</string>
 370.     <string name="unlocking_code_empty_error">Моля, въведете IMEI</string>
 371.     <string name="unlocking_code_dialog_title">Не е намерено устройство!</string>
 372.     <string name="unlocking_code_dialog_message">За получаване на отключващ код и инструкции се свържете с наш сътрудник на *88 (тарифирането е спрямо действащите цени на А1) или 088 1881 (0,24 лв./мин. с ДДС)</string>
 373.     <string name="more_title">Повече</string>
 374.     <string name="more_guarantee">А1 гаранция</string>
 375.     <string name="more_check">Проверки и заявки</string>
 376.     <string name="more_goods">Стоки на изплащане</string>
 377.     <string name="more_online_store">А1 онлайн магазин</string>
 378.     <string name="more_shop">А1 магазин</string>
 379.     <string name="more_club">А1 клуб</string>
 380.     <string name="more_zones">А1 Зона</string>
 381.     <string name="more_settings">Настройки</string>
 382.     <string name="more_about">За А1 приложение</string>
 383.     <string name="more_rate">Оцени ни</string>
 384.     <string name="request_check_title">Проверки и заявки</string>
 385.     <string name="request_check_service_order">Сервизна поръчка</string>
 386.     <string name="request_check_device_code">Код за отключване на устройство</string>
 387.     <string name="request_check_complaints">Писмени жалби</string>
 388.     <string name="request_check_group">Проверка на група</string>
 389.     <string name="fnf_title">Семейство и приятели</string>
 390.     <string name="fnf_description">Говори безплатно с\nнай-близките си с услугата\n\&quot;Семейство и приятели\&quot;</string>
 391.     <string name="fnf_add_new_number">Добави нов номер (%1$d оставащи)</string>
 392.     <string name="fnf_added_numbers">Номера в твоята група</string>
 393.     <string name="fnf_first_add_description">Първите %1$d въвеждания на номера са безплатни.
 394.         След това услугата се таксува по 0.60 лв. с ДДС</string>
 395.     <string name="fnf_add_other_description">Можете да добавите още %1$d номера безплатно в групата.
 396.         След това всяко добавяне или промяна се таксува по 0.60 лв. с ДДС</string>
 397.     <string name="fnf_max_numbers_added_description">Вие сте изчерпали възможностите за добавяне на номера.
 398.         Всяка промяна ще се таксува по 0.60 лв. с ДДС</string>
 399.     <string name="fnf_add_button">Добави</string>
 400.     <string name="fnf_bottom_description_1">Номерата от \&quot;Семейство и приятели\&quot; трябва да са валидни номера от мрежата на А1.</string>
 401.     <string name="fnf_bottom_description_2">Номерата от \&quot;Семейство и приятели\&quot; не могат да бъдат номера с добавена стойност, Гласовна пощта и 123.</string>
 402.     <string name="fnf_bottom_description_3">Цената на разговорите към номерата от \&quot;Семейство и приятели\&quot; зависи от тарифният Ви план,
 403.         допълнителен пакет или екстра.</string>
 404.     <string name="fnf_number_successfully_added">Заявката е приета. Номер %1$s ще бъде добавен към групата
 405.         \&quot;Семейство и приятели\&quot;. Ще получиш потвърдителен SMS</string>
 406.     <string name="fnf_number_successfully_removed">Заявката е приета. Ще получиш потвърдителен SMS</string>
 407.     <string name="fnf_edit_number_dialog_text">Вие ще бъдете таксуван с 0.60 лв. за промяна на номер от групата &quot;Семейство и приятели&quot;</string>
 408.     <string name="favorite_number_title">Любим номер</string>
 409.     <string name="favorite_number_description">Говори на специални цени с\n любимите си хора</string>
 410.     <string name="favorite_number_more_info">Всяка промяна на въведен любим номер се таксува 2.90 лв. и сумата се добавя към месечната фактура.</string>
 411.     <string name="favorite_number_add_number">Въведи номер:</string>
 412.     <string name="favorite_number_successfully_added_number">Успешно е добавен номер %1$s като Любим Номер</string>
 413.     <string name="favorite_number_tax_info">Вие ще бъдете таксуван с 2.90 лв. за промяна на \&quot;Любим номер\&quot;</string>
 414.     <string name="favorite_number_invalid_number_format">Невалиден формат на мобилен номер</string>
 415.     <string name="favorite_number_tax_info_free_of_charge">Сигурен ли си, че искаш да добавиш %1$s за Любим номер?</string>
 416.     <string name="service_order_find_order">Намери поръчка</string>
 417.     <string name="service_order_search">Търси</string>
 418.     <string name="service_order_login_info">Попълни номера на сервизната си поръчка и паролата, която си получил като SMS при предоставянето на устройството за ремонт</string>
 419.     <string name="service_order_title">Сервизна поръчка</string>
 420.     <string name="service_order_number_hint">Сервизна поръчка No *</string>
 421.     <string name="service_order_password_hint">Парола *</string>
 422.     <string name="service_order_num_orders">Имаш %1$d поръчки</string>
 423.     <string name="service_order_num_list">Номер: %1$s</string>
 424.     <string name="service_order_model_title">Модел</string>
 425.     <string name="service_order_status_title">Статус</string>
 426.     <string name="service_order_login_no_results">Не са намерени резултати за поръчка No: %1$s</string>
 427.     <string name="service_order_imei_title">IMEI</string>
 428.     <string name="service_order_edittext_number_error">Грешен номер на сервизна поръчка</string>
 429.     <string name="service_order_password_error">Грешна парола</string>
 430.     <string name="service_order_manufacturer">Производител</string>
 431.     <string name="service_order_warranty_status">Статус на гаранцията</string>
 432.     <string name="onboarding_title">Помощник</string>
 433.     <string name="onboarding_button_back">Назад</string>
 434.     <string name="onboarding_button_continue">Продължи</string>
 435.     <string name="onboarding_button_understood">Разбрах</string>
 436.     <string name="onboarding_dialog_negative_button">Не желая</string>
 437.     <string name="onboarding_dialog_positive_button">Добре</string>
 438.     <string name="onboarding_dialog_invoices_title">Фактури</string>
 439.     <string name="onboarding_dialog_invoices_text">Виж списък с неплатените и платените си фактури както и детайлна информация за всяка от тях. Можеш да платиш цялото си задължение наведнъж или да избереш конкретна фактура.</string>
 440.     <string name="onboarding_dialog_service_details_title">Повече за твоите услуги</string>
 441.     <string name="onboarding_dialog_service_details_text">Виж допълнителна информация за всяка от услугите, които са налични в профила ти. Разгледай какво включва твоят абонаментен план, управлявай роуминг услугата си, добавяй екстри, променяй настройките на твоята SIM карта. Можеш да увеличиш кредитния си лимит или да заредиш предплатена услуга.</string>
 442.     <string name="onboarding_dialog_dashboard_title">Здравей!</string>
 443.     <string name="onboarding_dialog_dashboard_text">Запознай се с началния екран на приложението Моят А1 и виж колко лесно можеш да управляваш всичките си услуги.</string>
 444.     <string name="credit_limit_new_title">Кредитен лимит</string>
 445.     <string name="credit_limit_choose_new_limit">Избери нов кредитен лимит:</string>
 446.     <string name="credit_limit_current_limit_amount">%1$d лв.</string>
 447.     <string name="credit_limit_current_limit_title">Текущ кредитен лимит</string>
 448.     <string name="credit_limit_toolbar_title">Моят телефон (%1$s)</string>
 449.     <string name="credit_limit_confirm">Потвърди</string>
 450.     <string name="credit_limit_change_info">Имате право да променяте кредитния си лимит еднократно в рамките на 24 часа и с не повече от 100лв.</string>
 451.     <string name="credit_limit_max_amount_info">Ако искаш да намалиш кредитния си лимит, посети магазин на А1 или се обади на *88.</string>
 452.     <string name="credit_limit_warning_message">Сигурен ли си, че искаш да промениш кредитния лимит от %1$d лв. на %2$d лв.?</string>
 453.     <string name="credit_limit_success_message">Успешно сменихте Вашия кредитен лимит!</string>
 454.     <string name="credit_limit_only_for_active_status">Услугата Увеличаване на кредитен лимит е достъпна само за активни абонати.</string>
 455.     <string name="group_check_choose_number">Избери номер от твоя профил</string>
 456.     <string name="group_check_add_a1_number">Въведи А1 мобилен номер</string>
 457.     <string name="group_check_search">Търси</string>
 458.     <string name="group_check_info_text">Можеш да провериш дали даден номер от твоя профил е в група с друг, произволен номер от мрежата на А1. \n\nРазговорите между номерата в група са безплатни.</string>
 459.     <string name="invalid_format_number">Невалиден формат на мобилен номер</string>
 460.     <string name="roaming_label">Роуминг</string>
 461.     <string name="roaming_landing_page_text">За да пътуваш безгрижно и свободно да провеждаш разговори и да сърфираш, където и да се намираш, активирай своята роуминг услуга и избери подходящия план за теб.</string>
 462.     <string name="roaming_landing_page_button">Управлявай</string>
 463.     <string name="roaming_toolbar_title">Моят телефон (%1$s)</string>
 464.     <string name="roaming_main_tariff_plan_label">Основен роуминг план</string>
 465.     <string name="roaming_main_tariff_plan_no_active_description">Няма активиран основен роуминг тарифен план</string>
 466.     <string name="roaming_additional_tariff_plan_label">Дневен роуминг пакет</string>
 467.     <string name="roaming_additional_tariff_plan_no_active_description">Няма избран дневен роуминг пакет</string>
 468.     <string name="roaming_packages_label">Месечни роуминг пакети</string>
 469.     <string name="roaming_packages_no_active_description">Няма избрани месечни роуминг пакети</string>
 470.     <string name="roaming_data_transfer_limt_label">Лимит за пренос на данни</string>
 471.     <string name="roaming_choose_tariff_plan_label">Избери подходящия за теб роуминг тарифен план</string>
 472.     <string name="roaming_choose_tariff_plan_view_more">Виж повече</string>
 473.     <string name="roaming_choose_tariff_active">Активен</string>
 474.     <string name="roaming_activate_button">Aктивирай</string>
 475.     <string name="roaming_deactivate_button">Деактивирай</string>
 476.     <string name="roaming_save_button">Запази</string>
 477.     <string name="roaming_details_tab_description">Описание</string>
 478.     <string name="roaming_details_tab_price">Цени</string>
 479.     <string name="roaming_details_tab_zones">Зони</string>
 480.     <string name="roaming_details_tab_terms">Условия</string>
 481.     <string name="roaming_activation_confirmation_dialog">Сигурен ли си, че искаш да активираш избрания роуминг тарифен план?</string>
 482.     <string name="roaming_deactivation_tariff_plan_confirmation_dialog">Сигурен ли си, че искаш да деактивираш избрания роуминг тарифен план?</string>
 483.     <string name="roaming_activation_main_plan_confirmation_dialog">Сигурен ли си, че искаш да активираш роуминг?</string>
 484.     <string name="roaming_deactivation_confirmation_dialog">Сигурен ли си, че искаш да деактивираш роуминг?</string>
 485.     <string name="roaming_successful_activation_dialog">Заявката ще бъде изпъленена до 24ч. Ще получиш потвърдителен SMS</string>
 486.     <string name="roaming_successful_deactivation_dialog">Вие успешно деактивирахте %1$s.</string>
 487.     <string name="roaming_tab_add">Добави</string>
 488.     <string name="roaming_tab_active">Активни(%1$d)</string>
 489.     <string name="roaming_drt_title">Лимит за пренос на данни</string>
 490.     <string name="roaming_drt_description_label">За мобилен интернет в роуминг автоматично е активиран лимит от %1$.2f лв. с ДДС (%2$.2f лв без ДДС). При достигане на посочената сума, достъпът до мобилен интернет в роуминг се преустановява до началото на следващия таксуващ период. Гласовите повиквания и кратките съобщения не се ограничават при достигане на лимита за мобилен интернет в роуминг.</string>
 491.     <string name="roaming_drt_description_unlimited">Неограничен DRT лимит.</string>
 492.     <string name="roaming_drt_change_drt_unlimited_conirmation_dialog">Сигурен ли си, че искаш да промениш твоя лимит на неограничен</string>
 493.     <string name="roaming_drt_unlimited">Неограничен</string>
 494.     <string name="roaming_legacy_tariff_description">Тази роуминг тарифа вече не се предлага и след деактивирането и няма да може да бъде активирана отново.</string>
 495.     <string name="roaming_legacy_package_description">Този роуминг пакет вече не се предлага и след деактивирането и няма да може да бъде активирана отново.</string>
 496.     <string name="web_page_personal_data">Лични данни</string>
 497.     <string name="web_page_my_addresses">Моите адреси</string>
 498.     <string name="web_page_change_password">Смяна на парола</string>
 499.     <string name="web_page_security_code">Код за сигурност</string>
 500.     <string name="web_page_services_history">История на поръчките</string>
 501.     <string name="web_page_forgotten_password">Забравена парола</string>
 502.     <string name="web_page_new_registration">Регистрация</string>
 503.     <string name="web_page_register_service">Регистрирай услуга</string>
 504.     <string name="web_page_terms">Условия</string>
 505.     <string name="web_page_trust">Поверителност</string>
 506.     <string name="web_page_help">Помощ</string>
 507.     <string name="web_page_privacy_policy">Общи условия</string>
 508.     <string name="web_page_create_profile">Създай профил</string>
 509.     <string name="web_page_personal_offers">Персонални оферти</string>
 510.     <string name="map_title">Магазини</string>
 511.     <string name="map_working_time">Работно време:</string>
 512.     <string name="map_open">Отворено</string>
 513.     <string name="map_close">Затворено</string>
 514.     <string name="written_complaints_title">Писмени жалби</string>
 515.     <string name="written_complaints_sub_title">Намери жалба</string>
 516.     <string name="written_complaints_results">Резултати от търсене</string>
 517.     <string name="written_complaints_complaint_number">Номер на жалба:</string>
 518.     <string name="written_complaints_dob">Дата на раждане:</string>
 519.     <string name="written_complaints_search">Търси</string>
 520.     <string name="written_complaint_number_list_title">Вх. номер</string>
 521.     <string name="written_complaint_year">Година</string>
 522.     <string name="written_complaint_client">Клиент</string>
 523.     <string name="written_complaint_status">Статус</string>
 524.     <string name="written_complaint_answer">Отговор</string>
 525.     <string name="written_complaint_number_detail">Вх. No: %1$s</string>
 526.     <string name="written_complaint_date_detail">Дата на входиране: %1$s</string>
 527.     <string name="written_complaints_registered_complaints_subtitle">Имаш %1$d регистрирани жалби</string>
 528.     <string name="written_complaints_no_complaint_number">Не е въведен номер на жалба</string>
 529.     <string name="written_complaints_no_dob">Не е въведена дата на раждане</string>
 530.     <string name="written_complaints_terms_error">Не са приети Условията за ползване на сайта</string>
 531.     <string name="device_leasing_title">Устройства на изплащане</string>
 532.     <string name="device_leasing_imei">IMEI:</string>
 533.     <string name="device_leasing_price_per_month">Цена / мес.:</string>
 534.     <string name="device_leasing_paid_parts">Платени вноски:</string>
 535.     <string name="device_leasing_parts">вноски</string>
 536.     <string name="device_leasing_not_paid">Неплатена вноска</string>
 537.     <string name="device_leasing_details">Детайли</string>
 538.     <string name="device_leasing_pay">Плати</string>
 539.     <string name="device_leasing_details_device">Устройство</string>
 540.     <string name="device_leasing_details_imei">IMEI</string>
 541.     <string name="device_leasing_details_contract_number">Договор номер</string>
 542.     <string name="device_leasing_details_to_number">Към номер</string>
 543.     <string name="device_leasing_details_sum">Сума на лизинг</string>
 544.     <string name="device_leasing_details_date">Срок на лизинг</string>
 545.     <string name="device_leasing_details_monthly_price">Месечна вноска</string>
 546.     <string name="device_leasing_details_all_invoices">Всички вноски</string>
 547.     <string name="device_leasing_details_thankful_message">Благодарим, ако междувременно си извършил плащане!</string>
 548.     <string name="device_leasing_details_date_message">Вноската ти е част от общото задължение по фактура. \nДанните са актуални към %1$s</string>
 549.     <string name="profile_title">Моят профил</string>
 550.     <string name="profile_address">Моите адреси</string>
 551.     <string name="profile_change_password">Смяна на парола</string>
 552.     <string name="profile_paying_cards">Моите карти за плащане</string>
 553.     <string name="profile_security_code">Код за сигурност</string>
 554.     <string name="profile_history_order">История на поръчките</string>
 555.     <string name="profile_logout_confirmation">Сигурни ли сте, че искате да излезете от приложението Моят А1?</string>
 556.     <string name="profile_logout">Изход</string>
 557.     <string name="profile_personal_data">Лични данни</string>
 558.     <string name="settings_title">Настройки</string>
 559.     <string name="settings_language">Език</string>
 560.     <string name="settings_rename_services">Преименуване на услуги</string>
 561.     <string name="permission_gps_alert_title">Отказан достъп до локация</string>
 562.     <string name="permission_gps_alert_message">If necessary, you can give permission in App info.</string>
 563.     <string name="permission_gps_alert_button">app info</string>
 564.     <string name="about_mya1_title">За моят А1</string>
 565.     <string name="about_mya1_terms">Условия</string>
 566.     <string name="about_mya1_trust">Поверителност</string>
 567.     <string name="about_mya1_version">Версия</string>
 568.     <string name="rename_service_toolbar_title">Добави име на услуга</string>
 569.     <string name="rename_service_title_label">Добави име на твоите услуги, за да ги разпознаваш лесно.</string>
 570.     <string name="rename_service_number_label">Номер на услуга: %1$s</string>
 571.     <string name="rename_service_dialog_hint">Име на услугата:</string>
 572.     <string name="rename_service_dialog_number_label">Услуга номер</string>
 573.     <string name="rename_service_dialog_address_label">Адрес</string>
 574.     <string name="rename_service_dialog_contract_label">Договор</string>
 575.     <string name="rename_service_dialog_type_label">Тип услуга</string>
 576.     <string name="rename_service_dialog_plan_label">План</string>
 577.     <string name="rename_service_save_button">Запиши</string>
 578.     <string name="rename_service_please_enter_numeber">Моля, въведете номер</string>
 579.     <string name="prima_toolbar_title">Зареждане на А1 предплатена услуга</string>
 580.     <string name="prima_add_number">Въведи номер за презареждане</string>
 581.     <string name="prima_number_with_a1_service">Номера с А1 предплатена услуга в твоя профил</string>
 582.     <string name="prima_choose_sum_to_add">Избери сума за зареждане</string>
 583.     <string name="prima_add_type">Начин на зареждане</string>
 584.     <string name="prima_current_seekbar_value">%1$d лв.</string>
 585.     <string name="prima_point_out_number_from_profile">Посочи номер от профила си</string>
 586.     <string name="prima_load_prepaid_service">Зареди А1 предплатена услуга</string>
 587.     <string name="prima_payment_type_invoice_title">Добавяне към сметка</string>
 588.     <string name="prima_payment_type_epay_title">E-pay</string>
 589.     <string name="prima_choose_seekbar_sum">Избери сума от 6 лв.-99 лв.</string>
 590.     <string name="prima_please_input_all_fields_to_continue">Моля попълнете всички полета, за да продължите</string>
 591.     <string name="prima_recharge_success_message">Предплатената карта е заредена успешно!</string>
 592.     <string name="prima_want_to_add_to_account_validation_message">Искам да заредя %1$d лева на А1 предплатена услуга с номер %2$s. Сумата ще бъде добавена към сметката на %3$s</string>
 593.     <string name="prima_payment_type_epay_coming_soon">Плащането с e-pay ще бъде възможно в последваща версия на приложението!</string>
 594.     <string name="prima_invoice_payment_type_sub_info">Сумата ще се начисли към месечната фактура на избран от теб номер от профила.</string>
 595.     <string name="prima_payment_type_epay_sub_header_title">Ще бъдете пренасочен към системата на E-pay за да завършите плащането</string>
 596.     <string name="prima_pay_with_epay_button_title">Премини към плащане в Epay</string>
 597.     <string name="prima_error_type_credit_limit_exceeded">Кредитният ви лимит ще бъде превишен с текущата транзакция</string>
 598.     <string name="prima_error_type_system_down">В момента системата не работи</string>
 599.     <string name="prima_error_type_wrong_user_data">Въведената сума не е разрешена</string>
 600.     <string name="prima_error_type_msisdn_not_postpaid">Невалиден номер (номерът не е на договор)</string>
 601.     <string name="prima_error_type_postpaid_msisdn_recharge_restriction">Не може да зареждате номер на договор</string>
 602.     <string name="current_bill_toolbar_title">Моят телефон (%1$s)</string>
 603.     <string name="current_bill_title">Детайли по текуща сметка</string>
 604.     <string name="current_bill_title_prepaid">Детайли по текуща сума</string>
 605.     <string name="current_bill_date_label">Към дата: %1$s</string>
 606.     <string name="current_bill_mobile_internet_label">Мобилен интернет</string>
 607.     <string name="current_bill_calls_label">Разговори</string>
 608.     <string name="current_bill_notifications_label">Съобщения</string>
 609.     <string name="current_bill_amount_text">%1$.2f лв.</string>
 610.     <string name="current_bill_credit_limit">Кредитен лимит: %1$.2f лв.</string>
 611.     <string name="current_bill_days_left">%1$d дни до края на отчетния период</string>
 612.     <string name="current_bill_card_expiration_date">Валидност на картата : %1$s</string>
 613.     <string name="current_bill_info_dialog">Текущата сметка включва изразходваната сума без ДДС, без месечна абонаментна такса и без вноски за стоки на изплащане.</string>
 614.     <string name="current_bill_balance">Текуща сума : %1$.2f лв.</string>
 615.     <string name="current_bill_balance_date">Валидност на сумата : %1$s</string>
 616.     <string name="plan_details_title">Моят телефон (%s)</string>
 617.     <string name="plan_details_subtitle">Детайли на план</string>
 618.     <string name="plan_details_current_plan">Текущ план</string>
 619.     <string name="plan_details_date_experation">Изтича на:</string>
 620.     <string name="plan_details_current_plan_description">Сума по последна фактура (без ДДС): %1$s лв.</string>
 621.     <string name="plan_details_view">Виж</string>
 622.     <string name="plan_details_device">Устройство</string>
 623.     <string name="plan_details_device_leasing_description">Вноска на месец (%1$s/%2$s вноски): %3$sлв./ м.</string>
 624.     <string name="plan_details_due_date">Изтича на дата: %1$s</string>
 625.     <string name="plan_details_due_date_expired">Изтекъл на дата: %1$s</string>
 626.     <string name="input_dialog_back">Назад</string>
 627.     <string name="input_dialog_take_offer">Вземи оферта</string>
 628.     <string name="input_dialog_suggest_personal_offer">Може да Ви предложим Персонална оферта</string>
 629.     <string name="input_dialog_take_personal_offer">Вземи оферта</string>
 630.     <string name="nsg_share_button">Сподели</string>
 631.     <string name="nsg_check_button">Провери</string>
 632.     <string name="nsg_my_feedback_label">Моята обратна връзка</string>
 633.     <string name="nsg_my_network_status_label">Статус на моята мрежа</string>
 634.     <string name="nsg_title">А1 Гаранция</string>
 635.     <string name="nsg_share_positive_feedback_label">Сподели позитивното си впечатление</string>
 636.     <string name="nsg_share_negative_feedback_label">Сподели затруднение с обслужване</string>
 637.     <string name="nsg_share_difficulties_label">Сподели затруднение с услугите</string>
 638.     <string name="nsg_share_negative_feedback_title">Сподели затруднение с услугите</string>
 639.     <string name="nsg_share_positive_feedback_title">Похвала</string>
 640.     <string name="nsg_share_difficulties_title">Затруднения с обслужване</string>
 641.     <string name="nsg_status_check_title">Проверка на мрежа (%1$s)</string>
 642.     <string name="cug_check_title">Проверка на група</string>
 643.     <string name="nsg_fragment_negative_feedback_title">Сподели затруднения</string>
 644.     <string name="nsg_fragment_positive_feedback_title">Сподели впечатления</string>
 645.     <string name="nsg_feedback_use_current_number">Настоящ номер</string>
 646.     <string name="nsg_feedback_use_current_date">Днес</string>
 647.     <string name="nsg_feedback_enter_date_hint">Въведете дата(максимум 30 дни назад)</string>
 648.     <string name="nsg_feedback_use_current_location">Използвайте местоположението на телефона си</string>
 649.     <string name="nsg_hint_enter">Въведи …</string>
 650.     <string name="field_number_is_empty">Моля, въведете номер в полето</string>
 651.     <string name="type_mobile">Мобилна услуга</string>
 652.     <string name="type_tv">Фиксирана - Телевизия</string>
 653.     <string name="type_fix">Фиксирана - Интернет</string>
 654.     <string name="subtype_calls">Разговори</string>
 655.     <string name="subtype_sms">SMS съобщения</string>
 656.     <string name="subtype_data">Мобилен интернет</string>
 657.     <string name="enter_other">Въвeждане на друг номер</string>
 658.     <string name="enter_other_fixed">Въведете номер на фиксирана услуга</string>
 659.     <string name="enter_pid">Въвeждане на ПИД</string>
 660.     <string name="enter_number">Избери</string>
 661.     <string name="please_enter_number">Моля, въведете номер</string>
 662.     <string name="please_enter_pid">Моля, въведете ПИД</string>
 663.     <string name="please_enter_address">Моля, въведете адрес</string>
 664.     <string name="enter_address">Въведи адрес …</string>
 665.     <string name="service_type_issue">С коя услуга изпитвате затруднения?*</string>
 666.     <string name="specify_the_service">Изберете номер на услугата.*</string>
 667.     <string name="what_issues">С какво е свързано вашето затруднение?*</string>
 668.     <string name="send">Продължи</string>
 669.     <string name="submit_feedback">Изпращане</string>
 670.     <string name="feedback_mobile_hint">Въведете номер …</string>
 671.     <string name="enter_location">Посочете адреса, на който изпитвате затруднението*</string>
 672.     <string name="specify_service_for_feedback">С какво е свързана Вашата похвала?*</string>
 673.     <string name="specify_number_for_feedback">Изберете номер на услуга към която да регистрираме Вашата похвала.*</string>
 674.     <string name="type_utilities">Услуги</string>
 675.     <string name="type_service">Обслужване</string>
 676.     <string name="type_digital_platforms">Дигитални платформи</string>
 677.     <string name="type_coverage">Покритие</string>
 678.     <string name="type_other">Друго</string>
 679.     <string name="please_answer_all_required">Моля, попълнете всички задължителни полета. Задължителните полета са отбелязани със звездичка *.</string>
 680.     <string name="please_view_agree_terms_conditions">Моля, вижте условията за ползване</string>
 681.     <string name="number_not_present_add_my_services">Ако услугата липсва в падащото меню, най-вероятно не сте я добавили в профила си.</string>
 682.     <string name="activate_bonus_text_share_difficulties_three_days">Благодарим Ви за обратната връзка. Очаквайте отговор от наша страна до 3 работни дни. Моля, въведете номер, на който искате да активирате бонуса си.</string>
 683.     <string name="activate_bonus_text_share_difficulties_three_hours">Благодарим Ви за регистрираното затруднение. Очаквайте обратна връзка от наша страна до 3 часа. Моля, въведете номер, на който искате да активирате бонуса си.</string>
 684.     <string name="activate_bonus_text_shops_wizard">Благодарим Ви за обратната връзка. Получавате бонус 50 MB мобилен интернет. Моля, въведете А1 номер, на който искате да го активирате.</string>
 685.     <string name="activate_bonus_text_positive">Благодарим Ви за обратната връзка. Моля, въведете номер, на който искате да активирате бонуса си.</string>
 686.     <string name="activate_bonus_button">Активирай</string>
 687.     <string name="activate_bonus_button_status_check">Активирай бонус</string>
 688.     <string name="dissmis_bonus_activation">Сигурен ли сте, че искате да пропуснете активация на бонус?</string>
 689.     <string name="activate_bonus_hint">Въведете номер …</string>
 690.     <string name="activate_bonus_toast_text">Моля, въведете номер</string>
 691.     <string name="activate_bonus_sucessful">Потвърдителен SMS за активация на бонуса от 50 MB ще бъде изпратен на посочения номер. Той е валиден до края на таксуващия период.</string>
 692.     <string name="view_terms_and_conditions">Условия</string>
 693.     <string name="activate_bonus_incorect_number_message">Въведеният номер е грешен формат, не е абонат на А1 или не отговаря на условията за активация. Моля, проверете и въведете отново.</string>
 694.     <string name="rading_text">Използвайки скалата от 0 (изключително трудно) до 10 (изключително лесно) доколко  ви беше лесно да използвате приложението, за да изпратите вашата обратна връзка?</string>
 695.     <string name="rating_rate">Оцени</string>
 696.     <string name="status_check_service_type">За коя услуга искате да направите проверка на статус на мрежата?*</string>
 697.     <string name="status_check_service_subtype">С какво е свързана проверката Ви?*</string>
 698.     <string name="status_check_msisdn_bulstat">Изберете номер на услугата*</string>
 699.     <string name="status_check_specify_address">Готово</string>
 700.     <string name="status_check_done_button">Въведете адрес за проверка*</string>
 701.     <string name="status_check_button">Провери</string>
 702.     <string name="status_check_report_problem">Сигнализирай</string>
 703.     <string name="address_text_for_json">Адрес</string>
 704.     <string name="selected_msisdn_text_for_json">Избран номер</string>
 705.     <string name="close_button">Затвори</string>
 706.     <string name="sixty_seconds_header">Сподели затруднение с обслужване</string>
 707.     <string name="sixty_seconds_not_eligible_for_bonus">Благодарим Ви за обратната връзка. Вие вече сте се възползвали от бонус за бавно свързване с А1 през последните 72 часа и не можете да активирате нов преди изтичането на този срок. Запознайте се с условията за активация тук.</string>
 708.     <string name="sixty_seconds_activate_bonus_text">Ние от A1 ценим времето Ви и се извиняваме за неудобството да чакате свързване с нас повече от 60 секунди. Благодарим Ви за търпението! Изчакайте потвърждение, че бонусът за допълнителни MB мобилен интернет е активиран на посочения от Вас номер.\n\nВъведете телефонен номер на А1 услуга, на която искате да получите 200MB бонус.</string>
 709.     <string name="sixty_seconds_activate_bonus_sucessful">Благодарим Ви за споделеното мнение. Потвърдителен SMS за активация на бонуса от 200 MB ще бъде изпратен на посочения номер. Той е валиден в рамките на 7 календарни дни.</string>
 710.     <string name="nsg_item_share_difficulties_with_service">Сподели затруднение с обслужване</string>
 711.     <string name="nsg_item_sixty_seconds_title">Свързване със сътрудник на *88/088 123</string>
 712.     <string name="nsg_item_shop_service">Обслужване в A1 магазин</string>
 713.     <string name="nsg_item_quality_and_speed_of_installation_fixed">Инсталиране на фиксирани услуги</string>
 714.     <string name="nsg_item_quality_of_removing_tech_problems">Отстраняване на технически проблем</string>
 715.     <string name="nsg_item_service_device">Сервизно обслужване на устройство</string>
 716.     <string name="nsg_item_other">Друго</string>
 717.     <string name="wizard_button_next">Продължи</string>
 718.     <string name="wizard_button_previous">Назад</string>
 719.     <string name="wizard_button_send">Изпращане</string>
 720.     <string name="edit_button">Редактирай</string>
 721.     <string name="no_shops_available">Моля въведете населено място с магазини на А1</string>
 722.     <string name="please_enter_shop">Моля изберете магазин</string>
 723.     <string name="installed_address_which_type">За кой тип адрес?</string>
 724.     <string name="installed_address_type_selected_service">Избрана услуга</string>
 725.     <string name="installed_address_type_entered_msisdn">Въведен номер</string>
 726.     <string name="installed_address_type_entered_address">Въведен адрес</string>
 727.     <string name="error_type_msisdn_not_in_a1_network">Моля, въведете мобилен номер от мрежата на А1</string>
 728.     <string name="error_type_invalid_number">Въведеният номер е невалиден</string>
 729.     <string name="error_type_number_not_voice_a1">Моля, въведете мобилен номер от мрежата на А1</string>
 730.     <string name="error_type_credit_limit_exceeded">Въведената стойност ще надвиши кредитния ви лимит моля въведете по малка стойност или увеличете кредитния си лимит.</string>
 731.     <string name="error_type_transaction_failed">Възникна грешка. Моля, опитайте по-късно.</string>
 732.     <string name="error_type_system_down">Възникна грешка. Моля, опитайте по-късно.</string>
 733.     <string name="error_type_wrong_user_data">Въведената стойност трябва да е между 6 и 99 лева</string>
 734.     <string name="error_type_msisdn_recharge_restriction">Избраният номер има активирана „Забрана  за презареждане на А1 предплатена услуга“.\nМожеш да я деактивираш през меню Моите услуги, бутон SIM настройки.</string>
 735.     <string name="error_type_soap_error_status_message">Системна грешка</string>
 736.     <string name="error_type_fnf_services_incorrect_format">Моля, въведете мобилен номер от мрежата на А1</string>
 737.     <string name="error_type_email_already_in_use">Този e-mail адрес е вече регистриран в нашата база. Моля използвайте друг!</string>
 738.     <string name="error_type_invalid_service_contract_id">Не съществува услуга/договор с този номер към посоченото ЕГН</string>
 739.     <string name="error_type_invalid_contract_id">Не съществува договор с този номер към посочения БУЛСТАТ</string>
 740.     <string name="error_type_invalid_verification_code">Грешен код за потвърждение.</string>
 741.     <string name="error_type_generic_error">Възникна грешка. Моля, опитайте по-късно.</string>
 742.     <string name="error_type_verification_code_blocked">Надвишихте разрешената квота за повторно изпращане. Опитайте отново след 2 часа.</string>
 743.     <string name="error_type_reset_sc">За да възстановите Вашия код за сигурност, моля, обадете се на *88</string>
 744.     <string name="error_type_msisdn_pid_mismatch_private">Въведеният номер за получаване трябва да принадлежи на предоставеното ЕГН</string>
 745.     <string name="error_type_msisdn_pid_mismatch_business">Въведеният номер за получаване трябва да принадлежи на предоставения БУЛСТАТ</string>
 746.     <string name="error_type_service_not_voice">Услугата не е гласова</string>
 747.     <string name="error_type_invalid_security_code">Грешен код за сигурност</string>
 748.     <string name="error_type_invalid_verification_pin">Грешен код за потвърждение</string>
 749.     <string name="error_type_invalid_password">Грешна парола</string>
 750.     <string name="error_type_equal_passwords">Еднакви пароли</string>
 751.     <string name="error_type_retry_limit_reached">Надвишихте разрешената квота за повторно изпращане. Моля, опитайте след 24 часа.</string>
 752.     <string name="error_type_expired_confirmation_link">Линкът за потвърждение е изтекъл. Моля, опитайте да промените отново своя e-mail.</string>
 753.     <string name="error_type_registration_waiting_for_approval">С въведения e-mail адрес вече има направена регистрация. Активирай профила си чрез изпратения линк на {{0}}.</string>
 754.     <string name="error_type_registration_in_progress">Вече има започната регистрация с въведения e-mail адрес. Опитай отново след 30 минути.</string>
 755.     <string name="error_type_required_field">Полето е задължително</string>
 756.     <string name="error_type_pending_operation_error">В момента имате незавършена заявка, моля опитайте по - късно</string>
 757.     <string name="error_type_same_security_code">Новият код за сигурност трябва да е различен от стария</string>
 758.     <string name="error_type_invalid_input_data">Въведеният номер е невалиден</string>
 759.     <string name="error_type_user_has_service">Услугата вече е добавена към профила</string>
 760.     <string name="error_type_verification_code_max_attempts_reached">Надвишихте разрешената квота за повторно изпращане на верификационния код.</string>
 761.     <string name="error_type_verification_info_already_exists">Вече имате започнат верификационен процес. Моля, опитайте след 30 минути.</string>
 762.     <string name="error_type_invalid_security_code_old">Старият код е грешен</string>
 763.     <string name="error_type_msisdn_pid_mismatch">Номерът не принадлежи към това ЕГН</string>
 764.     <string name="error_type_code_not_changed">Старият код е грешен</string>
 765.     <string name="error_type_invalid_recaptcha">Подаденият ReCaptcha код е навалиден.</string>
 766.     <string name="error_type_invalid_pid_format">Въведеното ЕГН е невалидно/ Въведеният булстат е невалиден</string>
 767.     <string name="error_type_recaptcha_needed">Необходимо е потвърждение от ReCaptcha модула</string>
 768.     <string name="error_type_invalid_service">Невалидна услуга</string>
 769.     <string name="error_type_credit_limit_cannot_be_recharged">Изтекъл или вече използван активационен линк. Необходимо е да направите нова регистрация.</string>
 770.     <string name="error_type_expired_or_completed_registration">Изтекъл или вече използван активационен линк. Необходимо е да направите нова регистрация.</string>
 771.     <string name="error_type_address_count_limit_reached">Не може да въведете повече от {{0}} адреса.</string>
 772.     <string name="error_type_invalid_input_msisdns">Въвели сте следните невалидни номера: {{0}}</string>
 773.     <string name="error_type_security_code_not_approved">Кодът ви за сигурност не е одобрен от КАМ</string>
 774.     <string name="error_type_call_manager_to_reset_sc">Обадете се на вашия КАМ за да получите кода си за сигурност</string>
 775.     <string name="error_type_security_code_missing">За да управлявате кредитния си лимит, трябва да имате код за сигурност. Добавете го тук.</string>
 776.     <string name="error_type_prepaid_recharge_not_allowed">Нямате право да презареждате този номер</string>
 777.     <string name="error_type_pid_msisdn_already_exist">Този мобилен номер се използва за получаване на друг код за сигурност. Въведи различен номер, на който да получиш кода си за сигурност.</string>
 778.     <string name="error_type_operation_in_progress">В момента има чакаща заявка за друга услуга, моля опитайте по-късно</string>
 779.     <string name="error_type_service_not_belonging">Услугата не принадлежи на въведеното ЕГН/булстат</string>
 780.     <string name="error_type_complaint_not_found">Грешна дата на раждане или номер на жалба</string>
 781.     <string name="error_type_fnf_not_activated">Услугата %1$s не е активна за този тарифен план.</string>
 782.     <string name="error_type_fnf_not_activated_fnf_title">\&quot;Семейство и приятели\&quot;</string>
 783.     <string name="error_type_fnf_not_activated_favorite_number_title">\&quot;Любим номер\&quot;</string>
 784.     <string name="enter_number_hint">Въведи номер:</string>
 785.     <string name="extra_net_numbers_header">Прехвърлени МВ за ползване от следните номера</string>
 786.     <string name="extra_surf_number_header">В момента %1$s се използват от номер</string>
 787.     <string name="extra_net_number_description">%1$d MB с номер</string>
 788.     <string name="extra_surf_number_description">%1$s с номер</string>
 789.     <string name="extra_surf_activation_dialog">%1$s за мобилен интернет ще бъдат добавени към включените в тарифния ти план</string>
 790.     <string name="extra_surf_activation_successful">Успешно добавихте %1$s! Ще получите СМС с потвърждение за активация.</string>
 791.     <string name="extra_surf_enter_number_dialog_text">Желаеш ли да добавиш А1 мобилен номер, на който да прехвърлиш всичките %1$s за ползване?</string>
 792.     <string name="extra_surf_deactivation_confirmation">Сигурен ли си че искаш да деактивираш %1$s</string>
 793.     <string name="extra_surf_deactivation_successful">Заявката за деактивация е приета. Ще получиш потвърдителен СМС.</string>
 794.     <string name="extra_surf_modification_confirmation">%1$s за мобилен интернет ще бъдат прехвърлени за ползване от номер %2$s</string>
 795.     <string name="extra_surf_modification_successful">Заявката за активиране на Екстра сърф за любим номер е приета.Ще получиш потвърдителен CMC.</string>
 796.     <string name="extra_surf_share_confirmation">Желаете ли да споделите всичките %1$s с друг номер?</string>
 797.     <string name="extra_net_change_number_confirmation">%1$s ще бъдат прехвърлени към мобилен номер %2$s</string>
 798.     <string name="extra_net_remove_number_confirmation">Сигурни ли сте че искате да прекратите споделянето на МВ към номер %1$s</string>
 799.     <string name="extra_net_remove_number_message">%1$s мобилен интернет ще бъдат прибавени към включените МВ във вашият тарифен план.</string>
 800.     <string name="extra_net_modification_successful">Заявката е приета. Ще получиш потвърдителен СМС.</string>
 801.     <string name="help_screen_title">Как можем да ви помогнем?</string>
 802.     <string name="help_app_overview">Обзор на приложението</string>
 803.     <string name="help_item_faq">FAQ</string>
 804.     <string name="help_item_contact_us">Свържи се с нас</string>
 805.     <string name="help_item_fixed_services">Въпроси, свързани с фиксирани услуги</string>
 806.     <string name="help_item_mobile_services">Въпроси, свързани с мобилни услуги</string>
 807.     <string name="payments_step_three_title">Преглед и потвърждение</string>
 808.     <string name="payments_chosen_invoices">Избрани фактури</string>
 809.     <string name="payments_payment_type">Метод на плащане</string>
 810.     <string name="payments_app_payment">Плащане в приложението</string>
 811.     <string name="payments_total_to_pay">Общо: %1$s лв.</string>
 812.     <string name="payments_select_type_title">Избери начин на плащане</string>
 813.     <string name="payments_card_valid_until">Валидно до il %1$s</string>
 814.     <string name="payments_card_name_type">%1$s %2$s</string>
 815.     <string name="payments_select_type_description">Избери най-удобния за теб начин да платиш твоята месечна </string>
 816.     <string name="payments_select_type_epay_description">Плати през страницата на доверения партньор</string>
 817.     <string name="payments_select_type_epay_title">E-pay</string>
 818.     <string name="payments_select_type_card_pay_description">Плати еднократно с твоята дебитна или кредитна карта</string>
 819.     <string name="payments_select_type_card_pay_title">Плащане с кредитна/дебитна карта</string>
 820.     <string name="payments_select_type_one_pay_description">Въведи и запази своята карта за последващи плащания</string>
 821.     <string name="payments_select_type_epay_unavailable">Избраните фактури за плащане принадлежат към различни договори.
 822.         През страницата на доверения партньор ePay можеш да ги заплатиш само ако ги избираш една по една.</string>
 823.     <string name="payments_select_type_one_pay_title">Плащане с един клик</string>
 824.     <string name="payments_select_card_title">Избор на кредитна / дебитна карта</string>
 825.     <string name="payments_select_card_description">Избери картата, с която искаш да платиш или въведи друга</string>
 826.     <string name="payments_pay_button">Плати %1$s лв.</string>
 827.     <string name="payments_num_of_invoices">%1$d фактури</string>
 828.     <string name="payments_invoice">%1$d фактура</string>
 829.  
 830.     <string name="written_complaints_terms_and_conditions">Приемам <a href="https://media.a1.bg/private/pdf/legal/obshti-uslovia-MyA1.pdf">Условия за ползване</a></string>
 831.     <string name="do_you_agree_terms_and_conditions">Моля, потвърдете Вашето съгласие с <a href="https://media.a1.bg/private/pdf/legal/Terms_NSG.pdf">условията за ползване</a> *</string>
 832.     <string name="do_you_agree_terms_and_conditions_positive">Моля, потвърдете Вашето съгласие с <![CDATA[<a href="https://media.a1.bg/private/pdf/legal/Terms_NSG.pdf">условията за ползване</a>]]> *</string>
 833.     <string name="extra_list_additional_packages">Допълнителни пакети</string>
 834.  
 835.     <string name="roaming_deactivation_package_confirmation_dialog">
 836.         Сигурен ли си, че искаш да деактивираш избрания роуминг пакет?</string>
 837.     <string name="service_details_payout_device">Устройство на изплащане</string>
 838.     <string name="puk_code_button_prepaid_dialog_message">Проверката на PUK код се таксува 3,90 лв. с ДДС и сумата ще бъде приспадната от наличната в предплатената карта.</string>
 839.     <string name="home_change_favorite_number_prepaid_title">ВИП номер</string>
 840.     <string name="invoice_list_status_paid">Платена</string>
 841.     <string name="invoice_list_status_not_paid">Hеплатена</string>
 842.     <string name="invoice_list_status_processing">Oбработва се</string>
 843.     <string name="web_page_payment_cards">Моите карти за плащане</string>
 844.     <string name="puk_code_bottom_prepaid_description_first">Проверката на PUK код се таксува 3,90 лв. с ДДС. Сумата ще бъде приспадната от наличната в предплатената карта, за която се предоставя PUK кода.</string>
 845.     <string name="home_header_enter_name">Моля, въведете валидно име.</string>
 846.     <string name="activate_bonus_not_eligible">Благодарим Ви за регистрираното затруднение. Очаквайте обратна връзка от наша страна до 3 работни часа.</string>
 847.     <string name="activate_bonus_not_eligible_positive">Вашата обратна връзка е регистирана.Благодарим Ви, че споделихте Вашите впечатления!</string>
 848.     <string name="activate_bonus_not_eligible_share_difficulties">Благодарим Ви за обратната връзка. Очаквайте отговор от наша страна до 3 работни дни.</string>
 849.     <string name="activate_bonus_not_eligible_shops">Вашата обратна връзка е регистирана.Благодарим Ви, че споделихте Вашите впечатления!</string>
 850.     <string name="roaming_activation_package_confirmation_dialog">Сигурен ли си,
 851.         че искаш да активираш избрания роуминг пакет?</string>
 852.     <!-- Missing strings -->
 853.     <string name="payment_failed_label">Неуспешно плащане!</string>
 854.     <string name="payment_successful_label">Успешно плащане!</string>
 855.     <string name="payment_successful_save_card">Запиши карта за автоматично плащане</string>
 856.     <string name="payment_successful_description">Възползвай се от 500MB бонус за \nмобилен интернет за направеното \nонлайн плащане.</string>
 857.     <string name="payment_card_name_label">Име на карта:</string>
 858.     <string name="payment_save_button">Запиши</string>
 859.     <string name="payment_successful_bottom_label">Управлявай своите разплащателни методи
 860.         от Моят А1 профил - Моите карти</string>
 861.     <string name="payments_see_more_text">Виж повече</string>
 862.     <string name="payment_delete_successful_message">Картата е успешно изтрита</string>
 863.     <string name="payment_reccurent_successful_message">Картата е успешно запазена за автоматично плащане.</string>
 864.     <string name="dialog_login_required_text">За да ползвате тази часто от приложението, моля да влезте с потребителски профил</string>
 865.     <string name="extra_list_no_additional_extras">Няма налични допълнителни пакети за активация</string>
 866.     <string name="inactive_extra_access">Услугата е достъпна само за активни абонати</string>
 867.     <string name="inactive_credit_limit_access">Услугата е достъпна само за активни абонати</string>
 868.     <string name="inactive_manage_service_access">Услугата е достъпна само за активни абонати</string>
 869.     <string name="favorite_number_prepaid_more_info">Първото въвеждане на ВИП номер е безплатно. Всяка следваща промяна се таксува по 0,60 лв.
 870.         с ДДС и сумата се приспада от наличната в предплатената карта.Разговорите с този номер са безплатни.</string>
 871.     <string name="roaming_successful_deactivation_dialog_additional_tarrif">Заявката е приета и ще бъде изпълнена до 24 часa. Изчакай получаването на потвърдително съобщение. Благодарим ти, че използваш услугите на А1</string>
 872.     <string name="device_leasing_empty_message">Няма закупени устройства. Разгледай най-подходящите оферти тук.</string>
 873.     <string name="home_fixed_bundle_title">Пакет услуги</string>
 874.     <string name="prima_invalid_msisdn_type">Въведеният номер не е на А1 предплатена услуга.</string>
 875.  
 876.     <!-- Security code -->
 877.     <string name="sc_waiting_for_approval_dialog">SC_WAITING_FOR_APPROVAL_TEXT</string>
 878.     <string name="sc_declined_dialog">SC_DECLINED_TEXT</string>
 879.     <string name="sc_approved_dialog">SC_APPROVED_TEXT</string>
 880.  
 881.     <string name="error_type_invalid_username_or_password">EC_Invalid_Username_Or_Password</string>
 882.     <string name="error_type_soap_not_active_status">Номерът е неактивен и не може да бъде добавен.</string>
 883.     <string name="error_type_security_code_none">EC_Verfication_Security_Code_None</string>
 884.     <string name="error_type_invalid_dealer_location">EC_Invalid_Dealer_Location</string>
 885.     <string name="error_type_verification_code_not_existing">EC_Verification_Code_Not_Existing</string>
 886.     <string name="error_type_user_has_security_code">EC_User_Has_Security_Code</string>
 887.     <string name="error_type_service_contract_missing">EC_Service_Contract_Missing</string>
 888.     <string name="error_type_pid_has_security_code">EC_Pid_Has_Security_Code</string>
 889.     <string name="error_type_register_verification_code_none">EC_Register_Verification_Code_None</string>
 890.     <string name="error_type_register_security_code_none">EC_Register_Security_Code_None</string>
 891.     <string name="error_type_pid_has_services">EC_Pid_Has_Services</string>
 892.     <string name="error_type_pid_has_no_services">EC_Pid_Has_No_Services</string>
 893.     <string name="error_type_pid_has_no_mobile_services">EC_Pid_Has_No_Mobile_Services</string>
 894.     <string name="error_type_phone_info_not_found">EC_Phone_Info_Not_Found</string>
 895.     <string name="error_type_msisdn_required">EC_Msisdn_Required</string>
 896.     <string name="error_type_missing_header">EC_Missing_Header</string>
 897.     <string name="error_type_invalid_communication_channel">EC_Invalid_Communication_Channel</string>
 898.     <string name="error_type_comm_channel_not_mobile">EC_Comm_Channel_Not_Mobile</string>
 899.     <string name="error_type_comm_channel_provided">EC_Comm_Channel_Provided</string>
 900.     <string name="error_type_canont_send_email_for_voice_service">EC_Cannot_Send_Email_For_Voice_Service</string>
 901.     <string name="error_type_invalid_account_type">EC_Invalid_Account_Type</string>
 902.     <string name="error_type_fnf_msisdn_required">@string/generic_error_message</string>
 903.     <string name="error_type_provide_security_code">@string/generic_error_message</string>
 904.     <string name="error_type_business_not_allowed">@string/generic_error_message</string>
 905.     <string name="error_type_not_allowed">@string/generic_error_message</string>
 906.     <string name="error_type_fnf_services_list_null">@string/generic_error_message</string>
 907.     <string name="error_type_credit_limit_max_value_reached">@string/generic_error_message</string>
 908.     <string name="error_type_sim_setting_not_found">@string/generic_error_message</string>
 909.     <string name="error_type_no_credit_limit_value">@string/generic_error_message</string>
 910.     <string name="error_type_invalid_new_credit_limit_value">@string/generic_error_message</string>
 911.     <string name="error_type_invalid_imei">Въведеният IMEI е невалиден</string>
 912.     <string name="error_type_msisdn_not_postpaid">EC_Msisdn_Not_Postpaid</string>
 913.     <string name="error_type_not_enough_credit">Проверката на PUK код се таксува 3,90 лв. с ДДС. Наличната сума в предплатената карта не е достатъчна, за да бъде извършена проверката.</string>
 914.  
 915.     <string name="business_restrictions_access_denied">Нямате достъп!</string>
 916.     <string name="generic_error_message">Услугата е недостъпна. Моля, опитайте по-късно.</string>
 917.     <string name="services_large_segment_landing_title">Избор на фирма</string>
 918.     <string name="services_large_segment_company">Фирма</string>
 919.     <string name="services_large_segment_bulstat">Булстат</string>
 920.     <string name="services_large_segment_manage">Управлявай</string>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top