pan7nikt

Osoby2

Oct 25th, 2021 (edited)
287
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --Osoby mieszkające w łodzi
 2. SELECT * FROM osoby WHERE Miasto = 'Łódź';
 3.  
 4. --Wszystkie osoby mieszkające w mieście zaczynającym się frazą "Nowy"
 5. SELECT * FROM osoby WHERE Miasto LIKE 'Nowy%';
 6.  
 7. --Losowo wybrane 3 osoby
 8. SELECT * FROM osoby ORDER BY RAND() LIMIT 3;
 9.  
 10. --Od najmłodszej do najstarszej
 11. SELECT * FROM osoby ORDER BY Data_ur DESC;
 12.  
 13. --Wiek w latach
 14. SELECT Imie,Nazwisko,TIMESTAMPDIFF(YEAR, Data_ur, CURDATE()) AS wiek FROM osoby;
 15.  
 16. --Zmiana Nazwiska 'Zaręba-Kolska' na 'Zaręba'
 17. UPDATE osoby SET Nazwisko='Zaręba-Kolska' WHERE Nazwisko='Zaręba';
 18.  
 19. --Zmiana miesiąca urodzenia na sierpień
 20. UPDATE osoby SET Data_ur='1980-08-11' WHERE Nazwisko='Siekiera';
 21.  
 22. --Dwie ostatnie cyfry numeru PESEL
 23. SELECT Imie,Nazwisko,PESEL,RIGHT(PESEL,2) AS Cyfry FROM osoby;
 24.  
 25. --Osoby urodzone w wakacje
 26. SELECT * FROM osoby WHERE MONTH(Data_ur)='7' OR MONTH(Data_ur)='8';
 27.  
 28. --Usunięcie rekordu 9
 29. DELETE FROM osoby WHERE ID_Osoba='9';
RAW Paste Data