Advertisement
Guest User

dgen_mod log

a guest
Jan 23rd, 2022
56
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 18.95 KB | None | 0 0
 1. = DGenMOD 2.1.0.0 (31/12/2020) =
 2. MaxFLAK=10
 3. MaxBomberSkill=0
 4. Distance=Full
 5. AI=Normal
 6. Missions=Normal
 7. AirIntensity=High
 8. GroundIntensity=Medium
 9. SlowFire=50.0
 10. PromotionRate=1.90
 11. DeF
 12. Campain set de, Army - Kiev41, NewMap set as False
 13. Plane BF_109F2 found: fighter - true, plclass - LIGHT.
 14. Plane BF_109F2: Side - Axis, Nation - Germany, Range - 480 km, Fuel - 300 kg.
 15. naval set as False (BF_109F2, Kiev41)
 16. EnemyNation from settings:
 17. WarDB.ReadDBN - Begin
 18. WarDB.ReloadPlaneDB - Begin
 19. Load DGen\data\AllPlaneDB.dat
 20. WarDB.ReloadPlaneDB - End
 21. Kiev:Kiev41
 22. Inherits Kiev41
 23. Load DGen\data\KievTowns.dat
 24. 37474.2 175861.28 1 Ovruch
 25. 53728.07 165928.36 0 Narodichi
 26. 86073.02 171901.46 0 Kabany
 27. 104747.17 181279.23 0 Novo-Shepelichi
 28. 131916.79 183585.02 0 Kolyban
 29. 167053.67 174506.79 0 Kolpyta
 30. 161149.57 195987.35 0 Plekhovo
 31. 196258.98 183394.76 1 Chernigov
 32. 231166.16 190309.16 1 Berezna
 33. 270843.14 172700.8 1 Yaduty
 34. 277082.02 151358.78 0 Pliski
 35. 220727.04 173152.3 0 Kulikovka
 36. 192327.28 159711.06 0 Olishevka
 37. 119591.84 166379.85 0 Chernobyl
 38. 86632.6 147417 0 Terlakhovka
 39. 55027.86 147868.5 0 Kalinovka
 40. 27938.07 143805.03 1 Korosten
 41. 16253.87 112200.28 1 Volodarsk
 42. 62306.5 127099.67 0 Malin
 43. 111045.86 129460.8 0 Katuzhanka
 44. 121267.48 146898.73 1 Gornostaipol
 45. 132288.45 132066.13 0 Yasnogorodka
 46. 144027.35 134775.1 0 Chernin
 47. 184906.21 135966.8 0 Kozelets
 48. 203173.38 122584.7 0 Bobrovitsa
 49. 216718.27 137032.59 1 Nosovka
 50. 239744.59 145611.02 1 Nezhin
 51. 274003.61 131163.13 1 Ichnya
 52. 274003.61 108136.82 1 Priluki
 53. 234723.42 114457.77 0 Makeevka
 54. 171062.43 109942.8 1 Gogolev
 55. 131330.75 118972.73 0 Lutezh
 56. 128170.27 100009.88 0 Svyatoshino
 57. 108755.93 111297.29 0 Gostomel
 58. 93856.55 99106.89 0 Makarov
 59. 63154.79 101364.37 1 Radomyshl
 60. 53673.37 87819.48 1 Korostyshev
 61. 29798.76 99106.89 1 Chernyakhov
 62. 30250.26 82853.02 2 Zhitomir
 63. 74045.41 66599.15 1 Khodorkov
 64. 99329.21 67050.64 0 Fastov
 65. 123710.01 77435.06 1 Vasilkov
 66. 137706.4 97300.9 2 Kiev
 67. 145381.84 71114.11 1 Obukhov
 68. 172020.13 89625.46 1 Borispoli
 69. 179640.86 58020.72 0 Rzhischev
 70. 206279.15 66599.15 1 Pereyaslav-Khmelnitsky
 71. 232465.94 81047.03 1 Yagotin
 72. 282130.55 79241.05 1 Piryatin
 73. 272649.12 39057.87 1 Bogodukhov
 74. 251428.79 13774.07 1 Cherkassy
 75. 218906.43 23869.78 0 Moshny
 76. 207633.64 39057.87 1 Kanev
 77. 204924.66 3389.65 0 Gorodische
 78. 190025.28 13322.57 1 Korsun-Shevchenko
 79. 161581.01 48539.29 1 Kagarlyk
 80. 162483.1 24609.98 1 Boguslav
 81. 155711.55 11065.09 1 Medvin
 82. 135394.22 25512.97 1 Tarascha
 83. 131330.75 47184.8 0 Uzin
 84. 111013.41 11516.59 1 Stavische
 85. 107401.44 46281.81 1 Bela_Tserkov
 86. 76248.19 25964.47 0 Severinovka
 87. 45094.94 15580.05 0 Lipovets
 88. 20317.34 49893.78 1 Berdichev
 89. 7675.44 13774.07 2 Vinnica
 90. 12984.56 181917.89 0 Slovechno
 91. 53438.28 196652.01 0 Vystupovichi
 92. 66393.02 176680.13 0 Davidki
 93. 75389.36 164085.25 0 Marianovka
 94. 87444.46 189275.01 0 Denisovichi
 95. 109935.32 193593.25 0 Radin
 96. 151693.44 167856.17 0 Sivki
 97. 181366.29 180278.67 0 Mihailo
 98. 195220.66 169662.98 0 Krasnoe
 99. 209794.73 180098.74 0 Vibli
 100. 215012.61 196292.16 0 Sodnov
 101. 259391.63 186396.18 0 Mena
 102. 276124.83 162465.91 1 Borzna
 103. 276484.68 140334.9 0 Krupichpol
 104. 256152.94 161386.34 0 Komarovka
 105. 230603.33 167863.71 0 Veresoch
 106. 214769.76 148071.76 0 Mrin
 107. 205593.49 137635.1 0 Kozary
 108. 189400.07 149331.24 0 Chemer
 109. 169608.12 139075.41 1 Oster
 110. 145138.06 153829.42 0 Glybov
 111. 104294.66 166244.37 0 Korogod
 112. 99796.49 139795.12 0 Ivankov
 113. 81443.95 131518.48 0 Kukhary
 114. 62011.85 138355.7 0 Dubrovo
 115. 46421.13 130438.92 0 Chepovichi
 116. 42642.67 161566.27 0 Vyazovka
 117. 14754 154549.12 0 Luginy
 118. 6657.29 139435.27 0 Luzny
 119. 14034.3 125760.82 0 Krakoschiny
 120. 37244.86 120542.94 0 Dabryn
 121. 51459.09 106328.72 0 Chaikovka
 122. 64413.82 115325.06 0 Veprem
 123. 84385.7 108487.84 0 Zabuyanie
 124. 124329.47 127020.31 0 Glebovka
 125. 137104.28 110467.04 0 Vyshgorod
 126. 152757.91 99311.57 0 Brovary
 127. 185864.46 118563.75 0 Zavorichi
 128. 199179.05 111906.45 0 Star.Basan
 129. 211414.07 107048.43 1 Nov.Basan
 130. 215192.54 98232.01 0 Voikovo
 131. 256152.94 105609.01 0 Rudovka
 132. 275405.12 97872.16 0 Linovitsy
 133. 271446.73 53970 0 Belousovka
 134. 251474.84 65485.32 0 Birlovka
 135. 244457.7 51099.23 0 Bezborodkovka
 136. 214589.84 42822.6 0 Leplyaevo
 137. 210811.37 85465.26 0 Berezan
 138. 180763.58 79887.53 0 Rogozov
 139. 157013.24 70711.26 1 Trepolie
 140. 140100.11 78448.12 0 Dmitrovichi
 141. 131283.69 58836.09 0 Makeievka
 142. 114550.5 65133.53 0 Ksaverovka
 143. 115630.06 93022.19 0 Belgorodka
 144. 96860.19 82226.58 0 Byshevtsy
 145. 77485.56 83486.07 0 Brusilov
 146. 52178.79 71430.97 0 Ivnitsa
 147. 42822.6 88883.87 0 Studentsy
 148. 7736.86 101478.76 0 Chervonoarmeiskoe
 149. 3598.54 71790.82 0 Dryglov
 150. 31847.06 66932.8 0 Kodnya
 151. 31667.13 45701.43 0 Kazatin
 152. 49479.89 50739.38 0 Levkov
 153. 72330.6 55057.62 0 Popelnya
 154. 96800.66 39044.13 0 Nastahsha
 155. 108855.76 31847.06 0 Ozernaya
 156. 119651.37 19252.18 0 Ploskoe
 157. 132786.03 36705.08 1 Brevnov
 158. 144121.42 19432.1 1 Koshevata
 159. 156896.23 31127.35 1 Varapyshy
 160. 172729.8 32566.76 1 Mironovka
 161. 192521.75 24470.05 0 Tagancha
 162. 248416.09 33106.54 1 Zolotonosha
 163. 268927.75 21051.44 1 Irkliev
 164. 272526.29 2698.9 0 Dolgovatoe
 165. 205053.71 13494.52 0 Derenkovets
 166. 177165.05 11695.25 0 Steblev
 167. 93319.12 7377 0 Tsybulev
 168. 63991.04 32566.76 0 Glinovovtsy
 169. 31244.35 34186.11 0 Samgorodok
 170. 20628.67 9895.98 0 Voronovitsa
 171. EnemyNation from stock: USSR
 172. WarDB.setSkillLevels - Begin
 173. WarDB.setSkillLevels - Begin
 174. WarDB.setSkillLevels - Begin
 175. WarDB.setSkillLevels - Begin
 176. WarDB.setSkillLevels - Begin
 177. WarDB.setSkillLevels - Begin
 178. WarDB.setSkillLevels - Begin
 179. WarDB.setSkillLevels - Begin
 180. WarDB.setSkillLevels - Begin
 181. WarDB.setSkillLevels - Begin
 182. WarDB.setSkillLevels - Begin
 183. WarDB.setSkillLevels - Begin
 184. WarDB.setSkillLevels - Begin
 185. WarDB.setSkillLevels - Begin
 186. WarDB.setSkillLevels - Begin
 187. WarDB.setSkillLevels - Begin
 188. WarDB.setSkillLevels - Begin
 189. WarDB.setSkillLevels - Begin
 190. WarDB.setSkillLevels - Begin
 191. WarDB.setSkillLevels - Begin
 192. WarDB.setSkillLevels - Begin
 193. WarDB.setSkillLevels - Begin
 194. WarDB.setSkillLevels - Begin
 195. ReadDB sorties:1
 196. Load DGen\data\AllWing.dat
 197. 3_ZG1_ wFighter Axis Germany
 198. I_JG3 wFighter Axis Germany
 199. I_JG5_1 wFighter Axis Germany
 200. I_JG5_3 wFighter Axis Germany
 201. I_KG1 wBomber Axis Germany
 202. I_KG26 wBomber Axis Germany
 203. I_LG2 wFighter Axis Germany
 204. I_StG2 wDBomber Axis Germany
 205. II_JG27 wFighter Axis Germany
 206. II_JG3 wFighter Axis Germany
 207. II_JG5_1 wFighter Axis Germany
 208. II_JG5_2 wFighter Axis Germany
 209. II_JG5_3 wFighter Axis Germany
 210. II_KG1 wBomber Axis Germany
 211. II_KG26 wBomber Axis Germany
 212. II_StG2 wDBomber Axis Germany
 213. III_JG27 wFighter Axis Germany
 214. III_JG3 wFighter Axis Germany
 215. III_JG5_1 wFighter Axis Germany
 216. III_JG5_3 wFighter Axis Germany
 217. III_KG1 wBomber Axis Germany
 218. III_KG26 wBomber Axis Germany
 219. III_StG2 wDBomber Axis Germany
 220. IV_StG2 wDBomber Axis Germany
 221. Stab_JG27 wFighter Axis Germany
 222. Stab_JG51 wFighter Axis Germany
 223. Stab_JG53 wFighter Axis Germany
 224. Stab_KG1 wBomber Axis Germany
 225. Stab_KG26 wBomber Axis Germany
 226. Stab_StG2 wDBomber Axis Germany
 227. ZG1_I wFighter Axis Germany
 228. ZG1_II wFighter Axis Germany
 229. ZG1_III wFighter Axis Germany
 230. 116IAP wFighter Allies USSR
 231. 11GvIAP wFighter Allies USSR
 232. 120IAP wFighter Allies USSR
 233. 12GvIAP wFighter Allies USSR
 234. 131IAP wFighter Allies USSR
 235. 148IAP wFighter Allies USSR
 236. 160IAP wFighter Allies USSR
 237. 161IAP wFighter Allies USSR
 238. 163IAP wFighter Allies USSR
 239. 165IAP wFighter Allies USSR
 240. 166GvShAP wAttack Allies USSR
 241. 16GvIAP wFighter Allies USSR
 242. 175ShAP wAttack Allies USSR
 243. 176IAP wFighter Allies USSR
 244. 178IAP wFighter Allies USSR
 245. 183IAP wFighter Allies USSR
 246. 190ShAP wAttack Allies USSR
 247. 210ShAP wAttack Allies USSR
 248. 218ShAP wAttack Allies USSR
 249. 237IAP wFighter Allies USSR
 250. 237ShAP wAttack Allies USSR
 251. 239IAP wFighter Allies USSR
 252. 254IAP wFighter Allies USSR
 253. 270IAP wFighter Allies USSR
 254. 272IAP wFighter Allies USSR
 255. 279IAP wFighter Allies USSR
 256. 296IAP wFighter Allies USSR
 257. 34BAP wBomber Allies USSR
 258. 3GvIAP wFighter Allies USSR
 259. 3IAK wFighter Allies USSR
 260. 40GvIAP wFighter Allies USSR
 261. 430ShAP wAttack Allies USSR
 262. 431ShAP wAttack Allies USSR
 263. 511IAP wFighter Allies USSR
 264. 530IAP wFighter Allies USSR
 265. 5GvIAP wFighter Allies USSR
 266. 614ShAP wAttack Allies USSR
 267. 617ShAP wAttack Allies USSR
 268. 61ShAP wAttack Allies USSR
 269. 61ShAP wAttack Allies USSR
 270. 672ShAP wAttack Allies USSR
 271. 688ShAP wAttack Allies USSR
 272. 6GvIAP wFighter Allies USSR
 273. 728IAP wFighter Allies USSR
 274. 7GvShAP wAttack Allies USSR
 275. 810ShAP wAttack Allies USSR
 276. 874ShAP wAttack Allies USSR
 277. 88GvIAP wFighter Allies USSR
 278. 8GvShAP wAttack Allies USSR
 279. 94GvShAP wAttack Allies USSR
 280. 995ShAP wAttack Allies USSR
 281. 9GvIAP wFighter Allies USSR
 282. WingList.TestWing - Begin
 283. TestWing(Axis,II_JG5_2): II_JG5_2 0 00
 284. WingList.TestWing - End
 285. WingList.Init - Begin
 286. WingList.Init - End
 287. Blue skill set: 55 40 4
 288. Red skill set: 5 10 30
 289. WingList.TestWing - Begin
 290. TestWing(Axis,Stab_JG27): Stab_JG27 4 10
 291. WingList.TestWing - End
 292. WingList.TestWing - Begin
 293. TestWing(Axis,Stab_JG51): Stab_JG51 4 10
 294. WingList.TestWing - End
 295. WingList.TestWing - Begin
 296. TestWing(Axis,I_JG3): I_JG3 4 10
 297. WingList.TestWing - End
 298. WingList.TestWing - Begin
 299. TestWing(Axis,II_JG5_1): II_JG5_1 4 10
 300. WingList.TestWing - End
 301. WingList.TestWing - Begin
 302. TestWing(Axis,III_JG5_1): III_JG5_1 4 10
 303. WingList.TestWing - End
 304. WingList.TestWing - Begin
 305. TestWing(Axis,II_JG5_1): II_JG5_1 4 10
 306. WingList.TestWing - End
 307. WingList.TestWing - Begin
 308. TestWing(Axis,I_JG3): I_JG3 4 10
 309. WingList.TestWing - End
 310. WingList.TestWing - Begin
 311. TestWing(Allies,120IAP): 120IAP 4 10
 312. WingList.TestWing - End
 313. WingList.TestWing - Begin
 314. TestWing(Allies,3IAK): 3IAK 4 10
 315. WingList.TestWing - End
 316. WingList.TestWing - Begin
 317. TestWing(Allies,176IAP): 176IAP 4 10
 318. WingList.TestWing - End
 319. WingList.TestWing - Begin
 320. TestWing(Allies,3IAK): 3IAK 4 10
 321. WingList.TestWing - End
 322. WingList.TestWing - Begin
 323. TestWing(Allies,3IAK): 3IAK 4 10
 324. WingList.TestWing - End
 325. Inherits operations from DGen\opsKiev41-N.dat
 326. Operation 0 - oRuBalloon
 327. Operation 1 - oRuBalloon
 328. Operation 2 - oDeBalloon
 329. Operation 3 - oDeBalloon
 330. Operation 4 - oRedRescue
 331. Operation 5 - oRedRescue
 332. Operation 6 - oRedRescue
 333. Operation 7 - oRedRescue
 334. Operation 8 - oRedVerify
 335. Operation 9 - oRedVerify
 336. Operation 10 - oRedVerify
 337. Operation 11 - oRedVerify
 338. Operation 12 - oBlueRescue
 339. Operation 13 - oBlueRescue
 340. Operation 14 - oBlueRescue
 341. Operation 15 - oBlueRescue
 342. Operation 16 - oBlueVerify
 343. Operation 17 - oBlueVerify
 344. Operation 18 - oBlueVerify
 345. Operation 19 - oBlueVerify
 346. Operation 20 - oRedReconTown
 347. Operation 21 - oRedReconTown
 348. Operation 22 - oRedReconTown
 349. Operation 23 - oRedReconTown
 350. Operation 24 - oBlueReconTown
 351. Operation 25 - oBlueReconTown
 352. Operation 26 - oBlueReconTown
 353. Operation 27 - oBlueReconTown
 354. Operation 28 - oBlueScramble
 355. Operation 29 - oBlueScramble
 356. Operation 30 - oBlueScramble
 357. Operation 31 - oBlueScramble
 358. Operation 32 - oBlueAttackAF
 359. Operation 33 - oBlueAttackAF
 360. Operation 34 - oBlueAttackAF
 361. Operation 35 - oBlueAttackArmor
 362. Operation 36 - oBlueAttackArmor
 363. Operation 37 - oBlueAttackArmor
 364. Operation 38 - oBlueAttackArmor
 365. Operation 39 - oBlueAttackArmor
 366. Operation 40 - oBlueAttackArmor
 367. Operation 41 - oBlueAttackArmor
 368. Operation 42 - oBlueAttackCluster
 369. Operation 43 - oBlueAttackCluster
 370. Operation 44 - oBlueAttackCluster
 371. Operation 45 - oBlueAttackCluster
 372. Operation 46 - oBlueAttackCluster
 373. Operation 47 - oBlueAttackCluster
 374. Operation 48 - oBlueAttackCluster
 375. Operation 49 - oBlueAttackBridge
 376. Operation 50 - oBlueAttackBridge
 377. Operation 51 - oBlueAttackBridge
 378. Operation 52 - oBlueAttackBridge
 379. Operation 53 - oBlueAttackSoft
 380. Operation 54 - oBlueAttackSoft
 381. Operation 55 - oBlueAttackSoft
 382. Operation 56 - oBlueAttackSoft
 383. Operation 57 - oBlueAttackSoft
 384. Operation 58 - oBlueBombAF
 385. Operation 59 - oBlueBombAF
 386. Operation 60 - oBlueBombAF
 387. Operation 61 - oBlueBombAF
 388. Operation 62 - oBlueBombAF
 389. Operation 63 - oBlueBombAF
 390. Operation 64 - oBlueBombAF
 391. Operation 65 - oBlueBombArmor
 392. Operation 66 - oBlueBombArmor
 393. Operation 67 - oBlueBombArmor
 394. Operation 68 - oBlueBombArmor
 395. Operation 69 - oBlueBombArmor
 396. Operation 70 - oBlueBombArmor
 397. Operation 71 - oBlueBombBridge
 398. Operation 72 - oBlueBombBridge
 399. Operation 73 - oBlueBombBridge
 400. Operation 74 - oBlueBombBridge
 401. Operation 75 - oBlueBombBridge
 402. Operation 76 - oBlueBombBridge
 403. Operation 77 - oBlueBombBridge
 404. Operation 78 - oBlueBombSoft
 405. Operation 79 - oBlueBombSoft
 406. Operation 80 - oBlueBombSoft
 407. Operation 81 - oBlueBombSoft
 408. Operation 82 - oBlueBombSoft
 409. Operation 83 - oBlueBombSoft
 410. Operation 84 - oBlueBombTown
 411. Operation 85 - oBlueBombTown
 412. Operation 86 - oBlueBombTown
 413. Operation 87 - oBlueBombTown
 414. Operation 88 - oBlueBombTown
 415. Operation 89 - oBlueBombTown
 416. Operation 90 - oBlueBombTown
 417. Operation 91 - oBlueBombTown
 418. Operation 92 - oBlueBombCluster
 419. Operation 93 - oBlueBombCluster
 420. Operation 94 - oBlueBombCluster
 421. Operation 95 - oBlueBombCluster
 422. Operation 96 - oBlueBombCluster
 423. Operation 97 - oBlueBombCluster
 424. Operation 98 - oBlueBombCluster
 425. Operation 99 - oBlueBombCluster
 426. Operation 100 - oBlueBTransfer
 427. Operation 101 - oBlueBTransfer
 428. Operation 102 - oBlueDefendAF
 429. Operation 103 - oBlueDefendAF
 430. Operation 104 - oBlueDefendAF
 431. Operation 105 - oBlueDefendAF
 432. Operation 106 - oBlueDefendAF
 433. Operation 107 - oBlueDefendAF
 434. Operation 108 - oBlueDefendArmor
 435. Operation 109 - oBlueDefendArmor
 436. Operation 110 - oBlueDefendArmor
 437. Operation 111 - oBlueDefendArmor
 438. Operation 112 - oBlueDefendArmor
 439. Operation 113 - oBlueDefendArmor
 440. Operation 114 - oBlueDefendArmor
 441. Operation 115 - oBlueDefendCluster
 442. Operation 116 - oBlueDefendCluster
 443. Operation 117 - oBlueDefendCluster
 444. Operation 118 - oBlueDefendCluster
 445. Operation 119 - oBlueDefendCluster
 446. Operation 120 - oBlueDefendCluster
 447. Operation 121 - oBlueDefendCluster
 448. Operation 122 - oBlueDefendSoft
 449. Operation 123 - oBlueDefendSoft
 450. Operation 124 - oBlueDefendSoft
 451. Operation 125 - oBlueDefendSoft
 452. Operation 126 - oBlueDefendSoft
 453. Operation 127 - oBlueDefendSoft
 454. Operation 128 - oBlueDefendSoft
 455. Operation 129 - oBlueDefendSoft
 456. Operation 130 - oBlueFreeHunt
 457. Operation 131 - oBlueFreeHunt
 458. Operation 132 - oBlueFreeHunt
 459. Operation 133 - oBlueFreeHunt
 460. Operation 134 - oBlueFTransfer
 461. Operation 135 - oBlueFTransfer
 462. Operation 136 - oBlueParadropEscort
 463. Operation 137 - oBlueParadropEscort
 464. Operation 138 - oBlueParadropEscort
 465. Operation 139 - oBlueParadropEscort
 466. Operation 140 - oBlueParadropEscort
 467. Operation 141 - oBlueParadropEscort
 468. Operation 142 - oBlueParadropIntercept
 469. Operation 143 - oBlueParadropIntercept
 470. Operation 144 - oBluePatrol
 471. Operation 145 - oBluePatrol
 472. Operation 146 - oBluePatrol
 473. Operation 147 - oBluePatrolAF
 474. Operation 148 - oBluePatrolAF
 475. Operation 149 - oBluePatrolAF
 476. Operation 150 - oBluePatrolArmor
 477. Operation 151 - oBluePatrolArmor
 478. Operation 152 - oBluePatrolArmor
 479. Operation 153 - oBluePatrolBridge
 480. Operation 154 - oBluePatrolBridge
 481. Operation 155 - oBluePatrolBridge
 482. Operation 156 - oBluePatrolSoft
 483. Operation 157 - oBluePatrolSoft
 484. Operation 158 - oBluePatrolSoft
 485. Operation 159 - oBluePatrolTown
 486. Operation 160 - oBlueReconEscort
 487. Operation 161 - oBlueReconIntercept
 488. Operation 162 - oBlueReconIntercept
 489. Operation 163 - oBlueTranIntercept
 490. Operation 164 - oBlueTranIntercept
 491. Operation 165 - oBlueTranIntercept
 492. Operation 166 - oRedScramble
 493. Operation 167 - oRedScramble
 494. Operation 168 - oRedScramble
 495. Operation 169 - oRedScramble
 496. Operation 170 - oRedAttackAF
 497. Operation 171 - oRedAttackAF
 498. Operation 172 - oRedAttackAF
 499. Operation 173 - oRedAttackAF
 500. Operation 174 - oRedAttackAF
 501. Operation 175 - oRedAttackAF
 502. Operation 176 - oRedAttackAF
 503. Operation 177 - oRedAttackShips
 504. Operation 178 - oRedAttackShips
 505. Operation 179 - oRedAttackShips
 506. Operation 180 - oRedAttackShips
 507. Operation 181 - oRedAttackShips
 508. Operation 182 - oRedAttackShips
 509. Operation 183 - oRedAttackShips
 510. Operation 184 - oRedAttackArmor
 511. Operation 185 - oRedAttackArmor
 512. Operation 186 - oRedAttackArmor
 513. Operation 187 - oRedAttackArmor
 514. Operation 188 - oRedAttackArmor
 515. Operation 189 - oRedAttackArmor
 516. Operation 190 - oRedAttackArmor
 517. Operation 191 - oRedAttackCluster
 518. Operation 192 - oRedAttackCluster
 519. Operation 193 - oRedAttackCluster
 520. Operation 194 - oRedAttackCluster
 521. Operation 195 - oRedAttackCluster
 522. Operation 196 - oRedAttackCluster
 523. Operation 197 - oRedAttackCluster
 524. Operation 198 - oRedAttackSoft
 525. Operation 199 - oRedAttackSoft
 526. Operation 200 - oRedAttackSoft
 527. Operation 201 - oRedAttackSoft
 528. Operation 202 - oRedAttackSoft
 529. Operation 203 - oRedAttackSoft
 530. Operation 204 - oRedAttackSoft
 531. Operation 205 - oRedAttackSoft
 532. Operation 206 - oRedBombAF
 533. Operation 207 - oRedBombAF
 534. Operation 208 - oRedBombAF
 535. Operation 209 - oRedBombArmor
 536. Operation 210 - oRedBombArmor
 537. Operation 211 - oRedBombArmor
 538. Operation 212 - oRedBombBridge
 539. Operation 213 - oRedBombBridge
 540. Operation 214 - oRedBombBridge
 541. Operation 215 - oRedBombSoft
 542. Operation 216 - oRedBombSoft
 543. Operation 217 - oRedBombCluster
 544. Operation 218 - oRedBombCluster
 545. Operation 219 - oRedBombSoft
 546. Operation 220 - oRedBombTown
 547. Operation 221 - oRedBTransfer
 548. Operation 222 - oRedBTransfer
 549. Operation 223 - oRedDefendAF
 550. Operation 224 - oRedDefendAF
 551. Operation 225 - oRedDefendAF
 552. Operation 226 - oRedDefendAF
 553. Operation 227 - oRedDefendAF
 554. Operation 228 - oRedDefendArmor
 555. Operation 229 - oRedDefendArmor
 556. Operation 230 - oRedDefendArmor
 557. Operation 231 - oRedDefendArmor
 558. Operation 232 - oRedDefendArmor
 559. Operation 233 - oRedDefendArmor
 560. Operation 234 - oRedDefendArmor
 561. Operation 235 - oRedDefendCluster
 562. Operation 236 - oRedDefendCluster
 563. Operation 237 - oRedDefendCluster
 564. Operation 238 - oRedDefendCluster
 565. Operation 239 - oRedDefendCluster
 566. Operation 240 - oRedDefendCluster
 567. Operation 241 - oRedDefendCluster
 568. Operation 242 - oRedPatrolCluster
 569. Operation 243 - oRedPatrolCluster
 570. Operation 244 - oRedPatrolCluster
 571. Operation 245 - oRedPatrolCluster
 572. Operation 246 - oRedPatrolCluster
 573. Operation 247 - oRedPatrolCluster
 574. Operation 248 - oRedPatrolCluster
 575. Operation 249 - oRedDefendBridge
 576. Operation 250 - oRedDefendBridge
 577. Operation 251 - oRedDefendBridge
 578. Operation 252 - oRedDefendBridge
 579. Operation 253 - oRedDefendSoft
 580. Operation 254 - oRedDefendSoft
 581. Operation 255 - oRedDefendSoft
 582. Operation 256 - oRedDefendSoft
 583. Operation 257 - oRedDefendSoft
 584. Operation 258 - oRedFTransfer
 585. Operation 259 - oRedFTransfer
 586. Operation 260 - oRedParadropIntercept
 587. Operation 261 - oRedParadropIntercept
 588. Operation 262 - oRedParadropIntercept
 589. Operation 263 - oRedParadropIntercept
 590. Operation 264 - oRedParadropIntercept
 591. Operation 265 - oRedParadropIntercept
 592. Operation 266 - oRedPatrol
 593. Operation 267 - oRedPatrol
 594. Operation 268 - oRedPatrol
 595. Operation 269 - oRedPatrol
 596. Operation 270 - oRedPatrolAF
 597. Operation 271 - oRedPatrolAF
 598. Operation 272 - oRedPatrolAF
 599. Operation 273 - oRedPatrolAF
 600. Operation 274 - oRedPatrolAF
 601. Operation 275 - oRedPatrolAF
 602. Operation 276 - oRedPatrolAF
 603. Operation 277 - oRedPatrolBridge
 604. Operation 278 - oRedPatrolBridge
 605. Operation 279 - oRedPatrolBridge
 606. Operation 280 - oRedPatrolBridge
 607. Operation 281 - oRedPatrolBridge
 608. Operation 282 - oRedPatrolBridge
 609. Operation 283 - oRedPatrolBridge
 610. Operation 284 - oRedPatrolTown
 611. Operation 285 - oRedPatrolTown
 612. Operation 286 - oRedPatrolTown
 613. Operation 287 - oRedPatrolTown
 614. Operation 288 - oRedPatrolTown
 615. Operation 289 - oRedPatrolTown
 616. Operation 290 - oRedPatrolTown
 617. Operation 291 - oRedPatrolTown
 618. Operation 292 - oRedReconEscort
 619. Operation 293 - oRedReconEscort
 620. Operation 294 - oRedReconIntercept
 621. Operation 295 - oRedReconIntercept
 622. Operation 296 - oRedFreeHunt
 623. Operation 297 - oRedFreeHunt
 624. Operation 298 - oRedFreeHunt
 625.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement