Advertisement
Guest User

/vrlg/ Recommended worlds list

a guest
Jun 21st, 2019
5,891
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.43 KB | None | 0 0
 1. -- General Lewd/Comfy --
 2.  
 3. BepBar
 4. wrld_cb2ac5cc-d50b-4267-8cc9-4ea90c71cd01
 5.  
 6. Bedroom -ねんね部屋- V2
 7. wrld_246b6079-e73f-4e02-babf-fcaa5b456f9e
 8.  
 9. Floatharr's Comfy Theater
 10. wrld_edd74699-3fd7-400d-94ff-bf678aba91f4
 11.  
 12. Winter Loft
 13. wrld_7bb3a3a8-0ac4-480d-98a4-90218580d772
 14.  
 15. Winter Loft【Dusk】
 16. wrld_c613338f-3bba-48c3-9790-0d61fa4ce03b
 17.  
 18. Let‘s Just H‼‼‼
 19. wrld_e0e29017-9061-432f-b3d7-b2005dc323fc
 20.  
 21. SleepoVR
 22. wrld_6b08d25f-e520-4f48-b613-1f3a1f8f85cd
 23.  
 24. Silent Beach
 25. wrld_99a5eb21-1d58-4f13-b66a-73d327c42705
 26.  
 27. Another Home
 28. wrld_96d4bcca-1177-45a9-8112-2dda6e043b74
 29.  
 30. Bedroom Theatre
 31. wrld_fff5d510-fc53-4e88-9d4e-1e0e45a17aff
 32.  
 33. The room of the rain
 34. wrld_fae3fa95-bc18-46f0-af57-f0c97c0ca90a
 35.  
 36. In my dream
 37. wrld_f9e76be4-7c78-4f9d-8bf5-6e68fec0ac40
 38.  
 39. -- Clubs --
 40.  
 41. Void Club
 42. wrld_7e10376a-29b6-43af-ac5d-6eb72732e90c
 43.  
 44. VOLT Dance Club
 45. wrld_eb29da5f-a3db-4a35-be57-9bc993d8d156
 46.  
 47. Sinister's Dungeon
 48. wrld_8f1c59cb-723a-41ff-89f3-ad95f7bf41b8
 49.  
 50. Club Despair
 51. wrld_243fcb18-9e82-4ea1-88dc-b15af3617ea2
 52.  
 53. The Pink Succubus
 54. wrld_ecf859ff-4860-4808-b4d3-4a8e4d91acf1
 55.  
 56. -- Onsens/Saunas --
 57.  
 58. The Onsen Spring - 温泉
 59. wrld_dae08a84-9a54-4e31-ba91-d2ca8b39505a
 60.  
 61. Mountain Spring
 62. wrld_58260f57-0076-41d3-a617-c0d0bc8f3d6f
 63.  
 64. Japan onsen
 65. wrld_8ae14cf8-c9b2-411d-8d0c-12a824fae275
 66.  
 67. Cabine Sauna
 68. wrld_edcee608-93b5-4b05-a24f-9228a593a06a
 69.  
 70. Firepit Sauna (w/ video player)
 71. wrld_34a041ab-83e5-404f-8ab9-6f8a6e0748ea
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement