SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 19th, 2019 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. /*Zadatak 2:
 3. Napisati program koji omogućava unos karaktera sve dok se ne popuni niz od 30 elemenata prema sljedećim pravilima:
 4. ·         Elementi niza mogu biti samo velika slova i brojevi.
 5. ·         Svaki naredni element u nizu treba da bude abecedno poslije prethodnog, odnosno u slučaju broja, dalje od nule na brojnoj osi (voditi računa da se međusobno porede samo slova i samo brojevi).
 6. ·         Ukupna suma ASCII kodova unesenih elemenata ne smije biti veća od 1000.
 7. Izlaz iz programa treba da budu dobiveni elementi niza. Testni primjer je urađen za niz od 5 elemenata.
 8.  
 9.  
 10. Unesite veliko slovo ili broj: D
 11. Unesite veliko slovo ili broj: 3
 12. Unesite veliko slovo ili broj: A
 13. Unesite veliko slovo ili broj: F
 14. Unesite veliko slovo ili broj: 0
 15. Unesite veliko slovo ili broj: 4
 16. Unesite veliko slovo ili broj: R
 17.  
 18. */
 19.  
 20. // charovi 65 - 90
 21. // brojevi 48 - 57
 22. #include <iostream>
 23.  
 24. using namespace std;
 25.  
 26. int v=5;
 27.  
 28.  
 29. int toA(char num){
 30.     return (int)num;
 31. }
 32.  
 33.  void unos(char niz[],int v){
 34.    
 35.     int asciiSuma =0;
 36.     char zadnjiChar =toA('@'), zadnjiInt =toA('/'),temp;
 37.    
 38.     for(int i=0; i<v; i++){
 39.         do{
 40.             cout << "Unesite niz[" << i << "]: ";
 41.             cin >> temp;
 42.            
 43.         }while((toA(temp)<65 || toA(temp)>90) && (toA(temp)<48 || toA(temp)>57) || asciiSuma+toA(temp)>1000);
 44.        
 45.         // charovi 65 - 90
 46.         // brojevi 48 - 57
 47.        
 48.         if (toA(temp) >= 65 && toA(temp)<=90 && toA(temp) > toA(zadnjiChar)){
 49.             niz[i] = temp;
 50.             zadnjiChar = niz[i];
 51.         }
 52.         else if ((toA(temp)>=48 && toA(temp) <=57) && toA(temp) > toA(zadnjiInt)){
 53.                
 54.                 niz[i] = temp;
 55.                 zadnjiInt = niz[i];
 56.             }else{
 57.                 i--;
 58.             }
 59.          
 60.            
 61.        
 62.        
 63.        
 64.        
 65.     }
 66.    
 67.    
 68. }
 69.  
 70. void ispis(char niz[], int v){
 71.    
 72.     for (int i=0; i<v; i++){
 73.         if (toA(niz[i]) >= 65 && toA(niz[i])<=90)
 74.             cout << niz[i] << endl;
 75.         else {
 76.             int ia = (int)niz[i];
 77.             cout << niz[i] << endl;
 78.         }
 79.     }
 80. }
 81.  
 82.  
 83. int main()
 84. {
 85.     char niz[v];
 86.     unos(niz,v);
 87.     ispis(niz,v);
 88.    
 89.    
 90.    
 91.     return 0;
 92. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top