idevpas

Pfizer propaganda zase klame!

Dec 21st, 2021 (edited)
46
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.98 KB | None | 0 0
 1. Pfizer propaganda zase klame!
 2. -------------
 3. https://www.aktuality.sk/clanok/vj4zrm7/koronavirus-vyse-polovica-neockovanych-proti-covid-19-nema-podla-studie-protilatky/
 4.  
 5. Mejnstrímová pfizer propaganda zase svinsky zavádza (a dobré by bolo pozrieť sa aj na metodiku použitú v tej "štúdii")!
 6. Lebo ľudia, ktorí doteraz neprekonali curvid, tak logicky disponujú veľmi dobrou prirodzenou bunkovou imunitou, ktorá je dôležitejšia než prirodzená proti-látková imunita tela!
 7. Ľudia, ktorí už curvid prekonali s miernymi až žiadnymi príznakmi (mimochodom, tzv. "bez-príznakový pacient" je ďalšia špinavá lož pro-curvid propagandy!), tak disponujú dobrou prirodzenou bunkovou imunitou, pričom pri slabom priebehu curvidu sa vlastné proti-látky tela vytvárajú iba v malom množstve až vôbec, čo je však úplne normálne vzhľadom na prítomnosť prirodzenej bunkovej imunity - teda ako tej najdôležitejšej zložky prirodzenej imunity človeka!
 8. Ak by to nebola pravda, tak je dnes už polka slovenského národa mŕtva!
 9. Čiže drvivá väčšina neočkovaných ľudí si nepotrebuje ničiť svoje zdravie tým americkým experimentálnym odpadom, ako ani ďalšími akože vakcínami akože proti curvidu!
 10. Títo ľudia pri dodržiavaní štandardných hygienických opatrení (ako je v prvom rade normálne umývanie rúk normálnym mydlom, odkašliavanie do vreckovky/rukáva a "PNka") predstavujú pre spoločnosť omnoho menšie riziko než akože očkovaní akože proti curvidu, ktorí sa nakazení veselo pohybujú medzi ostatnými ľuďmi!
 11. A čo sa týka toho dnešného nezmyselného masového zisťovania proti-látok u ľudí ohľadne korona-vírusov z marketingovej značky SARS-2, tak ide len o ďalší z odporných prostriedkov curvid propagandy, ako naďalej živiť v spoločnosti naratív súčasnej pseudo-pandémie curvidu!
 12. Dnes vo svete neprebieha žiadna skutočná pandémia!
 13. Skutočnú pandémiu sa tu snažia vyrobiť akurát len zapredaní agenti Pfizeru!
Add Comment
Please, Sign In to add comment