daily pastebin goal
16%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 14th, 2010 183 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. wodz@wodz-r61:~/rockbox-svn$ patch -p1 --dry-run <MAS-cleanup.diff
 2. patching file apps/codecs.c
 3. patching file apps/debug_menu.c
 4. patching file apps/menus/recording_menu.c
 5. patching file apps/mpeg.c
 6. patching file apps/plugin.h
 7. patching file apps/radio/radio.c
 8. patching file apps/recorder/peakmeter.c
 9. patching file apps/recorder/peakmeter.h
 10. patching file apps/recorder/recording.c
 11. patching file firmware/SOURCES
 12. patching file firmware/drivers/dac.c
 13. patching file firmware/drivers/audio/mas35xx.c
 14. patching file firmware/drivers/tuner/s1a0903x01.c
 15. patching file firmware/export/audiohw.h
 16. patching file firmware/drivers/dac.h
 17. patching file firmware/export/mas.h
 18. patching file firmware/export/mas35xx.h
 19. patching file firmware/drivers/dac.h
 20. patching file firmware/sound.c
 21. patching file firmware/mp3_playback.c
 22. patching file firmware/drivers/mas.c
 23. patching file firmware/test/i2c/main.c
 24. wodz@wodz-r61:~/rockbox-svn$ svn info
 25. Ścieżka: .
 26. URL: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk
 27. Katalog główny repozytorium: svn://svn.rockbox.org/rockbox
 28. UUID repozytorium: a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
 29. Wersja: 26847
 30. Rodzaj obiektu: katalog
 31. Zlecenie: normalne
 32. Autor ostatniej zmiany: amiconn
 33. Ostatnio zmieniona wersja: 26846
 34. Data ostatniej zmiany: 2010-06-14 19:49:30 +0200 (pon)
RAW Paste Data
Top