Advertisement
Guest User

Helft Piratenpartij bestuur stapt over naar Thierry Baudet

a guest
Sep 25th, 2016
7,105
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 6.98 KB | None | 0 0
 1. Namen van de bestuurders van de Piratenpartij
 2.  
 3. Maessen, Wiel – Voorzitter (exit 19 september 2016)
 4. Drost, Floor – Secretaris (exit 26 september 2016)
 5. Borgman, Henry – Penningmeester
 6. Louter, Roland – Algemeen bestuurslid (exit 26 september 2016)
 7. Boon, Luc – Algemeen bestuurslid (exit augustus 2016)
 8.  
 9. ----- Original Message ----
 10. From: Rogier Huurman <rogier.huurman@gmail.com>
 11. To: corean skills <floor@solcon.nl>, "Ledenraad Maillijst | Piratenpartij" <ledenraad@lists.piratenpartij.nl>
 12. Sent: Zon, 25 Sep 2016 23:26
 13. Subject: Besluit over bestuur, op Mumble maandagavond 21:00
 14.  
 15. Beste Floor,
 16.  
 17. Zoals Gijs en Rogier vanmiddag al hebben verteld, gaan we op korte termijn een ledenraadsvergadering houden om te beslissen over het mogelijk wegsturen van het bestuur. De vergadering staat gepland voor maandag 26 september om 21:00 op Mumble (op dinsdag zijn twee ledenraadsleden niet beschikbaar). Deze beslissing komt niet uit het niets vallen, hieronder volgt een lijst redenen die ons naar dit besluit toe bewegen. Je kunt schriftelijk reageren of op maandagavond je verhaal doen.
 18.  
 19. Voor alle bestuursleden gelden de volgende punten:
 20.  
 21. Een maand geleden is Luc Boon opgestapt. Toen heeft de ledenraad naar de zaak gekeken, met iedereen gesproken en de hoop uitgesproken dat iedereen beter met elkaar zou communiceren. Deze maandag is dan toch Wiel Maessen ook opgestapt. Dit maakt al duidelijk dat de samenwerking en sfeer niet goed is geweest in het bestuur.
 22.  
 23. Verschillende ledenraadsleden kregen zeer veel klachten binnen over het bestuur, uit verschillende organen binnen de partij.
 24.  
 25. De lijsttrekker heeft het vertrouwen in jullie opgezegd en wil niet meer met jullie samenwerken.
 26.  
 27. Bij verschillende incidenten in de afgelopen tijd van negatieve communicatie of miscommunicatie (gelekte mail van Rico, negatieve mails Henry, gemiste oproepen) heeft het bestuur geen verklaring gegeven geen excuses aangeboden, geen afkeuring uitgesproken over de misstappen van anderen, niet de eerste stap gezet om het vertrouwen te herstellen.
 28.  
 29. Tijdens de gesprekken van vandaag hebben Gijs en ik niet de wil gezien om naar de toekomst te kijken in plaats van in het verleden te blijven hangen. Te veel van het gesprek ging over zaken van maanden geleden, te weinig over de weg vooruit.
 30.  
 31. Inzake de vervanging van David van Deijk: artikel 11, https://wiki.piratenpartij.nl/reglementen:statuten#artikel_11het_presidium , derde lid, van de huidige statuten bepaalt:
 32.  
 33. "Wanneer het presidium haar statutaire taken of de taken aan haar in het huishoudelijk reglement toebedeeld verwaarloost, kan het bestuur of de ledenraad deze taak tijdelijk overnemen."
 34.  
 35. Het bestuur vond, dat dit het geval was, maar lichtte de Ledenraad hier niet over in. Het bestuur besloot eigenmachtig, Van Deijk uit zijn functie te ontheffen, en hem te vervangen door iemand die niet in het bestuur of in Ledenraad zit. Het bestuur lichtte ook hierover de Ledenraad niet in. Door aldus te handelen, overschreed het bestuur zijn bevoegdheden.
 36.  
 37. Voor jou in het bijzonder, Floor, gelden de volgende kritiekpunten:
 38.  
 39. Gaf geen tegengewicht (in ieder geval zichtbaar voor ons) in handelen overige bestuursleden.
 40. Toont een wantrouwen (niet alleen gebrek aan vertrouwen) naar voormalig bestuurslid Wiel Maessen.
 41.  
 42. De mail van 4 september aan Rico met de zin 'Op deze manier steek ik ook een vinger op, maar wel mijn middelvinger!'
 43.  
 44.  
 45. Waarschijnlijk zul je een aantal van deze punten kunnen weerleggen, of tegenspreken. Het is evengoed mogelijk dat er nog meer incidenten zijn waar wij als ledenraad niet van op de hoogte zijn of te weinig bronnen hebben kunnen verzamelen om ze hier te noemen. Het algehele beeld is zo negatief, dat wij het wegsturen van het hele bestuur overwegen.
 46.  
 47. Namens de ledenraad, Rogier Huurman
 48.  
 49. On 26/09/2016 00:32, floor@solcon.nl wrote:
 50. Geachte ledenraad,
 51.  
 52. Naar aanleiding van het gesprek van hedenmiddag waarbij nota bene de lijsttrekker na het zoveelste incident rondom haar 'club' eiste dat een medebestuurder zijn functie zou moeten neerleggen heb ik besloten om mijn voorzitterschap neer te leggen.
 53. De rol van de lijsttrekker binnen PPNL is er 1 die ik mijn naaste omgeving niet meer kan uitleggen.
 54. Ondanks mijn openlijke steun bij haar verkiezing moet ik namelijk erkennen dat ik mij zwaar heb vergist. Een lijsttrekker behoort namelijk NIET te besturen.
 55. Na die bewuste verkiezingen is er een parallelle 'club' ontstaan met in mijn ogen veel niet-Piraten. Alles moest in besloten clubjes met als enig doel; geen reputatieschade voor de lijsttrekker. De manier waarop de partij nu wordt gegijzeld, is niet de situatie waarvoor ik verantwoordelijk kan en wil zijn.
 56. Het wantrouwen richting oud-bestuurslid Wiel Maessen is in mijn ogen terecht. Het was deze bestuurder die de ontstane situatie aanmoedigde door niet-transparante afspraken van het zogenoemde 'kernteam' te faciliteren en te stimuleren. De communicatie-mailinglijsten werden ingeruild voor besloten Signal-groepjes. Van de open structuur van PPNL bleef zodoende weinig over.
 57. Wanneer wij regels hebben binnen de partij en deze zijn zelfs gepubliceerd op de website, dan houden wij ons daaraan. Het bestuur ziet daarop toe. Wanneer die regels met voeten worden getreden, is ingrijpen noodzakelijk. Zo werkt het nu eenmaal binnen een vereniging. Natuurlijk is het zo dat iedereen zijn stijl van schrijven heeft. Voor de ene leuk, voor de andere wat minder leuk. Maar dat maakt de inhoud niet anders. Van de spreekwoordelijke middelvinger in de context van die mail, neem ik daarom geen vingerkootje terug.
 58.  
 59. Als klokkenluider heb ik wel voor hetere vuren gestaan dan de houtkachel in Rico's tuin. Ik moet echter erkennen dat PPNL geen klokkenluiderspartij is, want dan was de kritiek wel serieus genomen en ik houd lijsttrekker Ancilla daarom medeverantwoordelijk voor de ontstane situatie.
 60.  
 61. Rest mij jullie nog mede te delen dat ik mij tevens terugtrek als kandidaat voor de kieslijst en mij hedenmiddag (25/09) heb aangesloten bij Forum voor Democratie van Thierry Baudet.
 62.  
 63.  
 64. Ik groet u allen!
 65.  
 66. Floor Drost
 67.  
 68. Roland Louter <roland.louter@piratenpartij.nl>
 69.  
 70. to Bestuur, ledenraad, communicatie, algemeen
 71. Beste Piraten,
 72.  
 73. Ik had mij verheugd op een fantastische campagne die ons als Piraten eindelijk die felbegeerde kamerzetel(s) zou brengen. Dat enthousiasme verging me echter snel nadat ik er achter kwam op welke achterbakse manier er een campagneteam opgezet werd. Van meet af aan was het bestuur daar niet bepaald welkom. Ook is er van zaken die voor ons als Piraten zeer belangrijk zijn, zoals democratie en transparantie, weinig te merken in dit campagneteam, maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de mate van vriendjespolitiek die daar welig tiert.
 74.  
 75. Ik kan niet anders doen dan concluderen dat de Piratenpartij niet langer haar eigen standpunten in de praktijk wil brengen. Daar pas ik voor. Ik zeg daarom bij deze mijn bestuursfunctie en lidmaatschap op en heb mij daarom vanmiddag (25/09/16) aangemeld bij Forum voor Democratie.
 76.  
 77. mvg,
 78.  
 79.  
 80. Roland Louter
 81. Piraat
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement