Kribo

Klima-4-NN-15juni

Jun 15th, 2020
129
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. print("Gratulerer! Du klarte å redusere forventa utslepp med ", "%.2f" % Spart, "gigatonn CO2. Temperaturen steig berre med","%.2f" % f[6], \
  2.       "grader og ", "%.2f" % (Flyktninger - g[6]), "millionar menneske kan takke deg for at dei ikkje har blitt klimaflyktningar!")
  3.  
  4. if (Spart > 256.7):
  5.     print("Veldig bra! Du valde alltid dei tiltaka som gav størst effekt!")
  6. else:
  7.     print("Bra forsøk! Du valde godt, men det fanst meir effektive tiltak.")
RAW Paste Data