daily pastebin goal
34%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2017 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import ikkunasto
 2. import matplotlib.pyplot as plt
 3. import numpy
 4. import os
 5.  
 6.  
 7. tila = {
 8.     "tekstilaatikko": None,
 9.     "xdata": [],
 10.     "ydata": [],
 11.     "instensiteettikeskiarvot": [],
 12.     "pisteet": [],
 13.     "ikkunan_tila": None,
 14.     "piirtoalue": None,
 15.     "kehys": None,
 16.     "datan_tila": False,
 17.     "kuvaajan_tila": False,
 18.     "kohinan_tila": False,
 19.     "kuvaaja": None,
 20.     "data_luettu": False
 21. }
 22.  
 23.  
 24.    
 25.  
 26. def lue_data(kansio):
 27.     """Lukee kaikki datatiedostot annetusta kansiosta.
 28.     Ohittaa tiedostot, jotka eivät ole päätteeltään .mydat sekä tiedostot,
 29.     joiden sisältämässä datassa on virheitä. Rikkinäisten tiedostojen nimet ilmoitetaan käyttäjälle."""
 30.     tiedot= []
 31.     virheelliset = []
 32.     tiedostot = os.listdir(kansio)
 33.    
 34.     for nimi in tiedostot:
 35.    
 36.         if nimi.endswith(".txt"): #testaa onko tiedosto tekstitiedosto
 37.             sopivuus = True
 38.             oikeapolku = os.path.join(kansio, nimi)
 39.             rivintiedot = []
 40.            
 41.             with open(oikeapolku, "r") as kohde:
 42.            
 43.                 for rivi in kohde.readlines():
 44.                     rivinsisalto = rivi.strip().split(" ")
 45.                     if len(rivinsisalto) == 2:
 46.                         try:
 47.                            
 48.                             rivinsisalto[0] = float(rivinsisalto[0])
 49.                             rivinsisalto[1] = float(rivinsisalto[1])
 50.                             rivintiedot.append(rivinsisalto)
 51.                         except ValueError:
 52.                             sopivuus = False
 53.                             break
 54.                     else:
 55.                         sopivuus = False
 56.                         break
 57.             if sopivuus == True:
 58.                 for k in rivintiedot:
 59.                     tiedot.append(k)
 60.             else:
 61.                 virheelliset.append(nimi)
 62.         else:
 63.             polku = os.path.join(kansio, nimi)
 64.             if os.path.isdir(polku):
 65.                 tiedot.append(lue_data(polku))
 66.             print(tiedot)
 67.     return tiedot, virheelliset, tiedostot
 68.  
 69.  
 70. #tämä funktio ottaa tiedoista energian ja intensiteetin arvot ja palauttaa intensiteetit summina
 71. def avaa_kansio():
 72.     if tila["data_luettu"] == True:
 73.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Data on jo luettu")
 74.     else:
 75.         kansio = ikkunasto.avaa_hakemistoikkuna("hakemisto","C:\\Users\\Keränen\\Desktop\\koodit")
 76.         tiedot, virheelliset, tiedostot = lue_data(kansio)
 77.         viesti0 = "luettiin {} riviä dataa.".format(len(tiedostot))
 78.  
 79.         for datapari in tiedot:
 80.             tila["xdata"].append(datapari[0])
 81.             tila["ydata"].append(datapari[1])
 82.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], viesti0)
 83.         listatesti = tila["ydata"]
 84.         datakirjastot = []
 85.         #tämä käy läpi 500 alkion joukkoja tiedot listasta ja lisää ne uuteen listaan
 86.         for i in range(int(len(tiedot)/500 + 0.95)):
 87.             alku = i*500
 88.             loppu = (i + 1) * 500
 89.             datakirjastot.append(listatesti[alku:loppu])
 90.         instensiteettikeskiarvot = []
 91.         n = 20
 92.  
 93.        
 94.         for i in range(500):
 95.             s = 0
 96.             for y in datakirjastot:
 97.                 s += y[i]
 98.        
 99.  
 100.             tila["instensiteettikeskiarvot"].append(s/n)
 101.         tila["datan_tila"] = True
 102.         tila["data_luettu"] = True
 103.  
 104.  
 105.  
 106. def piirra_spektri():
 107.     if tila["datan_tila"] is False:
 108.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Dataa ei ole luettu")
 109.     elif tila["kuvaajan_tila"] == False:
 110.         xdata = tila["xdata"]
 111.         kehys = ikkunasto.luo_kehys(tila["ikkunan_tila"], ikkunasto.YLA)
 112.         piirtoalue, kuvaaja = ikkunasto.luo_kuvaaja(kehys, valitse_datapiste, 600, 400)
 113.         kuva = kuvaaja.add_subplot(111)
 114.         kuva.plot(xdata[0:500], tila["instensiteettikeskiarvot"])
 115.         kuva.set_xlabel("Sidosenergia (eV)")
 116.         kuva.set_ylabel("Intensiteetti")
 117.         kuva.set_title("spektri")
 118.         tila["kuvaaja"] = kuvaaja
 119.         tila["kehys"] = kehys
 120.         tila["piirtoalue"] = piirtoalue
 121.         piirtoalue.show()
 122.         tila["kuvaajan_tila"] = True
 123.     elif tila["kuvaajan_tila"] == True:
 124.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Kuvaaja on jo piirretty")
 125.    
 126.  
 127.  
 128.  
 129.  
 130.    
 131. def valitse_datapiste(button_press_event):
 132.     """Ottaa vastaan hiiren klikkaustapahtuman ja lukee siitä datapisteen
 133.     x- ja y-arvot. Arvot tulosteetaan tekstilaatikkoon sekä talletetaan
 134.     ohjelman tilasanakirjassa olevaan pisteet-listaan."""
 135.     if button_press_event.xdata == None or button_press_event.ydata == None:
 136.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Klikkasit kuvaajan ulkopuolelta idiootti")
 137.     else:
 138.         tila["pisteet"].append((button_press_event.xdata, button_press_event.ydata))
 139.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Klikatussa pisteessä ({:.6f}),({:.6f})".format(button_press_event.xdata, button_press_event.ydata))
 140.  
 141.  
 142. def laske_parametrit(x1, y1, x2, y2):
 143.     """Laskee annettujen pisteiden välisen suoran kulmakertoimen ja vakiotermin."""
 144.  
 145.     k = (y2 - y1) / (x2 - x1)
 146.     b = (x2 * y1 - x1 * y2) / (x2 - x1)
 147.     return k, b
 148.    
 149.  
 150. def poista_kohina():
 151.     """Poistaa kohinan spektristä klikkaamalla kahta pistettä"""
 152.     pisteet = tila["pisteet"]
 153.     ydata = tila["instensiteettikeskiarvot"]
 154.     xdata = tila["xdata"]
 155.     xdata = xdata[0:500]
 156.     if tila["kohinan_tila"] == True:
 157.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Kohina on jo poistettu")
 158.     else:
 159.         try:
 160.             if len(pisteet) == 2:
 161.                 piste_1 = pisteet[0]
 162.                 piste_2 = pisteet[1]
 163.                 x_1 = float(piste_1[0])
 164.                 x_2 = float(piste_2[0])
 165.                 y_1 = float(piste_1[1])
 166.                 y_2 = float(piste_2[1])
 167.                 k, b = laske_parametrit(x_1, y_1, x_2, y_2)
 168.                 lista = []
 169.                 for i, datay in enumerate(ydata):
 170.                     x = xdata[i]
 171.                     y = k * x + b
 172.                     a = datay - y
 173.                     lista.append(a)
 174.                 ikkunasto.poista_elementti(tila["kehys"])
 175.                 kehys = ikkunasto.luo_kehys(tila["ikkunan_tila"], ikkunasto.YLA)
 176.                 piirtoalue, kuvaaja = ikkunasto.luo_kuvaaja(kehys, valitse_datapiste, 600, 400)
 177.                 kuva = kuvaaja.add_subplot(111)
 178.                 xdata = tila["xdata"]
 179.                 kuva.plot(xdata[0:500], lista)
 180.                 kuva.set_xlabel("Sidosenergia (eV)")
 181.                 kuva.set_ylabel("Intensiteetti")
 182.                 kuva.set_title("Spektri ilman taustakohinaa")
 183.                 ikkunasto.luo_vaakaerotin(kehys)
 184.                 piirtoalue.show()
 185.                 tila["kohinan_tila"] = True
 186.             else:
 187.                 pass
 188.         except:
 189.             pass
 190.         else:
 191.             tila["pisteet"] = []
 192.             if tila["datan_tila"] == False:
 193.                 ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Dataa ei ole luettu")
 194.             elif tila["kuvaajan_tila"] == False:
 195.                 ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Kuvaajaa ei ole piirretty")
 196.             elif pisteet != 2:
 197.                 ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Valitse kaksi pistettä lineaarisen kohinan positamiseksit")
 198.  
 199.  
 200.  
 201. def pyyda_vali():
 202.     """Pyytää käyttäjältä kaksi pistettä
 203.     Syötettä kysytään kunnes käyttäjä antaa kaksi kelvollista pistettä.
 204.     Syötetyt luvut palautetaan liukulukuina."""
 205.     pisteet = tila["pisteet"]
 206.     while True:
 207.         if len(pisteet) != 2:
 208.             if tila["datan_tila"] == False and tila["kuvaajan_tila"] == False:
 209.                 break
 210.             elif tila["datan_tila"] == True and tila["kuvaajan_tila"] == False:
 211.                 break
 212.             elif tila["datan_tila"] == True and tila["kuvaajan_tila"] == True:
 213.                 tila["pisteet"] = []
 214.                 ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Anna tasan kaksi pistettä intensiteetipiikin arvon laskemiseksi!!!")
 215.                 break
 216.            
 217.            
 218.  
 219.         elif len(pisteet) == 2:
 220.             return pisteet[0], pisteet[1]
 221.  
 222. def etsi_indeksit(data, minimi, maksimi):
 223.     """Etsii annetusta numeerista dataa sisältävästä listasta alku- ja päätepisteet siten,
 224.     että alueen arvot ovat annettujen minimi- ja maksimiarvojen välissä.
 225.     Palauttaa näiden pisteiden indeksit."""
 226.     totuus = True
 227.     loppuindeksi = 0
 228.     alkuindeksi = -1
 229.     for i in range(len(data)):
 230.         if data[i] >= minimi[0] and totuus:
 231.             totuus = False
 232.             alkuindeksi = i
 233.         if data[i] > maksimi[0]:
 234.             loppuindeksi = i
 235.             break
 236.     if loppuindeksi == 0:
 237.         loppuindeksi = len(data)
 238.     if alkuindeksi == -1:
 239.         alkuindeksi = len(data)
 240.    
 241.     return alkuindeksi, loppuindeksi
 242.  
 243.  
 244. def kysy_valeja(data_1, data_2):
 245.     """Kysyy käyttäjältä datavälejä yhdestä datalistasta ja
 246.     tulostaa mitkä arvot ovat vastaavalla alueella toisessa datalistassa.
 247.     Kyselyfunktio lopetetaan tyhjällä syötteellä."""
 248.     while True:
 249.         index1, index2 = pyyda_vali()
 250.         if index1 == None:
 251.             break
 252.        
 253.    
 254.         vali1, vali2 = etsi_indeksit(data_1, min(index1, index2), max(index1, index2))
 255.         vali_1 = data_1[int(vali1):int(vali2)]
 256.         vali_2 = data_2[int(vali1):int(vali2)]
 257.         return vali_1, vali_2
 258.  
 259.  
 260.  
 261.  
 262.  
 263.  
 264.        
 265. def laske_piikin_arvo():
 266.     """laskee yhden intensiteettipiikin arvon integroimalla"""
 267.     pisteet = tila["pisteet"]
 268.     try:
 269.         vali_1, vali_2 = kysy_valeja(tila["xdata"], tila["instensiteettikeskiarvot"])
 270.         vastaus = numpy.trapz(vali_2, x = vali_1)
 271.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Piikin intensiteetin arvo on {}".format(vastaus))
 272.         tila["pisteet"] = []
 273.         print(pisteet)
 274.     except TypeError:
 275.         tila["pisteet"] = []
 276.         if tila["datan_tila"] == False:
 277.             ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Dataa ei ole luettu")
 278.  
 279.         elif tila["kuvaajan_tila"] == False:
 280.             ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Kuvaajaa ei ole piirretty")
 281.  
 282. def tallenna_kuvaaja():
 283.     """tämä funktio tallentaa kuvaajan jonka käyttäjä on piirtänyt"""
 284.     """tämä funktio tallentaa kuvaajan jonka käyttäjä on piirtänyt"""
 285.     if tila["datan_tila"] is False:
 286.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Dataa ei ole luettu")
 287.     elif tila["datan_tila"] == True and tila["kuvaajan_tila"] == False:
 288.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Kuvaajaa ei ole piirretty")
 289.     elif tila["kuvaajan_tila"] == True:
 290.         tila["kuvaaja"].savefig(ikkunasto.avaa_tallennusikkuna("tallenna"))
 291.  
 292. def undo():
 293.     ikkunasto.poista_elementti(tila["kehys"])
 294.     piirra_spektri()
 295.    
 296. def main():
 297.     """Luo käyttöliittymäikkunan, jossa on vasemmalla kaksi nappia
 298.     ja oikealla tekstilaatikko, johon nappia painamalla voidaan tulostaa tekstiä."""
 299.     akkuna = ikkunasto.luo_ikkuna("spektri")
 300.     tila["ikkunan_tila"] = akkuna
 301.     nappikehys = ikkunasto.luo_kehys(akkuna, ikkunasto.VASEN) #tähän napit
 302.     kehys = ikkunasto.luo_kehys(akkuna, ikkunasto.YLA)  #tähän spektrien kuvaajat
 303.     tila["kehys"] = kehys
 304.     kehys2 = ikkunasto.luo_kehys(akkuna, ikkunasto.ALA) #tähän ilmoitukset
 305.     nappi_lataa = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "lataa data", avaa_kansio) #ei valmis
 306.     nappi_piirra = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "piirrä kuvaaja", piirra_spektri)
 307.     nappi_poista_kohina = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "poista taustakohina", poista_kohina)
 308.     nappi_laske_intensiteeti = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "laske intensiteetti", laske_piikin_arvo)
 309.     nappi_tallenna_kuvaaja = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "tallenna kuvaaja", tallenna_kuvaaja)
 310.     nappi_resetoi_pisteet = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "undo", undo)
 311.     nappi_lopeta = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "lopeta", ikkunasto.lopeta)
 312.     tekstilaatikko = ikkunasto.luo_tekstilaatikko(kehys2, 68, 20)
 313.     tila["tekstilaatikko"] = tekstilaatikko
 314.     ikkunasto.kaynnista()
RAW Paste Data
Top