daily pastebin goal
37%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2017 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import ikkunasto
 2. import matplotlib.pyplot as plt
 3. import numpy
 4. import os
 5.  
 6.  
 7. tila = {
 8.     "tekstilaatikko": None,
 9.     "xdata": [],
 10.     "ydata": [],
 11.     "instensiteettikeskiarvot": [],
 12.     "pisteet": [],
 13.     "ikkunan_tila": None,
 14.     "piirtoalue": None,
 15.     "kehys": None,
 16.     "datan_tila": False,
 17.     "kuvaajan_tila": False,
 18.     "kohinan_tila": False,
 19.     "kuvaaja": None,
 20.     "data_luettu": False
 21. }
 22.  
 23.  
 24.    
 25.  
 26. def lue_data(kansio):
 27.     """Lukee kaikki datatiedostot annetusta kansiosta.
 28.     Ohittaa tiedostot, jotka eivät ole päätteeltään .mydat sekä tiedostot,
 29.     joiden sisältämässä datassa on virheitä. Rikkinäisten tiedostojen nimet ilmoitetaan käyttäjälle."""
 30.     tiedot= []
 31.     virheelliset = []
 32.     tiedostot = os.listdir(kansio)
 33.    
 34.     for nimi in tiedostot:
 35.    
 36.         if nimi.endswith(".txt"): #testaa onko tiedosto tekstitiedosto
 37.             sopivuus = True
 38.             oikeapolku = os.path.join(kansio, nimi)
 39.             rivintiedot = []
 40.            
 41.             with open(oikeapolku, "r") as kohde:
 42.            
 43.                 for rivi in kohde.readlines():
 44.                     rivinsisalto = rivi.strip().split(" ")
 45.                     if len(rivinsisalto) == 2:
 46.                         try:
 47.                            
 48.                             rivinsisalto[0] = float(rivinsisalto[0])
 49.                             rivinsisalto[1] = float(rivinsisalto[1])
 50.                             rivintiedot.append(rivinsisalto)
 51.                         except ValueError:
 52.                             sopivuus = False
 53.                             break
 54.                     else:
 55.                         sopivuus = False
 56.                         break
 57.             if sopivuus == True:
 58.                 for k in rivintiedot:
 59.                     tiedot.append(k)
 60.             else:
 61.                 virheelliset.append(nimi)
 62.         else:
 63.             polku = os.path.join(kansio, nimi)
 64.             if os.path.isdir(polku):
 65.                 tiedot.append(lue_data(polku))
 66.             print(tiedot)
 67.     return tiedot, virheelliset, tiedostot
 68.  
 69.  
 70. #tämä funktio ottaa tiedoista energian ja intensiteetin arvot ja palauttaa intensiteetit summina
 71. def avaa_kansio():
 72.     if tila["data_luettu"] == True:
 73.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Data on jo luettu")
 74.     else:
 75.         kansio = ikkunasto.avaa_hakemistoikkuna("hakemisto","C:\\Users\\Keränen\\Desktop\\koodit")
 76.         tiedot, virheelliset, tiedostot = lue_data(kansio)
 77.         viesti0 = "luettiin {} riviä dataa.".format(len(tiedostot))
 78.  
 79.         for datapari in tiedot:
 80.             tila["xdata"].append(datapari[0])
 81.             tila["ydata"].append(datapari[1])
 82.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], viesti0)
 83.         listatesti = tila["ydata"]
 84.         datakirjastot = []
 85.         #tämä käy läpi 500 alkion joukkoja tiedot listasta ja lisää ne uuteen listaan
 86.         for i in range(int(len(tiedot)/500 + 0.95)):
 87.             alku = i*500
 88.             loppu = (i + 1) * 500
 89.             datakirjastot.append(listatesti[alku:loppu])
 90.         instensiteettikeskiarvot = []
 91.         n = 20
 92.  
 93.        
 94.         for i in range(500):
 95.             s = 0
 96.             for y in datakirjastot:
 97.                 s += y[i]
 98.        
 99.  
 100.             tila["instensiteettikeskiarvot"].append(s/n)
 101.         tila["datan_tila"] = True
 102.         tila["data_luettu"] = True
 103.  
 104.  
 105.  
 106. def piirra_spektri():
 107.     if tila["datan_tila"] is False:
 108.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Dataa ei ole luettu")
 109.     elif tila["kuvaajan_tila"] == False:
 110.         xdata = tila["xdata"]
 111.         kehys = ikkunasto.luo_kehys(tila["ikkunan_tila"], ikkunasto.YLA)
 112.         piirtoalue, kuvaaja = ikkunasto.luo_kuvaaja(kehys, valitse_datapiste, 600, 400)
 113.         kuva = kuvaaja.add_subplot(111)
 114.         kuva.plot(xdata[0:500], tila["instensiteettikeskiarvot"])
 115.         kuva.set_xlabel("Sidosenergia (eV)")
 116.         kuva.set_ylabel("Intensiteetti")
 117.         kuva.set_title("spektri")
 118.         tila["kuvaaja"] = kuvaaja
 119.         tila["kehys"] = kehys
 120.         tila["piirtoalue"] = piirtoalue
 121.         piirtoalue.show()
 122.         tila["kuvaajan_tila"] = True
 123.     elif tila["kuvaajan_tila"] == True:
 124.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Kuvaaja on jo piirretty")
 125.    
 126.  
 127.  
 128.  
 129.  
 130.    
 131. def valitse_datapiste(button_press_event):
 132.     """Ottaa vastaan hiiren klikkaustapahtuman ja lukee siitä datapisteen
 133.     x- ja y-arvot. Arvot tulosteetaan tekstilaatikkoon sekä talletetaan
 134.     ohjelman tilasanakirjassa olevaan pisteet-listaan."""
 135.     if button_press_event.xdata == None or button_press_event.ydata == None:
 136.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Klikkasit kuvaajan ulkopuolelta idiootti")
 137.     else:
 138.         tila["pisteet"].append((button_press_event.xdata, button_press_event.ydata))
 139.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Klikatussa pisteessä ({:.6f}),({:.6f})".format(button_press_event.xdata, button_press_event.ydata))
 140.  
 141.  
 142. def laske_parametrit(x1, y1, x2, y2):
 143.     """Laskee annettujen pisteiden välisen suoran kulmakertoimen ja vakiotermin."""
 144.  
 145.     k = (y2 - y1) / (x2 - x1)
 146.     b = (x2 * y1 - x1 * y2) / (x2 - x1)
 147.     return k, b
 148.    
 149.  
 150. def poista_kohina():
 151.     """Poistaa kohinan spektristä klikkaamalla kahta pistettä"""
 152.     pisteet = tila["pisteet"]
 153.     ydata = tila["instensiteettikeskiarvot"]
 154.     xdata = tila["xdata"]
 155.     xdata = xdata[0:500]
 156.     if tila["kohinan_tila"] == True:
 157.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Kohina on jo poistettu")
 158.     else:
 159.         try:
 160.             if len(pisteet) == 2:
 161.                 piste_1 = pisteet[0]
 162.                 piste_2 = pisteet[1]
 163.                 x_1 = float(piste_1[0])
 164.                 x_2 = float(piste_2[0])
 165.                 y_1 = float(piste_1[1])
 166.                 y_2 = float(piste_2[1])
 167.                 k, b = laske_parametrit(x_1, y_1, x_2, y_2)
 168.                 lista = []
 169.                 for i, datay in enumerate(ydata):
 170.                     x = xdata[i]
 171.                     y = k * x + b
 172.                     a = datay - y
 173.                     lista.append(a)
 174.                 ikkunasto.poista_elementti(tila["kehys"])
 175.                 kehys = ikkunasto.luo_kehys(tila["ikkunan_tila"], ikkunasto.YLA)
 176.                 piirtoalue, kuvaaja = ikkunasto.luo_kuvaaja(kehys, valitse_datapiste, 600, 400)
 177.                 kuva = kuvaaja.add_subplot(111)
 178.                 xdata = tila["xdata"]
 179.                 kuva.plot(xdata[0:500], lista)
 180.                 kuva.set_xlabel("Sidosenergia (eV)")
 181.                 kuva.set_ylabel("Intensiteetti")
 182.                 kuva.set_title("Spektri ilman taustakohinaa")
 183.                 ikkunasto.luo_vaakaerotin(kehys)
 184.                 piirtoalue.show()
 185.                 tila["kohinan_tila"] = True
 186.             else:
 187.                 pass
 188.         except:
 189.             pass
 190.         else:
 191.             tila["pisteet"] = []
 192.             if tila["datan_tila"] == False:
 193.                 ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Dataa ei ole luettu")
 194.             elif tila["kuvaajan_tila"] == False:
 195.                 ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Kuvaajaa ei ole piirretty")
 196.             elif pisteet != 2:
 197.                 ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Valitse kaksi pistettä lineaarisen kohinan positamiseksit")
 198.  
 199.  
 200.  
 201. def pyyda_vali():
 202.     """Pyytää käyttäjältä kaksi pistettä
 203.     Syötettä kysytään kunnes käyttäjä antaa kaksi kelvollista pistettä.
 204.     Syötetyt luvut palautetaan liukulukuina."""
 205.     pisteet = tila["pisteet"]
 206.     while True:
 207.         if len(pisteet) != 2:
 208.             if tila["datan_tila"] == False and tila["kuvaajan_tila"] == False:
 209.                 break
 210.             elif tila["datan_tila"] == True and tila["kuvaajan_tila"] == False:
 211.                 break
 212.             elif tila["datan_tila"] == True and tila["kuvaajan_tila"] == True:
 213.                 tila["pisteet"] = []
 214.                 ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Anna tasan kaksi pistettä intensiteetipiikin arvon laskemiseksi!!!")
 215.                 break
 216.            
 217.            
 218.  
 219.         elif len(pisteet) == 2:
 220.             return pisteet[0], pisteet[1]
 221.  
 222. def etsi_indeksit(data, minimi, maksimi):
 223.     """Etsii annetusta numeerista dataa sisältävästä listasta alku- ja päätepisteet siten,
 224.     että alueen arvot ovat annettujen minimi- ja maksimiarvojen välissä.
 225.     Palauttaa näiden pisteiden indeksit."""
 226.     totuus = True
 227.     loppuindeksi = 0
 228.     alkuindeksi = -1
 229.     for i in range(len(data)):
 230.         if data[i] >= minimi[0] and totuus:
 231.             totuus = False
 232.             alkuindeksi = i
 233.         if data[i] > maksimi[0]:
 234.             loppuindeksi = i
 235.             break
 236.     if loppuindeksi == 0:
 237.         loppuindeksi = len(data)
 238.     if alkuindeksi == -1:
 239.         alkuindeksi = len(data)
 240.    
 241.     return alkuindeksi, loppuindeksi
 242.  
 243.  
 244. def kysy_valeja(data_1, data_2):
 245.     """Kysyy käyttäjältä datavälejä yhdestä datalistasta ja
 246.     tulostaa mitkä arvot ovat vastaavalla alueella toisessa datalistassa.
 247.     Kyselyfunktio lopetetaan tyhjällä syötteellä."""
 248.     while True:
 249.         index1, index2 = pyyda_vali()
 250.         if index1 == None:
 251.             break
 252.        
 253.    
 254.         vali1, vali2 = etsi_indeksit(data_1, min(index1, index2), max(index1, index2))
 255.         vali_1 = data_1[int(vali1):int(vali2)]
 256.         vali_2 = data_2[int(vali1):int(vali2)]
 257.         return vali_1, vali_2
 258.  
 259.  
 260.  
 261.  
 262.  
 263.  
 264.        
 265. def laske_piikin_arvo():
 266.     """laskee yhden intensiteettipiikin arvon integroimalla"""
 267.     pisteet = tila["pisteet"]
 268.     try:
 269.         vali_1, vali_2 = kysy_valeja(tila["xdata"], tila["instensiteettikeskiarvot"])
 270.         vastaus = numpy.trapz(vali_2, x = vali_1)
 271.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Piikin intensiteetin arvo on {}".format(vastaus))
 272.         tila["pisteet"] = []
 273.         print(pisteet)
 274.     except TypeError:
 275.         tila["pisteet"] = []
 276.         if tila["datan_tila"] == False:
 277.             ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Dataa ei ole luettu")
 278.  
 279.         elif tila["kuvaajan_tila"] == False:
 280.             ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Kuvaajaa ei ole piirretty")
 281.  
 282. def tallenna_kuvaaja():
 283.     """tämä funktio tallentaa kuvaajan jonka käyttäjä on piirtänyt"""
 284.     """tämä funktio tallentaa kuvaajan jonka käyttäjä on piirtänyt"""
 285.     if tila["datan_tila"] is False:
 286.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Dataa ei ole luettu")
 287.     elif tila["datan_tila"] == True and tila["kuvaajan_tila"] == False:
 288.         ikkunasto.kirjoita_tekstilaatikkoon(tila["tekstilaatikko"], "Kuvaajaa ei ole piirretty")
 289.     elif tila["kuvaajan_tila"] == True:
 290.         tila["kuvaaja"].savefig(ikkunasto.avaa_tallennusikkuna("tallenna"))
 291.  
 292. def undo():
 293.     ikkunasto.poista_elementti(tila["kehys"])
 294.     piirra_spektri()
 295.    
 296. def main():
 297.     """Luo käyttöliittymäikkunan, jossa on vasemmalla kaksi nappia
 298.     ja oikealla tekstilaatikko, johon nappia painamalla voidaan tulostaa tekstiä."""
 299.     akkuna = ikkunasto.luo_ikkuna("spektri")
 300.     tila["ikkunan_tila"] = akkuna
 301.     nappikehys = ikkunasto.luo_kehys(akkuna, ikkunasto.VASEN) #tähän napit
 302.     kehys = ikkunasto.luo_kehys(akkuna, ikkunasto.YLA)  #tähän spektrien kuvaajat
 303.     tila["kehys"] = kehys
 304.     kehys2 = ikkunasto.luo_kehys(akkuna, ikkunasto.ALA) #tähän ilmoitukset
 305.     nappi_lataa = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "lataa data", avaa_kansio) #ei valmis
 306.     nappi_piirra = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "piirrä kuvaaja", piirra_spektri)
 307.     nappi_poista_kohina = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "poista taustakohina", poista_kohina)
 308.     nappi_laske_intensiteeti = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "laske intensiteetti", laske_piikin_arvo)
 309.     nappi_tallenna_kuvaaja = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "tallenna kuvaaja", tallenna_kuvaaja)
 310.     nappi_resetoi_pisteet = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "undo", undo)
 311.     nappi_lopeta = ikkunasto.luo_nappi(nappikehys, "lopeta", ikkunasto.lopeta)
 312.     tekstilaatikko = ikkunasto.luo_tekstilaatikko(kehys2, 68, 20)
 313.     tila["tekstilaatikko"] = tekstilaatikko
 314.     ikkunasto.kaynnista()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top