Advertisement
matisarnowski

script_sort.py

Mar 18th, 2023
807
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 0.70 KB | None | 0 0
 1. #! /usr/bin/python3
 2.  
 3. import random
 4. import pprint
 5. while True:
 6.     try:
 7.         n = input("Wprowadż liczbę naturalną, mówiącą ile losowych liczb chcesz wygenerować, będą to liczby naturalne od 0 do 100. Aby je następnie posortować: ")
 8.         n = int(n)
 9.         if n < 2:
 10.             print("Wprowadź liczbę naturalną większą od dwóch.")
 11.             continue
 12.     except Exception as e:
 13.         print(e)
 14.         continue
 15.     break
 16.  
 17. tab = []
 18.  
 19. for i in range(0, n):
 20.     tab.append(random.randint(0, 101))
 21.  
 22. for j in range(0, n):
 23.     for k in range(j+1, n):
 24.         if tab[j] > tab[k]:
 25.             tmp = tab[j]
 26.             tab[j] = tab[k]
 27.             tab[k] = tmp
 28. pprint.pprint(tab)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement